In deze coronatijd heeft elk bedrijf te maken met de steeds wisselende regelgeving in Nederland en elders die ten doel heeft het virus te bestrijden en terugkeer naar meer vrijheden te versnellen. Het beperken van reizen, het op afstand vergaderen, het thuiswerken en het 1,5 meter afstand houden zijn de meest zichtbare uitingen van de huidige crisissituatie. Ook DPC heeft dit jaar de meeste bijeenkomsten moeten laten vervallen om aan de nu geldende regels te kunnen voldoen. Dit alles in afwachting van andere en betere tijden.

Die blik vooruit was ook de inhoud van het jubileumnummer van het blad Pluimveehouderij dat in september 50 jaar bestond. Al die jaren is deze gezamenlijke uitgave van Misset Uitgeverij BV in Doetinchem en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) toonaangevend geweest in de informatievoorziening aan en over de Nederlandse pluimveehouderij. De titel van dit speciale nummer is Pluimvee 2030 en een groot aantal toonaangevende personen uit de primaire sector en uit de periferie kijken vooruit naar het jaar 2030 en naar wat de nabije toekomst de pluimveehouderij gaat brengen.

Ook een aantal deelnemers aan DPC komen hier aan het woord. Zo stelt Thijs Hendrix ( president-directeur van Hendrix Genetics) dat samenwerken de sleutel voor de toekomst is. Rekening houden met maatschappelijke wensen ligt ten grondslag aan de fokprogramma’s van zijn internationaal opererende bedrijf. Hilko Ellen (onderzoeker huisvesting WUR) en Lotte van der Ven (CEO Vencomatic Group) spreken over slimme technische toepassingen om pluimveehouders te ontzorgen en bij te dragen aan beter resultaten en verduurzaming. Ook zij benadrukken dat samenwerken de toekomst is. ‘Door samen te werken, open en transparant te zijn en kennis te delen gaan we een goede toekomst tegemoet en kunnen we als Pluimvee Nederland BV zeker voorop blijven lopen’.

De vraag hoe pluimvee in 2030 gevoerd wordt komt in een gesprek met Laura Star (onderzoeker Schothorst Feed Research en lector Pluimveevoeding en Duurzame Pluimveehouderij bij Aeres in Dronten) en de nutritionisten Albert Dijkslag (ForFarmers) en Dennis van Vilsteren (AgruniekRijnvallei) aan de orde. De rol van al dan niet regionaal geteeld voedsel, in het bijzonder van soja, wordt bezien in het licht van toenemende politieke discussie over dit onderwerp. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om eiwit uit insecten te winnen, waar Jansen Poultry Equipment in Barneveld nauw bij betrokken is.

Nog andere thema’s waar veel van onze leden bij betrokken zijn passeren de revue. De gezondheidszorg met minder of geheel geen antibiotica, de toenemende mogelijkheden van in-ovo-vaccinatie en de veranderende huisvestingssystemen zullen veel aandacht vragen. Uitvoerig wordt geschreven over de afzet en verwerking van zowel pluimveevlees als eieren. Dit ook in relatie van de kostprijs van het Nederlandse product tot andere (EU)landen. Een aantal grote spelers uit die wereld geven hun visie in uitgebreide interviews.

Het hoofdartikel van Jan Vullings (hoofdredacteur) wijst nog eens naar de vorig jaar door de minister en de belangenbehartigende organisaties vastgestelde Uitvoeringsagenda Pluimveehouderij. Hier staat dat Nederland de proeftuin is voor wereldwijde marktleiders in de primaire en verwerkende sector. De missie van DPC om de goede reputatie en het sterke imago van het Nederlandse pluimveecluster te bewaken en wereldwijd te versterken blijft onveranderd staan en sluit naadloos aan bij de inhoud van dit jubileumnummer.

Jan Wolleswinkel voorzitter DPC

 

Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. In de late middag van Prinsjesdag vergaderde het DPC bestuur over de activiteiten en plannen voor de komende periode. Voor een netwerkorganisatie als DPC waar versterking van de contacten en ontmoetingen tussen mensen uitgangspunt is voor succesvol bezig zijn, blijft het een zoektocht naar nieuwe vormen van ontmoeting.

