Het DPC Marktcafé vond op 20 maart jl. een prachtige locatie aan de Volzeler Feldweg in het Duitse Emlichheim. Hier kwamen een groot aantal leden samen om kennis te nemen van het nieuwe slachtkuikenbedrijf van Klaas Knol, verkoopleider pluimvee voor Agrifirm in Duitsland. Het is niet zo maar een bedrijf, maar een bedrijf met een bijzonder concept: Optima Vita, of wel ‘het beste leven’.

Bij afwezigheid van voorzitter Jos Ramekers heette Jan Wolleswinkel veel leden van DPC welkom op het eerste Marktcafé van 2013. Hij bedankte Agrifirm voor de gastvrijheid en wees de leden op de gewijzigde datum van het pluimveecongres. Doordat staatssecretaris Dijksma op de eerder bepaalde datum (24 april) niet beschikbaar was maar toch graag haar verhaal wilde doen is besloten uit te wijken naar 15 mei.

De bijeenkomst kreeg zijn vervolg met een introductie over Agrifirm, door Ben van Raaij. Hij zette uiteen welke ontwikkelingen het bedrijf, wat tot stand is gekomen door een fusie tussen Agrifirm (CLM) en CHV, door heeft gemaakt om van een nationale naar een internationale onderneming te groeien. Het coöperatieve bedrijf, met ongeveer 20.000 leden, heeft vestigingen in grote delen van West, Noord en Oost Europa als ook in China. Het houdt zich vooral bezig met de productie van diervoeders, landbouwgewassen en de verkoop van landbouwwerktuigen en -benodigdheden. Er werken 3000 mensen en de jaaromzet is 2,3 miljard Euro.

 

Uit de dop in de stal

Na van Raaij gaf Klaas Knol een toelichting op de totstandkoming van zijn bedrijf en het Optima Vita concept. Zijn keuze voor een plek in Duitsland, net over de grens bij Coevorden, heeft naar zijn zeggen vooral te maken met beschikbaarheid van grond, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het partnerschap met een naburige Duitse rundveehouder.  De bouw van de stallen is tamelijk onorthodox verlopen, doordat vanwege subsidie de zonnepanelen voor een bepaalde datum geplaatst moesten zijn. Daardoor werden eerste alle spanten en dakbeschotten van de vijf stallen geplaatst zodat de zonnepanelen op tijd hun plek konden krijgen. De muren en de rest volgde daarna en vormen nu samen met het dienstgebouw een modern complex voor de productie van 2,25 miljoen kuikens per jaar.

Het innovatieve van het Optima Vita concept zit in de manier waarop de kuikens worden gehouden. Ze komen als broedei binnen en worden op het bedrijf in Hatchtech broedmachines gelegd en voorgebroed. Na deze pre-care periode van18 weken gaan de eieren na het schouwen op broedladen de high-care fase in. Deze bestaat uit een verblijf van 13 dagen in een (vloer-)verwarmde stal met een systeem vergelijkbaar aan de Patio van Vencomatic, waarbij de kuikens in de stal uit het ei komen en direct toegang tot water en voer hebben.  Na 13 dagen gaan de kuikens naar de Living, waar ze blijven tot ze hun slachtgewicht hebben bereikt. Het overplaatsen van de kuikens gebeurt met behulp van een speciaal voor dat doel ontwikkelde transportband.

 

Duurzaam systeem

Doordat de kuikens op het bedrijf uit het ei komen boven een verwarmde strooiselvloer en onmiddellijk voer en water ter beschikking hebben krijgen ze een optimale start. De ideale leefomgeving zorgt voor gezonde dieren die op een efficiënte en duurzame manier kunnen opgroeien.  Door gebruik te maken van zonne-energie, kuiken warmte, vloerverwarming en led verlichting blijft de energie rekening laag.

De rondgang door de stallen riep bewondering op bij de leden van het DPC en gaf voer voor discussie.

