dutchpoultryplein-abudhabi img 4461aBegin februari was er een beurs in Abu Dhabi, waar we werden uitgenodigd om de Nederlandse pluimvee industrie te presenteren. Aan de beurs was ook een groot congres verbonden met diverse interessante sprekers.  De gasten kwamen zowel uit het Arabisch schiereiland als ook uit Afrika, daaronder een viertal ministers van landbouw van Afrikaanse landen.

De beursorganisatie had een prachtig Dutch Poultry Centre paviljoen opgesteld. Daarin was plaats voor 7 bedrijven (leden van DPC), voor DPC zelf en een koffiecorner voor ontmoeting.
Alle deelnemers waren bijzonder tevreden over de gelegde contacten. Er zijn bijzonder goede contacten gelegd  met kansen voor de toekomst.

De goed bezochte Nieuwjaarsreceptie in “Boerderij Mereveld” in Utrecht straalde optimisme uit. De economische recessie heeft veel bedrijven pijn gedaan, desalniettemin geven velen blijk van veerkracht en zien het nieuwe jaar met optimisme tegemoet.

 

“We kijken vooruit en zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons brengt”. Met deze woorden begon DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel zijn welkomstwoord van de jaarlijkse DPC / VIV Nieuwjaarsreceptie in Boerderij Mereveld in Utrecht. De opkomst voor deze bijeenkomst was groot en de sfeer was prima. Met een beetje geluk halen we dit jaar het 100ste deelnemer binnen, zo zei de voorzitter. Hij benadrukte dat samenwerking tussen de verschillende schakels en bedrijven in de pluimveehouderij voordeel oplevert. Dat is de “Dutch Approach” zo benadrukte hij. “Samen staan we sterk”.

De kracht van samenwerking werd onlangs nog eens benadrukt in het rapport “Kip: het meest complexe stukje vlees” van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (zie: http://www.louisbolk.org/downloads/2817.pdf). De Raad stelt daarin dat minstens 40 gespecialiseerde en innovatieve schakels een rol spelen bij de productie van een gezond en relatief duurzaam stukje vlees. Opvallend, volgens Wolleswinkel is dat we het goed doen maar dat we er niet voor gezorgd hebben dat er ook iets aan wordt verdiend. Het is nog te vaak ieder voor zich. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de pluimveevlees consumptie in Nederland in vijftig jaar tijd vertienvoudigde: van 2,1 kilo in 1960 naar 22,4 kilo persoon in 2011.

Met het oog op de toekomst heeft de sector, volgens het rapport, een of meer ketenregisseurs nodig die er voor zorgen dat de schakels elkaar goed kennen en vertrouwen, zodat geen informatie wordt achtergehouden en samenwerking tot een duurzame productie en een goed verdienmodel zal leiden. Volgens Wolleswinkel is er al veel gewonnen als bedrijven, zoals binnen DPC, elkaar goed kennen en samenwerken. Hij wenste een ieder een goed 2014 toe.

 

VIV activiteiten

Het jaar 2014 is ook het jaar van VIV Utrecht. Volgens VIV-beursmanager Ruwan Berculo gaat het evenement in mei (20-22/5) een waar spektakel worden waar we met zijn allen laten zien op welk technologisch hoog niveau de Nederlandse pluimveeindustrie staat. In het kader van de samenwerking tussen DPC en VIV worden extra activiteiten georganiseerd voor de beste businessleiders uit de DPC-focuslanden. DPC deelnemers worden opgeroepen om actief mee te werken in dit programma en te melden wie van hun relaties zij graag uitgenodigd zien voor de exclusieve DPC Cocktail op de openingsdag van de beurs.

De VIV gaat dit jaar op de laatste beursdag een speciale Lage Landen Dag organiseren voor veehouders uit België en Nederland. Voor hen worden inhoudelijke Nederlandstalige programma’s gepresenteerd met veel aandacht voor innovaties en verbeteringen op weg naar een duurzame productie van pluimveevlees en eieren. De dag wordt afgesloten met een Lage Landen Borrel voor relaties van de participerende deelnemers.

 

Van Abu Dhabi naar Alpe d’HuZes

Andries de Vries meldde dat de digitale presentatie van de leden op de website verbeterd zal worden. Hij verzocht tevens leden showcases aan te dragen en bedrijven te noemen waar buitenlanders een bezoek aan kunnen brengen als ze via DPC naar Nederland komen. Bovendien meldde hij dat er een verzoek vanuit Abu Dhabi was gekomen om een presentatie te geven over duurzame landbouw en zou graag zien dat diegene die actief is op dat terrein zich bij hem meldt.

