Op woensdag 8 april zijn we te gast bij de Dorset Group. Wij nodigen u van harte uit om erbij te zijn. 

Dorset is opgericht in 1984 door Henk Haaring. De activiteiten zijn verdeeld over drie divisies: Green Machines, Identification en Farm Systems. De belangrijkste activiteiten van Dorset zijn: Biomassaverwerking, Pluimveemest drogen en korrelen, Luchtreiniging, Electronische Identificatie. Het bedrijf opereert internationaal: er wordt geëxporteerd naar ruim 50 landen.

In Aalten aan de Weverij 26 is het bedrijf gevestigd, wij kunnen daar op 8 april een blik achter de schermen werpen. Daarnaast is er een locatie aan de Barloseweg 24b in Aalten. Hier is ruimte voor o.a. opslag. Ook is er een prachtige ruimte om gasten te ontvangen. Na de ontvangst en de rondleiding aan de Weverij, verplaatsen we ons met eigen vervoer naar deze locatie. Hier zullen we welkom worden geheten door de voorzitter van DPC, Jan Wolleswinkel en zal Henno Haaring, directeur van de Dorset Group bv, een toelichting geven op het bedrijf en de activiteiten.

Aansluitend is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en te netwerken.

Datum & Plaats 
8 april 2020
16.30 - 20.00 uur
Weverij 26
7122 MS Aalten 


Programma
16.30 uur                    : Ontvangst aan de Weverij 26 te Aalten
17.00 uur                    : Rondleiding
17.45 uur                    : Verplaatsing naar de Barloseweg 24b te Aalten (met eigen vervoer)
18.00 uur                    : Welkom door Jan Wolleswinkel, voorzitter DPC
18.05 uur                    : Henno Haaring, directeur van de Dorset Group
18.35 uur                    : Informeel samen zijn met een hapje en een drankje
20.00 uur                    : Einde

In verband met catering wordt u verzocht u uiterlijk 3 april 2020 aan te melden via de onderstaande link. 

https://www.formdesk.com/dutchpoultrycentre/aanmeldingmarktcafe8.04.2020

VIV MEA opent zijn deuren van 9 tot en met 11 maart 2020 in Abu-Dhabi, UAE. Een platform voor bedrijven actief in de sectoren pluimvee, aquacultuur en zuivelindustrie in het Midden-Oosten, Afrika, India en Centraal- Azië! 

Op dinsdag 10 maart  2020 organiseert DPC een netwerk receptie. De receptie is een uitstekende gelegenheid om te netwerken met DPC leden, ondernemers, de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in de regio en handel bevorderende organisaties. De receptie vindt plaats in het ALOFT hotel (5 minuten lopen van ADNEC), Lounge Relax@12 van 18.00 uur tot 20.00 uur. Wij verwelkomen u graag op deze netwerkbijeenkomst!

Wilt u deelnemen, meldt u zich snel aan via deze link: 

https://www.formdesk.com/dutchpoultrycentre/netwerkvivmea2020

cocktail night

VIV MEA opent zijn deuren van 9 tot en met 11 maart 2020 in Abu-Dhabi, UAE.

Een platform voor bedrijven actief in de sectoren pluimvee, aquacultuur en zuivelindustrie in het Midden-Oosten, Afrika, India en Centraal- Azië!

Dutch Poultry Centre organiseert een DPC Meeting Point tijdens deze beurs. In het DPC Meeting Point zullen we  Dutch Poultry Centre, onze leden  en de Nederlandse pluimvee industrie promoten. 

U kunt  als lid tijdens de beursdagen gebruik maken van het DPC Meeting Point. Ook als u zelf geen stand heeft.  

Leden die niet op de beurs staan , maar wel hun bedrijf willen promoten, kunnen we van dienst zijn door hun promotie materiaal in digitale vorm in het Meeting Point aan te bieden.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De omschakeling van het huidige landbouwsysteem naar kringlooplandbouw vraagt grote offers en gaat veel tijd en geld kosten. De weg er naar toe kent veel onzekerheden maar de keuze voor circulariteit is een kwestie van slikken of stikken, zo zei Prod. Dr. Ir. Gert van Dijk op de Eindejaarsbijeenkomst van het DPC.

Door W. van der Sluis

De Westerbouwing in Oosterbeek was op woensdag 20 november wederom de plek van samenkomst voor de Eindejaarsbijeenkomst van het DPC. Onder de vele deelnemers was ook Adriaan Smulders van KSE, zijnde het 100ste lid. Hij kreeg van DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel daarom een extra woord van welkom. De voorzitter feliciteerde ook Pas Reform die bij het 100 jarige bestaan het predicaat “Koninklijk” kreeg toegewezen.

