SAVE THE DATE – Uitnodiging Topsector Coalitiebijeenkomst 25 juni 2018

Graag nodigen we u namens Topsector Agri&Food uit voor de eerste “Topsector Coalitiebijeenkomst” op 25 juni 2018, 14.30 uur – 18.30 uur. Binnenkort zal de officiële uitnodiging volgen, houd deze datum alvast vrij in uw agenda. Op initiatief van Topsector Water & Maritiem en de Rabobank, in samenwerking met de Topsectoren Energie, Logistiek, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en NL International Business, zullen op 25 juni de verschillende Topsectoren bij elkaar gebracht worden. Een aantal gerenommeerde sprekers zullen u uitdagen op een aantal sector-overschrijdende vraagstukken.

In een tijd waarin grote kruisbestuiving plaatsvindt tussen de verschillende Topsectoren is een gezamenlijke (buitenlandse) aanpak onmisbaar. Zoveel mogelijk verbindingen maken met de maatschappelijke uitdagingen in de wereld heeft de grootste kans van slagen als krachten gebundeld worden en coalities gesmeed.

Locatie: Rabobank Hoofdkantoor, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
©2015 Dutch Poultry Centre