Op 13 oktober is het Haagse Nieuwspoort hét podium voor de Nederlandse pluimveesector, met aansprekende onderwerpen en inspirerende sprekers! De dag gaat van start met de WPSA Studiedag en wordt gevolgd door de officiële perspresentatie van de sectorpublicatie die op initiatief van DPC werd samengesteld door bureau Berenschot. Aansluitend vindt de Romijnlezing plaats. Hieronder vindt u het volledige programma-overzicht. Onderaan leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

WPSA STUDIEDAG

10:30-11:00 Ontvangst met koffie/thee


11:00 - 11:30 Henri Kool (directeur Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Directoraat-Generaal Agro en Natuur, Ministerie van Economische Zaken): “Pluimveeproductie in Nederland: ambities en uitdagingen voor de toekomst”


11:30 - 12:00 Paul Cornelissen (Pluimveedierenarts, werkzaam bij en mede eigenaar van Pluimveepraktijk Noord & Oost. Voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee van de KNMvD): “Pluimveegeneeskunde, ontwikkelingen naar de toekomst”


12:00 - 13:30 Lunch

PERSPRESENTATIE SECTORPUBLICATIE DUTCH POULTRY CENTRE

13:30 - 14:15 Jan Wolleswinkel presenteert namens het Bestuur van Dutch Poultry Centre een sectorpublicatie over de toegevoegde waarde van de pluimveesector, naar aanleiding van een uitgebreide markt- en sectoranalyse door bureau Berenschot.


14:15 - 14:30 Pauze


ROMIJN LEZING -  “Lijdt de kip?”


14:30 - 14:50 Opening en introductie door Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist van Elsevier): “Alles wordt beter” met nadruk op ontwikkelingen in de veehouderij


14:50 - 15:20 Dirk Jan Verdonk (Hoofd Programma’s van World Animal Protection Nederland en voorzitter van de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van vijftien dierenbeschermingsorganisaties): ”Naar een kipwaardig bestaan voor elke kip”


15:20 - 15:50 Hetty van Beers (Directeur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit): “Kijken vanuit kansen, antibiotica aanpak: maatwerk”


15:50 - 16:20 Simon Lague (Business Development Manager bij Fancom BV, Precision Farming): “ Elke kip telt”


16:20 - 16:35 Sible Westendorp (Internationaal pluimveedierenarts): “Kipsignalen/Kipgeluiden. Wat vertelt de kip ons?”


16:35 - 17:00 Paneldiscussie en afsluiting


17:00 - 18:00 Napraten onder het genot van een drankje

 

AANMELDEN

Voor deelname aan deze dag of gedeelten ervan dient u zich aan te melden vóór 6 oktober 2016 bij het secretariaat van de WPSA Nederland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geeft u hierbij als volgt aan:
Ik meld mij aan voor
⃝ WPSA studiedag
⃝ Aanbieden DPC/Berenschot rapport
⃝ Romijn Lezing
⃝ Maak gebruik van de lunch (kosten € 20,00)

Kosten voor de lunch graag vóór 6 oktober 2016 overboeken naar rekeningnummer NL81 RABO 0393 3490 20 t.n.v. WPSA Nederland
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ria van der Hulst-van Arkel Secretaris/penningmeester WPSA Nederland
T:055 - 2070040 M: 06 - 37431040 

DPC is tijdens VIV China gestart met de verspreiding van een flyer die met kernwoorden aangeeft dat onze bedrijven een succesvolle procesverbetering in alle schakels kunnen bieden, onder de slogan “Dutch Approach” (in het Chinees). Succesverhalen op de Chineestalige website gaan dat ondersteunen.

Het unieke van de Nederlandse pluimveesector is dat elke schakel in de productieketen wordt gevormd door zelfstandige ondernemingen. Ze zoeken allemaal naar optimalisatie van hun productieproces en wensen die er in de markt liggen. Daar speelt de toeleverende industrie op in. Vaak gespecialiseerde bedrijven die precies weten wat er te verbeteren valt onder steeds veranderende marktwensen en productieomstandigheden.  Dat is de Nederlandse pluimveeindustrie, dus de Preferred Partners van DPC. Op een beurs als VIV vallen ze op. Geen stand vol met machines, maar informatie over producten en verbetering van processen.

De komende tijd wordt de Chineestalige website van DPC verder ontwikkeld en gevuld met oplossingen van Nederlandse bedrijven voor de Chinese problematiek en hun vragen. Doelstelling is o.a. om meer Chinezen naar Nederland te trekken om daar met eigen ogen onze aanpak te bekijken.

Andries de Vries
(landencoördinatie China)

 

Hatchtech, HuaYu en Hy-Line tekenen contract broederij China

Hatchtech, HuaYu en Hy-Line tekenen contract broederij China

 

 

Een doorkijkje op een aantal stands van DPC leden

Een doorkijkje op een aantal stands van DPC leden

 

 

Jansen Poultry Equipment, Erik den Besten van JPE legt uit wat het unieke van de bodem is

Jansen Poultry Equipment, Erik den Besten van JPE legt uit wat het unieke van de bodem is

 

 

Meyn Food Processing Technology vertelt over processen die leiden tot optimale resultaten

Meyn Food Processing Technology vertelt over processen die leiden tot optimale resultaten

 

 

Poultry Machinery Joosten (PMJ) geeft uitleg over eenden slachten

Poultry Machinery Joosten (PMJ) geeft uitleg over eenden slachten

 

 

DPC heet MJ-Tech BV welkom als nieuw lid!