Jan Wollewinkel sloot het formele deel van de receptie af met de vraag of er belangstelling is om tijdens de Alpe d’HuZes (http://www.opgevenisgeenoptie.nl/), de geldinzamelingsactie tegen kanker, onder de vlag van Big Challenge een team van DPC mee kan doen. De vraag was afkomstig van Cor van de Ven van Vencomatic. Hij is de contact persoon en liet gedurende de gemoedelijke receptie weten dat hij ter plekke voldoende belangstellende leden had gevonden om er voor te zorgen dat er op 5 juni een DPC-team aan de start staat om de Alpe d’HuZez enkele keren op te fietsen of te lopen. Daarmee is een eerste stap gezet naar een goede samenwerking en een succesvol 2014.

 

  

 

Aanbevelingen uit het rapport :

“Kip: het meest complexe stukje vlees”

1. Breng het complexe netwerk achter de kipfilet nader in kaart.

2. Neem gezamenlijk verantwoordelijkheid voor duurzame productie en organiseer

leiderschap en regie in de keten.

3. Deel meer informatie.

4. Ontwikkel nieuwe business modellen.

5. Treed in dialoog met de samenleving, inclusief consumenten.

6. Herdefinieer de rol van de overheid.

 

 

 

De jaarlijkse eindejaarbijeenkomst van het DPC werd dit jaar op 27 november wederom gehouden op de Vencocampus in Eersel. Onder goede belangstelling werd aandacht besteed aan de vooruitgang.

Met een korte terugblik op het jaar 2013 en een hartelijk welkom tot de aanwezigen opende DPC voorzitter Jan Wolleswinkel de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst van het DPC. Het jaar 2013 was een jaar van vooruitgang in de international activiteiten van de club, maar ook het jaar waarin afscheid werd genomen van Jos Ramekers als voorzitter van het DPC. Het bestuur van de stichting heeft inmiddels Jan Wolleswinkel als diens opvolger benoemd. Hij mocht die rol als waarnemend voorzitter al vervullen tijdens het Nationaal Pluimvee Congres, waar een zeer plezierige ontmoeting plaats vond met de staatssecretaris van Landbouw, Sharon Dijksma. Zij vond het congres zeer stimulerend en het DPC kreeg daarmee de erkenning van het ministerie van Economische zaken als een goed aanspreekpunt voor pluimveeaangelegenheden. Die rol is volgens Jan Wolleswinkel van grote betekenis nu het productschap als zodanig aan het afbouwen is. De groei is er niet uit. Het aantal leden van het DPC blijft toenemen. Piet Simons heeft er volgens de voorzitter weer drie nieuwe bedrijven geworven die het goede werk van het DPC willen ondersteunen. Goed nieuws is er ook te vertellen over de samenwerking met de VIV. Het DPC zal volgend jaar tijdens de beurs in Utrecht present zijn met een eigen stand waar buitenlandse bezoekers ontvangen en voorgelicht kunnen worden.

De deelname van enkele DPC leden aan de economische missie naar Indonesië (waar ook Premier Rutte bij aanwezig was) heeft geen windeieren opgeleverd, zo zei Wolleswinkel. Indonesië maakt een geweldige economische ontwikkeling door (6% groei) en de bevolking uit dat door een toenemende vraag naar pluimvee producten. Daardoor liggen er kansen voor Nederlandse bedrijven om Indonesische pluimveeondernemingen te helpen bij het innoveren van hun houderij- en verwerkingssystemen.

Expertise Centre van start
In het kader van de vooruitgang in de pluimveehouderij is de oprichting van het Poultry Expertise Centre (PEC) van grote betekenis. Ruud Zanders, Lector gezonde pluimveehouderij bij het PEC zette in zijn inleiding “U…en een Gezonde Pluimveehouderij” uiteen dat het PEC een samenwerkingsverband is van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector. Binnen het Centre, wat gevestigd is in Barneveld, wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor, na- en bijscholing. Het wil een internationaal kennis- en trainingscentrum zijn van en voor de pluimveesector, waarbij in gezamenlijkheid wordt ingespeeld op de vragen vanuit het bedrijfsleven. Het initiatief voor de vorming van het Poultry Expertise Centre is afkomstig van de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en de Aeres Groep, waar onder meer het Groenhorst Barneveld en PTC+ toe behoren. Inmiddels is volgens Zanders een aantal projecten opgestart om de opleidingen binnen het PEC vorm te geven. Er is reeds begonnen met de realisatie van een trainingscentrum en de bouw van een speciale pluimveestal voor een breed publiek. Daarin krijgen de dilemma’s dierwelzijn vs volksgezondheid vs milieu grote aandacht. De ontwikkeling van de landelijke pluimveeopleiding op mbo en hbo niveau is in volle gang. In dit verband wordt een hechte samenwerking met de veelteelt afdeling van het CAH Vilentum in Dronten/Almere nagestreefd. Daarbij wordt een verhoging van de hbo- pluimveeopleiding beoogt. Zanders besloot zijn uiteenzetting met te stellen dat het zijn doel als lector is om de groeibriljanten van deze opleiding een sterke basis kennis mee te geven en voor de sector te behouden. Hij riep de leden van het DPC op om mee te denken en helpen aan het ontwikkelen van een zo goed mogelijke opleiding voor pluimveemensen in binnen- en buitenland. Die opleiding kan zowel op het centrum als via moderne communicatiemiddelen mondiaal worden overgedragen. ,,Want kennisoverdracht over pluimveehouderij is wereldwijd in toenemende mate een aandachtspunt.”

