ABN Amro bank verwacht dat de omzet van de Nederlandse pluimveesector dit jaar licht groeit. „Het volume neemt mogelijk iets af, maar doordat meer pluimveehouders overschakelen naar hogere segmenten, zoals Freiland en bio in de legsector, neemt de omzet licht toe”, verwacht sectormanager Wilbert Hilkens van ABN Amro.

De pluimveehouderij kende volgens de bank een aantal goede jaren. Met name de vleeskuikenhouders hebben geprofiteerd van een toenemende consumptie van kippenvlees. Ook legpluimveehouders profiteerden vorig jaar van gunstige export, schrijft ABN Amro bank woensdag 11 mei in haar visie op de pluimveesector voor 2016

Vleeskuikenstapel toegenomen 

„De schaalvergroting in de pluimveehouderij zet al een aantal jaren door. Vorig jaar bereikte het aantal in Nederland gehouden kippen een hoogtepunt met ruim 106 miljoen dieren. Ten opzichte van 2014 is dit een toename van een kleine 4 procent”, schrijft de bank.  

„De verdeling tussen leg- en vleeskippen is ongeveer 45/55. Hierbij is de vleeskuikenstapel over de laatste tien jaar sneller toegenomen dan de leghennenstapel. Tegenover de groei van de pluimveestapel staat al jaren een krimp in het aantal bedrijven. In 2015 telde Nederland nog 2.048 pluimveebedrijven tegenover ruim 2.800 tien jaar eerder.”

Exportmarkten

In 2015 heeft de export van pluimveeproducten (vlees & eieren) zich positief ontwikkeld. De toenemende export voor vleeskuikens is een trend die al jaren doorzet en volgens ABN Amro de komende jaren licht zal afvlakken. 

Een positieve verrassing was de gegroeide eierenexport in 2015. Met name buiten de EU nam de exportwaarde fors toe met ruim 15 procent. Extra vraag vanuit de VS zorgden hier voor een forse opleving. Voor de komende jaren blijft de exportmarkt voor Nederlandse pluimveehouders van cruciaal belang vanwege de hoge zelfvoorzieningsgraad van Nederland. 

‘Positieve rendementsontwikkeling geen zekerheid’

„2015 was voor de pluimveehouderij een positief jaar. De gemiddelde rentabiliteit in de sector lag vorig jaar op 5,5 procent. Met name de legpluimveehouders kenden een goed jaar, met een rendement van 8 procent.” Deze sector kenmerkt zich echter door een grote volatiliteit, mede door de grote afhankelijkheid van exportmarkten. De groei van de afgelopen jaren lijkt langzaam voorbij te zijn, volgens ABN Amro. Voor de pluimveehouderij blijft kostprijsefficiency een belangrijk speerpunt om voldoende rendement te kunnen behalen.

Kip en ei weer kek

„Er wordt meer kip en ei gegeten door de veranderende samenstelling van de bevolking in Noordwest-Europa, het gezondheidsimago en de lage prijs in een tijd van beperkte koopkracht. Dit zorgt ervoor dat de kip- en eierconsumptie per hoofd van de bevolking in Europa stijgt met respectievelijk 1 en 0,6 procent per jaar. Door in te spelen op consumententrends ontstaan mogelijkheden voor verdere groei”, stelt de bank. 

Bron: Pluimveeweb 11 mei 2016 en ABN Amro Insights sectorrapport Pluimveesector

Op 25 en 26 mei 2016 vindt het Pluimvee Symposium plaats. Op woensdag 25 mei voor de vleessector en op donderdag 26 mei voor de legsector. Beide dagen worden gehouden op de Venco Campus aan de Meerheide 200 in Eersel. Op 25 mei vindt de uitreiking van de Pluimvee Innovatieprijs Vlees en op 26 mei de Pluimvee Innovatieprijs Leg plaats, beide door Ruud Zanders, lector gezonde pluimveehouderij aan CAH Vilentum. 

