Op 18 mei jl. ontving Dutch Poultry Centre in het Pluimveemuseum in Barneveld een handelsdelegatie uit Iran. Doel van het bezoek was een kennismaking met DPC en de Nederlandse pluimvee-industrie. Het programma werd opgezet door Irina Tutert en georganiseerd door Kees Cornelissen. Piet Simons verzorgde een inhoudelijke presentatie inclusief facts, figures en markttrends. Aansluitend werd er met de Iraanse leden van de delegatie gesproken over hoe de Preferred Partners van DPC Iraanse pluimveebedrijven zouden kunnen helpen hun productieresultaten te verbeteren.

De bijeenkomst werd afgerond met een bezoek aan een pluimveeproductiebedrijf in Barneveld.

ABN Amro bank verwacht dat de omzet van de Nederlandse pluimveesector dit jaar licht groeit. „Het volume neemt mogelijk iets af, maar doordat meer pluimveehouders overschakelen naar hogere segmenten, zoals Freiland en bio in de legsector, neemt de omzet licht toe”, verwacht sectormanager Wilbert Hilkens van ABN Amro.

De pluimveehouderij kende volgens de bank een aantal goede jaren. Met name de vleeskuikenhouders hebben geprofiteerd van een toenemende consumptie van kippenvlees. Ook legpluimveehouders profiteerden vorig jaar van gunstige export, schrijft ABN Amro bank woensdag 11 mei in haar visie op de pluimveesector voor 2016

Vleeskuikenstapel toegenomen 

„De schaalvergroting in de pluimveehouderij zet al een aantal jaren door. Vorig jaar bereikte het aantal in Nederland gehouden kippen een hoogtepunt met ruim 106 miljoen dieren. Ten opzichte van 2014 is dit een toename van een kleine 4 procent”, schrijft de bank.  

„De verdeling tussen leg- en vleeskippen is ongeveer 45/55. Hierbij is de vleeskuikenstapel over de laatste tien jaar sneller toegenomen dan de leghennenstapel. Tegenover de groei van de pluimveestapel staat al jaren een krimp in het aantal bedrijven. In 2015 telde Nederland nog 2.048 pluimveebedrijven tegenover ruim 2.800 tien jaar eerder.”

Exportmarkten

In 2015 heeft de export van pluimveeproducten (vlees & eieren) zich positief ontwikkeld. De toenemende export voor vleeskuikens is een trend die al jaren doorzet en volgens ABN Amro de komende jaren licht zal afvlakken. 

Een positieve verrassing was de gegroeide eierenexport in 2015. Met name buiten de EU nam de exportwaarde fors toe met ruim 15 procent. Extra vraag vanuit de VS zorgden hier voor een forse opleving. Voor de komende jaren blijft de exportmarkt voor Nederlandse pluimveehouders van cruciaal belang vanwege de hoge zelfvoorzieningsgraad van Nederland. 

‘Positieve rendementsontwikkeling geen zekerheid’

„2015 was voor de pluimveehouderij een positief jaar. De gemiddelde rentabiliteit in de sector lag vorig jaar op 5,5 procent. Met name de legpluimveehouders kenden een goed jaar, met een rendement van 8 procent.” Deze sector kenmerkt zich echter door een grote volatiliteit, mede door de grote afhankelijkheid van exportmarkten. De groei van de afgelopen jaren lijkt langzaam voorbij te zijn, volgens ABN Amro. Voor de pluimveehouderij blijft kostprijsefficiency een belangrijk speerpunt om voldoende rendement te kunnen behalen.

Kip en ei weer kek

„Er wordt meer kip en ei gegeten door de veranderende samenstelling van de bevolking in Noordwest-Europa, het gezondheidsimago en de lage prijs in een tijd van beperkte koopkracht. Dit zorgt ervoor dat de kip- en eierconsumptie per hoofd van de bevolking in Europa stijgt met respectievelijk 1 en 0,6 procent per jaar. Door in te spelen op consumententrends ontstaan mogelijkheden voor verdere groei”, stelt de bank. 