De business van MJ-Tech ligt in de vernevel-techniek; MJ-Tech BV ontwerpt installaties waarmee mist gecreëerd kan worden, welke gebruikt kan worden als extra koeling én om de luchtvochtigheid mee te regelen. We zijn sterk vertegenwoordigd in de glastuinbouw, landbouw en industrie. Door de kennis die we in ca. 25 jaar hebben opgebouwd, zijn we in staat een installatie te ontwerpen die precies op maat is voor de klant. Wat ons uniek maakt, is dat wij de expertise in huis hebben om het volledige traject te doorlopen. Vanaf concept tot en met engineering kunnen wij dit in eigen hand houden.

Lees het volledige profiel hier

In het ProKip Vitaliteitsconcept werken koplopers in de vleeskuikensector integraal samen aan een basisconcept voor vitale kuikens.

In dit concept bundelen de ketenpartners Agrifirm, MSD Animal Health, Probroed & Sloot en Hubbard kennis en innovaties in één strategisch waardeconcept. Dit concept wordt ontwikkeld met partners in de geschakelde netwerken.

Volgens Albert Hoekerswever, oprichter van 5D Connections en initiatiefnemer van het ProKip-ketenconcept, verdienen producenten in het huidige supply chain-businessmodel geld met de marge die zij met leveranciers afspreken of bedingen.

“Dit model gaat vooral over het versterken van je eigen positie, terwijl je ook gezamenlijk een eindproduct levert. In het ProKip-ketenconcept werken we samen binnen een nieuw ketenmodel, waarbij we het eindproduct gezamenlijk ontwikkelen, verwaarden en vermarkten.”

Duurzaam inkopen

Het 5D-ketenmodel dient vijf doelen en belangen tegelijk en kent een nieuw verdienmodel en marketingmodel, legt Hoekerswever uit: “Feitelijk gaat het om een nieuwe manier van ondernemen, niet primair gericht op transactie, maar op transitie naar een nieuwe duurzame vorm van waardecreatie door innovaties te delen in een gezamenlijk concept.”

Hoekerswever wil samen met een kopgroep van producenten en toeleveranciers weer de regie nemen over de verwaarding van hun eigen producten en het vermarkten daarvan, in samenwerking met afnemers die duurzaam willen inkopen uit een op waarde gerichte coöperatieve community.

“Door als keten zelf de regie over vitaliteit te nemen werk je niet alleen concreet en zichtbaar aan het verbeteren van diergezondheid, leefomstandigheden en dierenwelzijn”, zegt Hoekerswever. “Je neemt hiermee als voedselproducent ook verantwoordelijkheid voor een breed gedragen maatschappelijk belang, samen met de partijen die direct invloed hebben op het ontwikkelen van diergezondheid op boerderijniveau.”

Duurzame zorg

In februari 2017 worden de uitkomsten van de ProKip-pilot op boerderijniveau en het eerste marktconcept gepresenteerd aan interne stakeholders en een aantal zorgpartners uit het kennisnetwerk van 5D Connections.

Een van de uitgangspunten van het ProKip Vitaliteitsconcept is het leveren van antibioticavrij kippenvlees. De deelnemende pluimveehouders gebruikten al geen antibiotica meer. Hoekerswever is al in gesprek met partijen uit de zorg, met de vraag om mee te doen aan een pilot om ProKip op het menu te zetten.

Antibioticavrij produceren

De ambitie is om het ProKip Vitaliteitsconcept in Nederland verder te ontwikkelen en het daarna via een gezamenlijk platform internationaal uit te rollen. “Alle deelnemende ketenpartners zijn marktleiders met een internationaal netwerk”, aldus Hoekerswever.

“Op een conferentie over antibioticavrij produceren, eerder dit jaar in Engeland, werd duidelijk dat het produceren van antibioticavrij kippenvlees een ‘license to deliver’ wordt. Nederland loopt daarin ver voorop en die transitie kunnen we vanuit Nederland straks gaan faciliteren.”

 

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl 

Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven is in de eerste helft van 2016 met 18 procent gedaald ten opzichte van 2015.

Dat blijkt uit onderzoek van stichting Avined. Het gebruik van antibiotica door vleeskuikenhouders daalde in de eerste helft van dit jaar verder naar 9,9 dierdagdosering per dierjaar (dd/dj). Daarmee ligt het gebruik 71 procent lager ten opzichte van het basisjaar 2009 (34,5 dd/dj).

Volgens Avined wordt de daling veroorzaakt door een verdere daling van het gebruik bij reguliere vleeskuikenbedrijven en door een toename van het aandeel trager groeiende vleeskuikens.

Minder resistentie

Bij opfokbedrijven in de vleeskuikensector, met grootouder- en ouderdieren, lag het antibioticagebruik in de eerste helft van 2016 op 13,5 dd/dj. Dat is een daling van 2 procent ten opzichte van 2015.

Volgens Avined wil de sector het antibioticagebruik bij opfokbedrijven de komende jaren verder verlagen. Om dat te bereiken, richt de sector zich vooral op het gebruik van derdekeusmiddelen, die minder effect hebben op het ontstaan van resistentie.

Stabiel laag niveau

Bij vermeerderingsbedrijven in de vleeskuikensector, met grootouder- en ouderdieren, blijft het gebruik van antibiotica al enkele jaren stabiel op een laag niveau, stelt Avined. In de eerste helft van dit jaar lag het gebruik in die sector op 3,2 dd/dj.

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl 

©2015 Dutch Poultry Centre