Het symposium wordt georganiseerd door Agrio(Pluimveeweb), Coppens Diervoeding en Vepymo. Het kent de partners: Belgabroed, Vitelia, Het Anker, Panagro, Swinkels All-Round Reiniging, Vencomatic Group, Pluimvee, Gezondheidsdienst voor dieren( GD), Lectoraat Gezonde Pluimveehouderij (CAH) en de Kennismaker Pluimvee van HAS Hogeschool.

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

(bron: Pluimveeweb)

Van 23 tot en met 27 mei 2016 organiseert de Netherlands African Business Council (NABC) in nauwe samenwerking met de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Nairobi, Dutch Poultry Centre en de Africa Agribusiness Academy een handelsmissie naar Kenia, gericht op pluimvee. Een deel van deze handelsmissie zal plaatsvinden op de AIPEX in Nairobi. O.a. een matchmakingsessie, een receptie, bedrijfsbezoeken en een seminar maken deel uit van het programma.

Het doel van deze handelsmissie is om Nederlandse bedrijven te introduceren in de Keniaanse pluimveesector en nieuwe handelsrelaties te leggen. Er is eveneens gelegenheid om deel te nemen aan het Holland Paviljoen op de pluimveevakbeurs AIPEX. Onderaan deze pagina vindt u het voorlopige programma.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KENIAANSE PLUIMVEESECTOR EN HET PROGRAMMA VAN DE HANDELSMISSIE.

KORTING VOOR DPC-LEDEN

Het standaardtarief voor deelname aan de missie is 1.750 euro. DPC leden ontvangen 300 euro korting en betalen 1.450 euro. Dutch - Africa Poultry Partners (DAPP) betalen 1.500 euro (korting 250 euro). Is uw bedrijf lid van beide organisaties, dan ontvangt u 550 euro korting en betaalt u 1.200 euro.

Inclusief bij deelname aan de handelsmissie:

Deelname aan seminar en een toegangsbewijs voor bezoek aan de AIPEX, alle programma-onderdelen, matchmaking sessies, vervoer op locatie en coördinatie van de missie.

Exclusief:

Kosten voor de vliegreis, een stand op de AIPEX, out-of-pocket kosten (lunches/diners) en hotel.

 

DEELNAME HOLLAND PAVILJOEN OP AIPEX

Wilt u met een stand deelnemen aan het Holland Paviljoen op de Africa International Poultry EXPO (AIPEX 2016), dan betaalt u 892.50 euro

 

Organisatie

 

 

 

 

Twinpack Special Products gaat samenwerken met Ovotrack uit Leersum, dat een traceerbaarheidssysteem voor eierpakstations heeft ontwikkeld. Het systeem biedt volledige tracking en tracing maar ook voorraadbeheer van eieren en eierverpakkingen. Daarnaast controleert en beheert de software van het Leersumse bedrijf alle geprinte etiketten voor eierdozen en pallets.

Twinpack is wereldwijd leverancier van het EggsCargoSystem, een verpakkingssysteem voor transport van consumptie-eieren. Dit systeem is uitgerust met kunststof pallets, die zijn voorzien van zogenoemde RFID-chips. Jaco Wagelaar van Twinpack Special Products: "Er zijn talloze mogelijkheden om data vanuit de RFID-chip automatisch te koppelen aan bestaande programmatuur van klanten. Naast het digitaal in- en uitlezen van informatie over de eieren die op de pallet staan, biedt het programma ook de mogelijkheid om de emballage perfect te registreren en te volgen." Twinpack Special Products en Ovotrack gaan samenwerken om klantspecifieke oplossingen te leveren. 

Op 24 maart 2016 organiseerde Dutch Poultry Centre het “Poultry India Business Event”.  Deze bijeenkomst, die werd gehouden in het Pluimveemuseum in Barneveld, werd door ruim dertig geïnteresseerden bezocht. Nadat Ruwan Berculo de aanwezigen  had verwelkomd, kwamen achtereenvolgens aan het woord:

  • K.V. Rajeevan, permanent Ambassador VIV worldwide in India
  • Bouke Hamminga, Sales Executive Pas Reform Hatchery Technologies
  • Prekash Ramsingh, director NAFTC India
  • Adriaan Vernooij, project manager Wageningen Universiteit
  • Willem Boumans, China Project Development

[ONDERAAN DEZE PAGINA KUNT U DE PRESENTATIES VAN DE SPREKERS DOWNLOADEN!]