In zijn openingswoord stelde Wolleswinkel dat er in ons land veel te doen is over stikstofuitstoot en daarbij wordt nadrukkelijk naar de landbouw gekeken. Maar duidelijkheid over hoe het vraagstuk moet worden behandelt en welke maatregelen er uit voort kunnen komen is onzeker. Hij herinnerde de aanwezigen er aan dat we het vorig jaar tijdens de Eindejaarsbijeenkomst al uitgebreid gehad hebben over de ministeriele plannen voor kringlooplandbouw zonder te weten hoe dat uitgewerkt zou moeten worden. De minister vroeg toen om input vanuit de sector. Het is daarom toeval dat juist vandaag Prof. Aalt Dijkhuizen, namens 13 landbouworganisaties, verenigd in het Landbouwcollectief, een plan van aanpak aan het kabinet heeft aangeboden.

Anders denken en doen

In het verlengde van het onderwerp van vorig jaar is deze keer Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk van Nyenrode Business Universiteit uitgenodigd om zijn visie op het onderwerp ‘Kringlooplandbouw en de pluimveeketens’ te geven. Hij begint zijn verhaal met te stellen dat de het kringlooplandbouw idee is ontstaan door een wereldwijde afname van biodiversiteit. Om ons landbouw systeem om te vormen naar kringlooplandbouw vraagt het om een grootschalige verandering in denken een doen. Veranderingen die boeren niet alleen kunnen, daarvoor is intensieve samenwerking met en binnen de sector nodig, zo stelde Van Dijk.

De Nederlandse landbouw kenmerkt zich door de hoogste toegevoegde waarde per arbeidskracht in de wereld. Dit is mede mogelijk door zo dicht mogelijk tegen het biologische maximum aan te werken tegen de laagst mogelijke kosten en minste externe effecten per kg. product. Dit Wageningse model, zoals Van Dijk het noemt, wijkt fundamenteel af van wat met kringlooplandbouw wordt voorgestaan. Om een omslag te bewerkstelligen gaat het volgens zijn zeggen veel tijd en miljarden euro’s kosten.

De kern van beleid naar kringlooplandbouw is volgens Van Dijk: Rentmeesterschap ter zake  van de ‘commons’. Dat betekent dat we de ketens  tot op de laagst mogelijke niveau moeten sluiten gericht op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen, maar ook op het behoud van het natuurlijke kapitaal zoals klimaat, biodiversiteit en de kwaliteit van lucht, water en bodem. Dit vraagt om intensieve samenwerking binnen de ketens waarbij de waarde in de keten wordt herverdeeld opdat iedere schakel een eerlijk deel krijgt toebedeeld. Dit vraagt ook om een ordening van de CO2 en stikstof belasting, waarbij Van Dijk benadrukt dat je dan wel zelf de belasting moet gaan meten. Als je dat niet zelf doet krijg je ze van anderen opgedrongen en dat moet je niet willen. Het is nu al zo dat de metingen van het RIVM geen vertrouwen bij de boeren oproept. Maar zolang er geen andere meetgegevens zijn moeten de beleidsbepalers het daar mee doen.

3896C954 3F06 479A AF5B A338F425D063

Kringlooplandbouw de beste optie

We moeten allen goed beseffen dat de Nederlandse landbouw geworden is zoals de samenleving dat mogelijk heeft gemaakt en dat geldt ook voor de toekomst. Daarom moet volgens Van Dijk een weg gevonden worden om het huidige spanningsveld tussen samenleving en boeren op te lossen. De weg naar kringlooplandbouw wordt daarbij als de beste optie gezien, ook al gaat die transitie nog zeker tien jaar duren. “Besef daarbij dat natuur, milieu en dierwelzijn in dat geheel belangrijk zijn en dat de uitkomsten van wetenschap onder invloed van social media niet meer bepalend zijn. Maar ook dat landbouw de enige economische sector is die actief gebruik maakt van zonne-energie en CO2 op een natuurlijke manier opslaat.  Ga daarom onder andere  als veehouder samen werken met akkerbouwers en wissel producten (zoals mest en veevoer grondstoffen) uit waarvan je precies weet wat de samenstelling is ten behoeve van een optimaal gebruik.

Tot nu toe is keten regie vaak mislukt door machtsmisbruik”, zegt Van Dijk, “dus moet je op een andere wijze de samenwerking aangaan waarbij wederzijds vertrouwen en het ketenbelang voorop staan. Je moet van je keten- en handelspartners  als ook van je klanten gaan houden zodat ze met je en niet zonder je een gezonde toekomst kunnen opbouwen. Realiseer je evenwel dat circulaire landbouw een illusie is als de rest van de economie niet circulair wordt. Bovendien moet je bij nieuwe vormen van samenwerking voorbereid zijn op effecten die niemand kan voorzien. Vooral omdat je niet weet hoe individuele ondernemers onder diverse omstandigheden reageren. Wat beïnvloed hun gedrag? Dat is een onbekende factor, maar de keuze voor kringloop landbouw is een kwestie van slikken of stikken ” zo besluit Van Dijk zijn voordracht.