Bron: Pluimveeweb 11 mei 2016 en ABN Amro Insights sectorrapport Pluimveesector

Op 25 en 26 mei 2016 vindt het Pluimvee Symposium plaats. Op woensdag 25 mei voor de vleessector en op donderdag 26 mei voor de legsector. Beide dagen worden gehouden op de Venco Campus aan de Meerheide 200 in Eersel. Op 25 mei vindt de uitreiking van de Pluimvee Innovatieprijs Vlees en op 26 mei de Pluimvee Innovatieprijs Leg plaats, beide door Ruud Zanders, lector gezonde pluimveehouderij aan CAH Vilentum. 

Het symposium wordt georganiseerd door Agrio(Pluimveeweb), Coppens Diervoeding en Vepymo. Het kent de partners: Belgabroed, Vitelia, Het Anker, Panagro, Swinkels All-Round Reiniging, Vencomatic Group, Pluimvee, Gezondheidsdienst voor dieren( GD), Lectoraat Gezonde Pluimveehouderij (CAH) en de Kennismaker Pluimvee van HAS Hogeschool.

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

(bron: Pluimveeweb)

Van 23 tot en met 27 mei 2016 organiseert de Netherlands African Business Council (NABC) in nauwe samenwerking met de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Nairobi, Dutch Poultry Centre en de Africa Agribusiness Academy een handelsmissie naar Kenia, gericht op pluimvee. Een deel van deze handelsmissie zal plaatsvinden op de AIPEX in Nairobi. O.a. een matchmakingsessie, een receptie, bedrijfsbezoeken en een seminar maken deel uit van het programma.

Het doel van deze handelsmissie is om Nederlandse bedrijven te introduceren in de Keniaanse pluimveesector en nieuwe handelsrelaties te leggen. Er is eveneens gelegenheid om deel te nemen aan het Holland Paviljoen op de pluimveevakbeurs AIPEX. Onderaan deze pagina vindt u het voorlopige programma.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KENIAANSE PLUIMVEESECTOR EN HET PROGRAMMA VAN DE HANDELSMISSIE.

KORTING VOOR DPC-LEDEN

Het standaardtarief voor deelname aan de missie is 1.750 euro. DPC leden ontvangen 300 euro korting en betalen 1.450 euro. Dutch - Africa Poultry Partners (DAPP) betalen 1.500 euro (korting 250 euro). Is uw bedrijf lid van beide organisaties, dan ontvangt u 550 euro korting en betaalt u 1.200 euro.

Inclusief bij deelname aan de handelsmissie:

Deelname aan seminar en een toegangsbewijs voor bezoek aan de AIPEX, alle programma-onderdelen, matchmaking sessies, vervoer op locatie en coördinatie van de missie.

Exclusief:

Kosten voor de vliegreis, een stand op de AIPEX, out-of-pocket kosten (lunches/diners) en hotel.

 

DEELNAME HOLLAND PAVILJOEN OP AIPEX

Wilt u met een stand deelnemen aan het Holland Paviljoen op de Africa International Poultry EXPO (AIPEX 2016), dan betaalt u 892.50 euro

 

Organisatie

 

 

 

 

Twinpack Special Products gaat samenwerken met Ovotrack uit Leersum, dat een traceerbaarheidssysteem voor eierpakstations heeft ontwikkeld. Het systeem biedt volledige tracking en tracing maar ook voorraadbeheer van eieren en eierverpakkingen. Daarnaast controleert en beheert de software van het Leersumse bedrijf alle geprinte etiketten voor eierdozen en pallets.

Twinpack is wereldwijd leverancier van het EggsCargoSystem, een verpakkingssysteem voor transport van consumptie-eieren. Dit systeem is uitgerust met kunststof pallets, die zijn voorzien van zogenoemde RFID-chips. Jaco Wagelaar van Twinpack Special Products: "Er zijn talloze mogelijkheden om data vanuit de RFID-chip automatisch te koppelen aan bestaande programmatuur van klanten. Naast het digitaal in- en uitlezen van informatie over de eieren die op de pallet staan, biedt het programma ook de mogelijkheid om de emballage perfect te registreren en te volgen." Twinpack Special Products en Ovotrack gaan samenwerken om klantspecifieke oplossingen te leveren. 

©2015 Dutch Poultry Centre