Kansen in Quick Service

K.V. Rajeevan schetste een beeld van de Indiase markt.  In India zijn de Quick Service Restaurants in opkomst. Dit betekent kansen voor de pluimveesector. India wordt gekenschetst door “te” weinig concurrentie. Op vele terreinen zijn er maar enkele aanbieders, vaak is het er zelfs maar één. Het is belangrijk dat de concurrentie toeneemt, zodat de consument meer keuzemogelijkheden heeft. Het aantal vegetariërs in India is erg hoog en groeit nog steeds. Wel worden er eieren gegeten, maar veel minder dan in andere landen. Vegetariër is men veelal thuis. In de restaurants wordt wel vlees gegeten. Op een vraag hoe het staat met de voedselveiligheid, antwoordde Rajeevan dat dat heel belangrijk is. Met name jongeren eten steeds vaker “processed chicken”.  Voor het grootste deel wordt echter verse kip gegeten.   

Geduld nodig

Bouke Hamminga vertelde dat zakendoen in India veel geduld vergt. De pluimveesector groeit zeker, maar is nog geen goede ketenintegratie. Broederijen zijn niet compatible met andere bedrijven. De toenemende concurrentie is belangrijk. Processing is de sleutel tot succes. India is het enige land waar eieren per stuk worden afgerekend en niet per kilo. De groei van de middenklasse in India biedt vele kansen. De consumptie van kippenvlees is erg laag. Op dit moment is het nog 3 kilo per jaar per hoofd van de bevolking, maar dit zal naar verwachting snel groeien naar 6 kilo. Wereldwijd is de consumptie van kippenvlees 12 kilo. Hamminga stelde dat het maken van afspraken lastig is. De echte waarheid is anders dan de relatieve waarheid. Achteraf wil men altijd onderhandelen over de overeengekomen voorwaarden. Tenslotte merkt hij op dat het aan kennis niet ontbreekt in India en dat het duur is om een activiteit op te starten.

Grote markt, nog weinig eierenconsumptie

Prekash Ramsingh heeft ter voorbereiding van deze middag  veel investeerders in India gesproken. India is de grootste markt voor eieren. De consumptie ligt echter relatief laag. Per hoofd van de bevolking worden 57 eieren geconsumeerd bij ons is dat 180 eieren. Dat betekent een enorme uitdaging voor de sector. Prekash Ramsingh heeft in India gewoond en was bijna vegetariër geworden. Dit had vooral te maken met de wijze waarop vlees wordt geproduceerd. Het slachten van kippen gebeurt vaak op straat en niet onder de beste omstandigheden. De vleesconsumptie groeit enorm, zo liet hij in zijn presentatie zien. Weinig mensen willen werken in de pluimveesector. Mechanisatie is daarom heel belangrijk.

Nog genoeg te winnen

Adriaan Vernooij bevestigde de opmerkingen van Bouke Hamminga over de echte waarheid en de relatieve waarheid. Overigens heeft de WUR geen klagen over het betalen door de Indiase bedrijven. Het land biedt volop kansen. Welzijn is een steeds belangrijker thema. De pluimveeindustrie is geconcentreerd in het zuiden van India. Dit biedt kansen voor de rest van het land, al zal dat niet meevallen. Ook de overdracht van de Nederlandse kennis biedt veel kansen.

Subsidie aanvragen

Willem Boumans tenslotte vertelde over de mogelijkheden van subsidie bij het opzetten van activiteiten in India. De deadline voor dit jaar komt er al snel aan. Op 6 april 2016 sluit de mogelijkheid.

 

DOWNLOAD PRESENTATIES

 

©2015 Dutch Poultry Centre