De tweede editie van Poultry Africa, gehouden op 2 en 3 oktober in de Rwandese hoofdstad Kigali, is een groot succes geworden. Deze tentoonstelling en conferentie voor de pluimveeindustrie in de Sub Sahara regio van Afrika telde 128 exposanten (w.v. 28 uit Nederland) uit 29 landen en trok ongeveer tweeduizend bezoekers uit alle delen van Afrika.

Tijdens de conferenties en seminars werd duidelijk dat de pluimveesector flink in de lift zit en dat de honger naar kennis groot is. Die kennisvraag komt van kleinschalige projecten, waar nog heel basale zaken ontwikkeld moeten worden, tot meer gesofisticeerde grootschalige ondernemingen. Pluimveevlees en eieren wordt door de overheden gezien als de belangrijkste leverancier van dierlijk eiwit voor de humane consumptie. Dat werd extra benadrukt door Ms. Geraldine Mukeshimana, de Minister van Landbouw van Rwanda, tijdens haar openingswoord van het evenement. Voor haar is de keuze tussen het importeren van voedsel voor mensen of voer voor dieren gemakkelijk. Haar streven naar een hoge zelfvoorzieningsgraad bevordert de landbouwproductie en daarmee ook de pluimveehouderij. Met hulp van buitenlandse partners kan de lokale productie van voedergewassen worden verbeterd , evenals de samenstelling en fabricage van voer. Een groot probleem is nog het handhaven van een goede diergezondheid en bio-security, maar ook daar wordt veel aandacht aan besteed.

Inspiration seminar

De Nederlandse inbreng tijdens Poultry Africa was groot. Zo organiseerde het Netherlands African Business Council (NABC) samen met Het Dutch Africa Poultry Platform (DAPP) een seminar  over het opzetten van een moderne pluimveebusiness in Africa waarbij veel aandacht aan productie efficiency en vermarkting van het eindproduct werd besteed. Kip van Oranje hield een grote groep belangstellenden van het Holland Inspiration Seminar voor hoe je klein kunt beginnen om groter te worden. Daarbij werden prachtige productie en financierings voorbeelden uit Afrikaanse landen getoond. Ook tijdens dit seminar, wat onder leiding stond van de Nederlandse Landbouwattaché Carian Meiijes, was een ruime vertegenwoordiging van de Rwandese overheid aanwezig. De directeur generaal van het Ministerie van Landbouw, Dr. Theogene Rutagwenda , en de vice DG Dr. Solnge Uwituze, kregen na afloop uit handen van Piet Simons het speciaal voor deze gelegenheid uitgebrachte boek ‘Poultry Signals African edition’, overhandigd. Dit boek, van uitgegeverij Roodbont uit Zutphen, is een bewerking van Poultry Signals waarbij extra aandacht is besteed aan de Afrikaanse omstandigheden zoals klimaat, houderijsystemen en ziekten. Ook zijn de foto’s van personen vervangen door Afrikanen. Deze speciale uitgave van Poultry Signals is vooral met financiële steun van Dutch Poultry Centre en VIV tot stand gekomen.

Ei promotie

De eiconsumptie in Rwanda is nog maar 13 eieren per persoon per jaar, Laag ten opzichte van een kleine 50 eieren gemiddeld in Afrika en 165 eieren per persoon per jaar wereldwijd. Eieren zijn van immens belang voor de voeding van de mens.Zo vertelde Mevr. Comfort Kyerwa Acheampong uit Ghana in haar inleiding tijdens de Leadership Conference. Daarin vertelde ze hoe hun ei-promotie programma in een relatief korte tijd de consumptie van eieren in Ghana fors heeft doen laten stijgen.  Om ook in andere landen de promotie van eieren van de grond te krijgen werd op de laatste dag van de beurs in de buitenlucht onderleiding van de Nederlandse ambassadeur in Rwanda, Mathijs Wolters, een ei-promotie event gehouden. Een viertal Afrikaanse dames en Piet Simons ondersteunden hem met korte ei-consumptie bevorderende verhalen. Tijdens deze verhalen werden uiteenlopende ei-gerechten geserveerd aan de bezoekers, waaronder een klas lagere school kinderen. Zij hebben zichtbaar van de eieren kunnen smullen en maakten er een fantastische bijeenkomst van.

 

© 2020 Dutch Poultry Centre