Op 18 maart 2015 was de Hotraco Group gastheer voor het Marktcafé van Dutch Poultry Centre. Circa 50 gasten maakten gebruik van de uitnodiging.
Na de gastvrije ontvangst met koffie en de traditionele Limburgse Vlaai, heette de voorzitter van DPC, Jan Wolleswinkel, iedereen van harte welkom.

Hij bedankte de Hotraco Group voor de ontvangst en de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van dit bedrijf. Na een aantal huishoudelijk mededelingen gaf hij het woord aan Diederik Fetter, algemeen directeur van de Hotraco Group.

De heer Fetter zei vereerd te zijn dat er zoveel mensen van de uitnodiging gebruik hebben gemaakt. Vervolgens gaf hij een toelichting op het bedrijf en haar activiteiten.
Bij de meesten zal vooral Hotraco Agri bekend zijn, dit onderdeel is ook het grootste onderdeel van de groep. Wat de meesten niet zullen weten is dat de Hotraco Groupo acht business units omvat t.w.:

  • Hotraco Agri
  • HG Industrial
  • HG Building Automation
  • Airtechnic Solutions
  • Mooij Agro
  • Hotraco Orti
  • HG Innovative Solutions
  • HG Ulfima

Hotraco werd in 1974 opgericht en heeft inmiddels 180 medewerkers. De omzet bedraagt 40 millioen euro, 80% hiervan gaat naar het buitenland.
De Hotraco Group heeft een aantal kerncompetenties waarbij centraal staat: betrouwbare, robuuste en klantspecifieke oplossingen.  Elke business unit heeft zijn eigen identiteit, gespecialiseerde process know how and software.

Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en door ontwikkelen van systemen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de modernste technieken. Hiervoor is veel kennis in huis en waar nodig wordt dit ingehuurd. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Fortica, Fortica PC en Fortica Remote.
In 2014 was Hotraco winnaar van de VIV Innovation Award.

De Fetter maakt tenslotte gebruik om aandacht te vragen voor Alpe d’HuZes. Hij zet zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Mede namens DPC zal hij de uitdaging om naar boven te fietsen, dit jaar weer aangaan. Hij roept de aanwezigen op om als sponsor op te treden.

Nadat Jan Wolleswinkel de heer Fetter heeft bedankt voor de gastvrijheid en zijn inleiding, krijgen de aanwezigen een rondleiding door het bedrijf. Bij terugkomst waren de reacties voluit positief over hetgeen ze hadden gezien.

De avond werd besloten met een informeel samenzijn, waarbij de inwendige mens niet werd vergeten.

MarktcafeMarktcafe

Pitchen

‘Innovaties in de pluimveesector’ was het leidende thema van de eindejaarsbijeenkomst van DPC op de Venco Campus in Eersel. Het werd een goede en geëntameerde middag,  waar een geïnteresseerde groep leden op af was gekomen. Word het een aanzet tot happiness in het business model?

De Chinese delegatie op praktijkbezoekVerschillende deelnemers in de Chinese delegatie waren verrast door de goede resultaten die bedrijven haalden, die in de praktijktour werden bezocht.  Maar ook over de manier waarop wij steeds weer nieuwe innovaties hebben die goed inspelen op problemen.   Niet alleen in de sfeer van vernieuwing van productie technieken maar ook met het oog op maatschappelijke problemen . Of zoals één van de deelnemers het formuleerde:  “In China we have a problem with the manure. We bring it to the land or just throw it out. This manure dryer is an interesting concept. Again, we see that the Dutch have eyes for the environment.”

Op bezoek bij de Rondeelstal roerde een andere gast ook dat punt weer aan, “The Dutch also have very  modern equipment. New for us is the attention to animal welfare. It looks fantastic, like in Het Rondeel, but is it a good story economically? I do wonder about that. But we do have to find a balance, between economics and animal welfare. This is a trend all over the world.”

Internationale gasten van het ministerie van EZ op bezoek bij DPCDe praktijk is toch nog steeds de beste etalage van de Nederlandse agrarische sector, zal men  bedacht hebben bij het ministerie van EZ. En zo kwamen ze bij Dutch Poultry Centre vragen om een praktijk dag Pluimvee  te organiseren voor een zeer gevarieerde groep gasten. De gasten kwamen vanuit verschillende landen over de hele wereld; vanuit diverse Aziatisch landen , Afrika, Europa en het Amerikaanse continent.   Ze bezochten o.a. een legpluimveee bedrijf met mestdroging , de Rondeelstal en een vleeskuikenbedrijf.

Middels korte inleidingen van DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel en Andries de Vries, die de groep begeleidde, werden de gasten op de hoogte gesteld van de functie van DPC en haar ondersteunende rol bij het uitdragen van de waarde van de Nederlandse Pluimvee industrie. Ook Alex Spieker van de NOP was een deel van de dag aanwezig om de gasten bij te praten over de organisatie van de pluimveehouderij in  Nederland.

Verschillende gasten gaven op de slotbijeenkomst met het ministerie aan dat juist de praktijkbezoeken indrukwekkend waren. De productieresultaten van de verschillende bedrijven noemden ze als indicatie voor wat de Nederlandse industrie presteert aan zowel technologie als ook aan competentie opbouw van de mensen die in de bedrijven werken.  Er kwamen ook enkele bijzondere opmerkingen voorbij zoals “Wat is het overal netjes”  maar ook “wat is het hier allemaal vol”.   
Beelden blijven hangen en via gemaakte foto’s en bedrijfsinformatie krijgen deze gasten dat ook nog thuis gestuurd om het verder in hun eigen land uit te dragen.

 

De Nederlandse Export Combinatie en het Dutch Poultry Centre organiseren samen een gecombineerde beursdeelname aan de AgraME en oriëntatiereis naar Dubai en Abu Dhabi.

© 2020 Dutch Poultry Centre