Plannen voor 2014
Na Ruud Zanders kreeg Cees Cornelissen de gelegenheid om de plannen voor 2014 uiteen te zetten. Hij melde dat de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari wederom in Utrecht wordt gehouden, op 12 maart een marktcafé bij VDL in Eindhoven plaatsvindt, op 25 juni is de jaarlijks BBQ in Barneveld, op 17 september weer een bedrijfsbezoek (wie meldt zich aan?) en op 19 november is de eindejaarsbijeenkomst weer op de Campus bij Vencomatic in Eersel. Cees benadrukte dat de VIV een van de hoogtepunten van 2014 zal zijn en dat het DPC naast een eigen stand ook een cocktailparty voor leden en buitenlandse gasten organiseert op 20 mei. Die buitenlandse gasten komen uit de focuslanden ( Rusland, China, Mexico, India, Indonesië en Saudi Arabië) waarvoor tijdens en rondom de beurs een goed programma zal worden samengesteld. Leden van het DPC worden gevraagd mee te denken over het programma en mensen uit die focuslanden voor te dragen om te worden uitgenodigd voor dit treffen. Na het formele programma werd tijdens het nuttigen van drankjes en hapjes volop gebruikgemaakt van het uitwisselen van informatie. Deze netwerk gelegenheid bleek opnieuw een goede afsluiting van weer een geslaagde DPC bijeenkomst.

Tijdens een bijeenkomst van de pluimvee experts van de PUM (Netherlands Senior Experts) is het eerste exemplaar van het boek “Poultry Signals” uitgereikt aan de heer G. Koeslag, coördinator Pluimvee bij de PUM.  De bijeenkomst was georganiseerd bij een van de deelnemers van Dutch Poultry Centre,  Schothorst Reseach in Lelystad.
De directeur onderzoek van de Schothorst, dr. Ir. Van der Aar,  overhandigde de nieuwe uitgave aan de PUM. Alle pluimvee experts kregen vervolgens een exemplaar. Bovendien kunnen de experts, als ze op missie gaan, een exemplaar meekrijgen voor het te adviseren bedrijf.
Het boek “Broiler Signals” is ontwikkeld met steun van Dutch Poultry Centre en een aantal deelnemers.  De praktische inhoud is gericht op verschillende condities waaronder internationaal de vleeskuikens worden gehouden en ondersteunt daarom, volgens de aanwezigen, hun werk op een uitstekende wijze.

bij de foto: Rechts dr. ir. Van der Aar, links dhr G. Koeslag

Van 18 tot 22 november jl. bezocht een grote handelsmissie onder leiding van minister-president Mark Rutte Indonesië. Met hem reisden Jan Wolleswinkel overhandigt het nieuwe boek “Broiler signals” aan Dr. Arief Daryanto van Bogor Universityook de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma mee. Deze laatste mag zich in het buitenland minister van Landbouw noemen. In deze grootste handelsmissie naar Indonesië ooit reisden 15 topmensen van multinationals en meer dan 100 vertegenwoordigers van andere bedrijven mee. Het accent voor deelname lag op een aantal sectoren waar Nederland sterk in is en waaruit intensivering van handelscontacten mogelijk moet zijn. Zo waren er delegaties met deskundigheid op het gebied van water, luchtvaart en gezondheidszorg. Uit de topsectoren waren verder vertegenwoordigers vanuit Tuinbouw en Agri en Food aanwezig. Het ministerie van Economische zaken vroeg aan DPC om namens de Nederlandse Pluimveeindustrie bij deze laatste categorie aan te sluiten. Voorzitter Jan Wolleswinkel en secretaris/penningmeester Elze de Jong  hebben hier gevolg aan gegeven en zijn samen met enkele andere leden van DPC , die zich zelf aangemeld hadden, meegereisd.

© 2020 Dutch Poultry Centre