Op 16 november 2016 organiseerde Dutch Poultry Centre in samenwerking met de Nederlandse Ambassade en DLG de Holland Avond tijdens EuroTier. Het doel van de avond was om de Nederlandse deelnemers in contact met elkaar te brengen en de Nederlandse agri sector op de kaart te zetten in Duitsland. Het bezoekersaantal heeft alle verwachtingen ruim overtroffen: meer dan 200 deelnemers hebben de avond bezocht!

Ton van Arnhem van de Nederlandse Ambassade in Berlijn opende officieel de avond en verwelkomde alle gasten. Jan Wolleswinkel van Dutch Poultry Centre benadrukte  het belang van de Nederlandse agri sector en met name het belang van de innovatieve Nederlandse pluimvee industrie voor de Nederlandse economie. Peter Grothues, Managing Director van DLG, de organisator van EuroTier, toonde zijn blijdschap met zoveel Nederlandse deelnemers.

Vervolgens was er tijd voor informeel samenzijn en netwerken. 

Kijk hier hoe het was: https://www.youtube.com/watch?v=BNT15Rw5uzA

  

Op 11 november 2016 ontving Dutch Poultry Centre in het Pluimveemuseum in Barneveld een handelsdelegatie uit China. De delegatie bestond uit CEO’s van Chinese agrarische bedrijven. Het doel van de handelsmissie was contacten leggen met Nederlandse bedrijven die actief zijn in de pluimveesector.  

Na een korte rondleiding door het Pluimveemuseum verzorgde de heer Andries de Vries, de DPC land coördinator China, een inhoudelijke presentatie over Dutch Poultry Centre en de Nederlandse pluimvee industrie.

 De DPC leden HatchTech, Kepro, Mavitec, Hato, AQUA Industrial Watertreatment, PPDA en Hendrix Genetics waren ook aanwezig op de meeting en hebben vervolgens hun bedrijven gepresenteerd aan de Chinese gasten.

Aansluitend werd met de Chinese leden van de delegatie gesproken over hoe de Preferred Partners van DPC Chinese pluimveebedrijven kunnen helpen hun productieresultaten te verbeteren.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

 

 

Bent u op zoek naar manieren om uit te breiden en wilt u de potentie van Myanmar en Maleisië bestudeerd hebben? Kan uw bedrijf profiteren van een completer beeld van deze markten? Bent u op zoek naar lokale business partners, of loopt u door uw huidige activiteiten al tegen problemen aan in deze landen? Research Project Maastricht (RPM) kan de sleutel zijn tot uw succes. RPM is een non-profit academisch adviesbureau verbonden aan de Universiteit Maastricht. Van januari tot april 2017 zal een team van 12 studenten in Myanmar en Maleisië present zijn om bedrijfsspecifiek onderzoek te verrichten. U kunt denken aan marktonderzoeken, het opstellen van een short-list met potentiële klanten en agenten, en de wet- en regelgeving uitgezocht hebben. Ook andere vraagstukken kunnen worden bestudeerd. Voor meer informatie over het project kunt u kijken op onze website of de brochure, of middels het sturen van een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers en NVP-voorzitter Hennie de Haan hebben dinsdag 25 oktober de nieuwe pluimveevisie aan staatssecretaris Martijn Van Dam aangeboden. Hierin is aandacht voor de concurrentiepositie van Nederlandse pluimveehouders. LTO/NOP en NVP willen dat er een eind komt aan oneerlijke concurrentie. Ze willen een gelijk speelveld voor Nederlandse pluimveehouders met dezelfde productievoorwaarden als hun buitenlandse collega’s.

In de pluimveevisie staan vier thema’s centraal: 

  1. Veelzijdig en marktgericht;
  2. Gezond voor mens en dier;
  3. Energie en milieu;
  4. Maatschappij en omgeving.

LTO/NOP en NVP willen een gelijk speelveld voor Nederlandse pluimveehouders met dezelfde productievoorwaarden. Import vanuit landen met lagere standaarden zetten verduurzaming onder stuk, volgens de belangenbehartigers. Nu worden in het buitenland gehouden en geslachte dieren, in Nederland verwerkt tot pluimveeproducten en vervolgens als EU of Nederlands pluimveevlees vermarkt. LTO/NOP en NVP willen dat hier een eind aan komt. „Wij willen naar een situatie waarbij Nederlandse pluimveeproducten zich kunnen onderscheiden. Etikettering met ‘land van herkomst’, zijnde het land waar het dier heeft geleefd, is daarvoor noodzakelijk. Eieren moeten gestempeld worden op het pluimveebedrijf in het land van productie”, schrijven LTO/NOP & NVP. 