De bijeenkomst werd afgesloten op de Duitse gastvrije manier, met een drankje en een halve haan met ‘beilagen’.

Het bestuur van de Stichting Dutch Poultry Centre en haar voorzitter,  de heer Jos Ramekers, hebben in goed overleg met elkaar besloten de samenwerking te beëindigen. 

Aanleiding  hiervoor was een verschil  in visie tussen partijen  over de noodzakelijke en gewenste bestuurlijke en uitvoerende professionalisering van de DPC-organisatie. Het bestuur heeft besloten dat de vicevoorzitter , de heer Jan Wolleswinkel, voorlopig het voorzitterschap zal waarnemen.

De PUM is een organisatie die actief is in de ondersteuning van bedrijven in ontwikkelingslanden. Verbetering van productie, methoden en kennis overdracht staat voorop.

DPC ondersteunt de doelstelling en heeft daarom voor alle de vrijwilligers, die actief zijn in de pluimvee sector, een exemplaar van Poultry Signals- Internationaal beschikbaar gesteld. Ook krijgen ze een boek (Legsector of vleessector) mee naar een bedrijf waar men ondersteunende activiteiten gaat uitvoeren.

Onlangs is het eerste exemplaar overhandigd aan de directeur van de PUM, de heer Van Praag, in aanwezigheid van o.a. de sectorcoördinator de heer G. Koeslag. Dit gebeurde door de programma manager van DPC de heer De Vries
Er zijn ook afspraken gemaakt om ook de samenwerking verder te versterken. Beide organisaties zien de "Dutch Approach" als stimulans om de bedrijfsvoering op bedrijven te verbeteren en de Nederlandse pluimvee-industrie te promoten.

(Publiced in Al Hayat Newspaper)
A high ranking Dutch economic delegation discussed the basic challenges confronting the poultry industry in the Kingdom, and they discussed with Saudi officials means of establishing an association representing the poultry producers in the Saudi private sector.  The delegation members were  accompanied by ARASCO and they visited Riyadh and Al-Kharj aiming at enhancing the strategic relations and exchanging the experiences between private sector companies in Saudi Arabia and the Netherlands.

The delegation consisted of Dutch experts in the field of poultry headed by the Director General of the Poultry Center Mr. Andries de Vries and the former Head of the Animal Resources Council Mr. Jos Ramekers, and the Agricultural Counsellor in Riyadh Dr. Hans van der Beek, in addition to a number of heads of big companies and senior specialists in the field from the Netherlands.

The delegation viewed part of the food supply chain and the slaughterhouse managed by ARASCO in each of Riyadh and Al-Kharj.

The Agricultural and Food Officer at the Netherlands Embassy Mr. Mohsen Al-Bahaie said that this visit coincides with the hard work of the Kingdom to develop its poultry sector, due to the huge opportunities offered to this sector, declaring that the Kingdom counts on the Netherlands to cover more than 60% of its technical and technological needs in the field of poultry producing, animal feed and veterinary drugs, and also depends on the Netherlands to develop this sector  strongly through helping the private sector  by offering them innovative solutions to increase the producing competency of poultry farms spread all over the Kingdom.

Al Bahaie said that the Dutch delegation looks for strategic partnerships in the Kingdom within a plan that aims at a dialogue over the strategic cases and not only the trade ones, in the way to attain sustainable development of poultry industry sector in the Kingdom.

On his side, Fahd Al Shihry, from ARASCO, clarified that visiting the industries of ARASCO gave the members of the Dutch delegation a chance to know more about the characteristics of the Saudi agricultural sector, specially the sector of poultry.  He stressed that ARASCO has exerted all its human resources capabilities using the latest advanced technologies to manage its industries and numeral units.

D.P.C. heeft voor 2013 weer een aantal activiteiten op programma staan.
De Nieuwjaarsbijeenkomst, die wij samen organiseren met VIV, is op 16 januari 2013 en vindt plaats in Utrecht op boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9. 

Aanmelden :

© 2019 Dutch Poultry Centre