We hadden gehoopt dat de Eindejaarsbijeenkomst in november een moment zou zijn om onze deelnemers, zij het onder speciale voorwaarden, weer samen te laten komen. Door de toenemende aantallen positief geteste personen en de daaruit voortvloeiende nieuwe beperkingen hebben we besloten dat niet te doen. Ook wij voelen de verantwoordelijkheid om door risicomijdend gedrag vooralsnog grotere bijeenkomsten te laten vervallen.

Hopelijk kunnen we in 2021 onze activiteiten weer opstarten.

Van 9 t/m 11 oktober 2019 heeft het RVO in samenwerking met Pfaff-consultants een handelsmissie voor grote legbedrijven uit Marokko georganiseerd. Een delegatie met vertegenwoordigers van 10 grote legbedrijven en 5 dierenartsen uit Marokko bezocht Nederland.

Het doel van de missie was: verbetering van de eiproductiesector in Marokko op een duurzame manier. Hierbij werd vooral gekeken naar het tot waarde maken van de afvalproducten zoals mest en de uitgelegde hennen aan het eind van de productiecyclus.

Door de enorme groei van de pluimveehouderij in Marokko begint nu ook het mestoverschot een probleem te worden.

Op 10 oktober heeft Dutch Poultry Centre voor de delegatie een netwerkbijeenkomst georganiseerd in het Pluimveemuseum in Barneveld. Daarvoor hebben wij  onze leden aangeschreven die actief zijn in Marokko en op donderdagmiddag zijn er ongeveer 15 leden naar Barneveld gekomen voor de netwerkbijeenkomst met de Marokkanen  op de prachtige locatie in het pluimveemuseum.

Het was een nuttige bijeenkomst. Na een korte introductie van de beide groepen kregen de Marokkaanse  bezoekers en Dutch Poultry Centre-leden de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen in discussierondes.  Op deze manier kreeg iedereen voldoende gelegenheid om informatie  uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.  Al met al een geslaagde middag  en natuurlijk hopen we dat voor DPC-leden hier ook interessante opdrachten uit voortkomen.

Naast de netwerkbijeenkomst in het pluimveemuseum werden ook de DPC leden Jansen Poultry Equipment en Aeres trainingcentre bezocht.

 

DPC Marocco 3

Op 22 juni werden wij als DPC  bestuur en medewerkers opgeschrikt door het bericht dat onze secretaris/penningmeester Elze de Jong onverwacht was overleden. Wij wisten dat hij ziek was, geveld door een acute depressie, en dat het herstel moeizaam verliep. In de contacten die vanwege de coronamaatregelen per mail, app en telefoon plaatsvonden merkten wij op hoe zwaar het ziekteproces was.

Elze maakte sinds 20 juni 2007 deel uit van het DPC  bestuur. Eerst als vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel, later na de reorganisatie van de Kamers, op persoonlijke titel. Hij vond de pluimveewereld bijzonder interessant en maakte daarom graag tijd vrij om zijn kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning aan ondernemers in onze sector mee te geven. Ook het financiële stuk van onze stichting was bij hem in vertrouwde handen.

Wij zijn Elze veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij DPC ten behoeve van de pluimveesector. Helaas moeten wij hem missen. Zijn kinderen plaatsten het volgende gedicht op de rouwkaart:

     je ging stil bij ons vandaan

     eenzaam en zonder bericht

     je ging een ander licht tegemoet

     vriendelijk en veilig om te schuilen

     Mag dat licht jou groeten en omarmen

     en laat het een schuilplek voor je zijn

Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Jan Wolleswinkel, voorzitter DPC

Elze de Jong

 

Net als veel organisaties houden wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. Na de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen op 1 juni 2020 willen wij onze activiteiten voorzichtig hervatten. 

In overleg met ons team hebben we vooralsnog besloten om de volgende activiteiten door te laten gaan: de jaarlijkse BBQ en de Eindejaarsbijeenkomst. De jaarlijkse BBQ is gepland op eind augustus. De Eindejaarsbijeenkomst is eind november gepland.

Verdere details, waaronder de definitieve data over deze bijeenkomsten  volgen nog. We houden er wel rekening mee dat de ontwikkeling van het Coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen onvoorspelbaar zijn. Daarom wordt 1 week voorafgaand aan de activiteit definitief bepaald of deze doorgaat of niet.

We wensen u alle gezondheid en goede zomermaanden toe, juist in deze bijzondere situatie.

© 2020 Dutch Poultry Centre