Diermeel terug

De pluimveesector wil dat bij het Diergezondheidsconvenant het principe ‘wie betaalt, bepaalt’ meer wordt toegepast en er sneller en meer inzicht wordt gegeven in gemaakte bestrijdingskosten. Voor behoud van draagvlak bij de achterban is dat essentieel. De ambitie is dat ingrepen bij pluimvee in 2025 niet meer worden uitgevoerd, mits dit vanuit oogpunt van dierwelzijn verantwoord is. „De huidige ontwikkelingen bij het snavelbehandelen laten zien dat een snelle omslag gemaakt kan worden als de vraag uit de markt komt en de hogere kostprijs ook door de markt betaald wordt en niet door wetgeving.” Qua pluimveevoer heeft vooral de toepassing van alternatieve grondstoffen prioriteit. „De focus ligt op verantwoorde toepassing van insecten, herintroductie van dierlijke eiwitten en voor humane consumptie geproduceerde voedingsmiddelen die daarvoor niet meer geschikt zijn, maar nog prima geschikt zijn in diervoeders.”

Pluimveerechten afschaffen

Omdat nagenoeg alle pluimveemest wordt verwerkt, kunnen pluimveerechten worden afgeschaft, volgens NOP en NVP. „Het productierechtenstelsel werkt volgens hen kostprijsverhogend en zet de sector daarmee op eennadelige concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland.” Mocht de politiek besluiten het stelsel van pluimveerechten tijdelijk te behouden, dan zijn enkele aanpassingen noodzakelijk, volgens de belangenbehartigers. „Door middel van slimme combinaties van bestaande en nieuwe technieken is de uitstoot van fijnstof door pluimveebedrijven in 2025 significant verminderd. Integrale oplossingen gericht op verbetering van het stalklimaat hebben daarbij de voorkeur”, aldus LTO/NOP en NVP. 

Maatschappelijke acceptatie

Voor de internationale voorbeeldfunctie en export van kennis en techniek, is het noodzakelijk om als Nederlandse pluimveesector maatschappelijk geaccepteerd te kunnen ondernemen en innoveren. „Verantwoord verder verduurzamen van de pluimveesector vraagt om vrijwillige- en marktinitiatieven in plaats van opgelegde (boven)wettelijke (duurzaamheid)eisen die de continuïteit van de pluimveehouderij in Nederland in gevaar brengen. De overheid faciliteert en de sector ontwikkelt binnen de gegeven kaders”, schrijven LTO/NOP & NVP. 

Bronnen: LTO/NOP, NVP, Pluimveeweb

In november organiseert NAFTC een pluimvee delegatie uit China naar Nederland. De delegatie bestaat uit CEO’s van grote bedrijven uit de Chinese pluimvee sector. 

De delegatie wil graag kennis maken met de Nederlandse pluimveesector, Dutch Poultry Centre en de DPC leden. Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst. Na een beknopte DPC introductie is er een mogelijkheid om in het kort uw bedrijf te presenteren (2-5 minuten per bedrijf afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich aanmeldt). Daarna is een netwerkmoment en een gezamenlijke lunch, waarbij voldoende tijd is om de delegatie persoonlijk te ontmoeten en te spreken.

U bent van harte welkom om erbij te zijn. Het directe contact met lokale marktspelers geeft u veel inzichten in uw zakelijke kansen in China!

Datum & plaats

Vrijdag 11 november 2016, 10.00 - 13.15 uur

Pluimveemuseum, Hessenweg 2A, 3771 RB  Barneveld

Concept programma

10.00 Aankomst van de delegatie in het Pluimveemuseum

10.15 Excursie in het Pluimveemuseum o.l.v. een gids

11.00 Presentatie “Dutch Poultry Sector & Dutch Poultry Centre: facts & figures” door DPC vertegenwoordigers (Dhr. A. de Vries / Dhr. P. Simons)

11.15 Korte introductie van de Chinese delegatie en de aanwezige DPC leden (afhankelijk van het aantal aanwezige bedrijven 2-5 min per bedrijf)

12.00 Netwerken en gezamenlijke lunch

13.15 Vertrek van de delegatie, einde meeting

 

Wilt u de delegatie ontmoeten en kort uw bedrijf presenteren? Meld u dan aan bij Mw. Irina Tutert, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., uiterlijk tot 10 november 2016.

©2015 Dutch Poultry Centre