Inhoud
Voorwoord 4
1. Managementsamenvatting 7
2. De wereld van kip en ei 9
3. Het Nederlandse pluimveecluster in vogelvlucht 19
3.1 De primaire productieketens 19
3.2 De toeleveranciers: producten en diensten voor de primaire ketens 24
4. Nederland: wereldleider in duurzame pluimveetechnologie 31
4.1 Innovatiemotor en proeftuin van de wereld 31
4.2 Een wereld te winnen: kansen voor Nederland 38
5. Blik op de toekomst: samen kansen pakken 41

 pdfDPC_rapport_LR_2016.pdf

©2015 Dutch Poultry Centre