De tweejaarlijkse vakbeurs VIV Asia, gehouden van 15-17 maart in Bangkok, heeft ruim 45 duizend bezoekers getrokken. Meer dan 1000 bedrijven presenteerden daar hun service en producten in het prachtige vernieuwde BITEC complex. De loftuitingen over de organisatie en presentatie evenals over het aantal en niveau van de bezoekers deed de medewerkers van VNU Exhibitions (Jaarbeurs) zichtbaar goed. Veel DPC leden waren vertegenwoordigd op de beurs en lieten weten ook zeer tevreden te zijn met de resultaten.

Dutch Poultry Centre hield op de eerste dag van de beurs in samenwerking met FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en het Ministerie van Economische Zaken een Holland seminar en een netwerkborrel voor de Nederlandse bedrijven. DPC presenteerde zich op VIV Asia samen met FME.  

The Dutch approach op Holland seminar.

Op de eerste dag van VIV Asia hield DPC in samenwerking met het FME en het Ministerie van Economische Zaken een Holland seminar met een zestal sprekers. De bijeenkomst stond onder voorzitterschap van DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel en werd ingeleid door Dr. Aalt Dijkhuizen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Dutch Topsector Agri&Food. Hij streeft naar een verbinding van business, wetenschap en overheid en promoot de Nederlandse Agri&food business in het buitenland.

Aalt Dijkhuizen benadrukte dat wij als klein land met kritische consumenten en veel productiebeperkingen te maken hebben en daardoor steeds weer naar oplossingen moeten zoeken om vooruit te komen. Die oplossingen kunnen voor veel landen een voorbeeld zijn om duurzame voedselproductiemethoden te implementeren.

Groeimarkten

In de komende twintig jaar zal wereldwijd de vraag naar vlees en eieren met 45% toenemen zo benadrukte Nan-Dirk Mulder van de Rabobank in zijn inleiding. Van die vraag zal 90% afkomstig zijn uit groeimarkten en 60% daarvan uit Azië, met China als grootste. Ondertussen bereiken steeds meer Aziatische landen een ontwikkelingsstadium waarin de consumenten kritischer worden op wat ze willen consumeren. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van hun voedselpakket als ook voor de eisen die aan de productie daarvan worden gesteld. Overal in Azië zien we dan ook volgens de Rabobank specialist een toename in de vraag en productie van pluimveevlees en eieren, met uitzondering van China. Hier hebben voedselschandalen en de vogelpest de vraag negatief beïnvloed. Dat is nu duidelijk merkbaar aan een dramatische daling van de import van ouderdieren. Toch voorziet Mulder dat de pluimveeindustrie in Zuid - Oost Azië van groeiende betekenis zal zijn voor de wereldwijde pluimveevlees consumptie en productie.

Een bedrijf dat daar een rol in speelt is De Heus. Azië manager Jan Cortenbach vertoeft al vele jaren in China en brengt de Nederlandse aanpak in dat land evenals in de buurlanden met succes in praktijk. Bij alle bedrijven waarbij zij betrokken zijn,  spelen voedselveiligheid, milieu en training van personeel een grote rol. Vooral dat laatste sluit goed aan op de lokale behoefte.

Werken op afstand

Management ondersteuning geeft ook de Britse pluimveedierenarts David Speller. Hij gebruikt Nederlandse technologie en monitored en begeleid op afstand dagelijks 3 miljoen kippen in de UK en 1,5 miljoen op bedrijven van Peru tot Australië. Dit biedt naar zijn zeggen grote voordelen omdat de kosten daarbij laag zijn en sneller kan worden ingegrepen als automatisch verkregen productiegegevens afwijkingen vertonen. In die zelfde lijn sprak ook Diederick Vetter van Hotraco. Zijn bedrijf heeft zich vooral toegelegd op het ontwikkelen van sturen en controle van productie op afstand. In zijn inleiding vestigde hij bovendien de aandacht op één van hun nieuwste ontwikkelingen: de rode mijt sensor en teller. Dit apparaat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen en laat via de computer zien waar en hoeveel rode mijten er in de stal aanwezig zijn. Dit maakt het mogelijk snel en adequaat maatregelen te treffen voordat grote schade wordt aangericht.

Duurzaam

Bouke Hamminga van Pas Reform zette in een korte presentatie uiteen dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Dat komt tot uiting in de toepassing van energie en waterbesparing, het gebruik van zonne-energie, warmte wisselaars, enz. Veel aandacht besteedt het bedrijf aan traceability en data verwerking, waardoor  veel productiegegevens kunnen worden verwerkt om de efficiëntie van de broederij te vergroten. Om kuikens een goede start te geven,  hebben ze kunststof manden in gebruik genomen die de ontwikkeling van schimmels en bacteriën tegengaan. Bovendien verwacht Pas Reform later dit jaar met een voedingssupplement voor eendagskuikens te komen om kuikens direct na het uitkomen te voorzien van water en voer. Dit moet hen een betere start geven wat uitmondt in een hoge uniformiteit en een betere ontwikkeling van het maag-darmkanaal en immuniteit.

DPC ambassadeur Piet Simons kreeg tijdens het seminar de gelegenheid om zijn kijk op ontwikkelingen in de sector te delen met de aanwezigen. Daarbij concentreerde hij zich vooral op de eierensector, wat een mooie kans bood om in te gaan op de inhoud van het door hem geschreven en pas verschenen boek “Eisignalen”.

FRAmelco seminar

De dag voorafgaande aan VIV Asia hield FRAmelco een seminar over het onderwerp: “Viral Challenges in Monogastrics”. Om en nabij 100 belangstellenden uit allerlei Aziatische landen woonden de bijeenkomst bij. Naast Dr. John Carr (internationaal werkzame varkensdierenarts uit de UK) en Dr. Tanveer Ahmad Tabish (professor aan de Bakaddin Zakariya Universiteit in Multan, Pakistan) sprak Global Poultry Consultant Dr. Maarten van Gussem van Vetworks. Deze laatste gaf een uitgebreide uiteenzetting over “Viral Challenges in the Poultry industry”. De sprekers benadrukten de rol van voeding ter voorkoming van en de controle op virusinfecties. Vooral middenlange vetzuren (MCFA) zorgen naar zijn zeggen voor een goede darmgezondheid. Deze zuren stimuleren de opbouw van het immuunsysteem. Monochlyceriden zoals Alpha-monolaurin van FRAmelco, zijn volgens Van Gussem activer tegen pathogenen dan vrije vetzuren.

Tijdens de drukbezochte beurs kreeg FRAmelco veel aanloop en vervolgvragen op hun seminar.

©2015 Dutch Poultry Centre