Over Ons

De basis van een betrouwbare voedselketen is een gezond dier. Daarom hebben pluimveehouders én consumenten belang bij gezond pluimvee. Dat vraagt om zorgvuldige bewaking van en onderzoek naar de diergezondheid. Een belangrijke functie van de GD is monitoring. Naar aanleiding van signalen uit het veld (vaak van dierenartsen of buitendienstmedewerkers) verricht de GD sectie. De GD-medewerkers onderzoeken ziektebeelden en stellen diagnoses. Daardoor kan de Gezondheidsdienst aangifteplichtige of nieuwe ziekten tijdig ontdekken en tendensen op het gebied van diergezondheid binnen de pluimveesector zichtbaar maken.

Serumbank en verenbank

Dagelijks analyseert de GD duizenden (bloed-)monsters. Door dit preventieve onderzoek kan de GD de vinger nauw aan de pols houden. Pluimveehouders en andere opdrachtgevers zijn altijd zeker van een betrouwbare, onafhankelijke uitslag. De GD biedt u als pluimveehouder de mogelijkheid om bloed aan te leveren en als serum in te vriezen. Als er gezondheids- of productieproblemen zijn, kunt u onderzoek laten doen op het opgeslagen serum én op nieuw getapt bloed. Dit zorgt ervoor dat u beter verbanden kunt zien tussen infecties en gezondheidsproblemen. Op eenzelfde manier biedt de verenbank van de GD de mogelijkheid tot controle op entstoffen voor de pluimveevermeerderings-en legsector.

Monitoring en voorlichting

De GD beschikt over unieke geïsoleerde proefdierfaciliteiten. Hier kunnen onder strenge condities vaccins en medicamenten getest worden op Specific Pathogen Free-koppels pluimvee. Internationale organisaties werken hierdoor graag samen met de GD. De expertise waarover de GD beschikt, deelt de organisatie graag met andere partijen in de sector. Zo geven de specialisten van de GD voorlichting in onder meer de vorm van lezingen en schriftelijke publicaties. 

© 2020 Dutch Poultry Centre