Op donderdag 31 oktober 2013 heeft het bestuur van DPC een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de “decision makers” van de leden waren uitgenodigd.

Ruim 40 aanwezigen gaven gehoor aan deze uitnodiging. De bijeenkomst vond plaats op het Landgoed Avegoor In Ellecom. In deze bosrijke omgeving heette voorzitter Jan Wolleswinkel iedereen van harte welkom.

“Samen is meer dan alleen.” Met dit motto benadrukte hij nog een keer het belang van Dutch Poultry Centre. Gezamenlijk optreden in binnen- en buitenland is voor de aangesloten bedrijven van wezenlijk belang.

Om te benadrukken hoe het in een sector (keten) kan gaan is de heer Henny Swinkels, Director Corperate Affairs van de VanDrieGroup, bereid gevonden om zijn ervaringen in de internationale kalversector met ons te delen.

Henny Swinkels gaf vervolgens een inzicht in de historie van de kalverensector, een relatief jonge sector.  In 1948 eiste de vrouwenbeweging in Nederland meer vlees, iets dat in deze huidige tijd wel anders is. In 1958 heeft  onder dr. S.L. Mansholt een ingrijpende modernisering van de landbouw plaatsgevonden,  met als gevolg een geweldige toename van de productie.

Ook de melkveestapel groeide explosief. Om melk te kunnen geven moet een koe één keer per jaar kalven en in 1960 werd het “kalf” een belangrijk bijproduct van de melksector.

Er was een grote onbalans op het gebied van huisvesting, gezondheid en dierenwelzijn. In de tachtiger en negentiger jaren kwam er steeds roep naar een gezondere sector.

De oprichting van de Stichting Kwaliteitsgarantie Kalversector bracht een grote verandering teweeg. Een diervriendelijk manier van huisvesting, een verantwoorde voedingswijze en aandacht voor het welzijn stonden voorop.

Jan van Drie, de oprichter van de VanDrieGroup, was een voorloper in deze sector. Inmiddels is dit 100 % familiebedrijf uitgegroeid tot de wereld marktleider op dit gebied. De jaarlijkse omzet bedraagt 2,5 miljard euro. Hiervan wordt 95 % geëxporteerd. De VanDrieGroup voorziet voor 28 % in de Europese behoefte. De groep is groot in kalfsvlees, melkpoeder en kalfsleer. In Nederland heeft de groep ruim 80 % van de markt in handen. Naast de productie van kalveren heeft de groep eigen voedingsfabrieken, slachterijen etc. Onder diverse merknamen wordt vlees geproduceerd met hun eigen kenmerken.

Optimale gezondheid en optimale huisvesting staan hoog in het vaandel.

Op 10 januari 2009 kreeg de VanDrieGroup het “Beter Leven Kenmerk” van de Dierenbescherming voor de gehele keten.  Met trots vertelt Henny Swinkels dat er nauwelijks negatieve publiciteit is over deze sector.

Aan de hand van een film liet Henny Swinkels deze ontwikkelingen nog een keer zien. De film gaf een duidelijk en indrukwekkend beeld van de de VanDrieGroup en al haar activiteiten.

Op een vraag uit de zaal wat de pluimveesector zou kunnen leren van de kalverensector antwoordde Swinkels dat hij van harte de woorden van de voorzitter onderschrijft: “Samen is meer dan één “.  Een veel gemaakte fout in de andere sectoren is volgens Swinkels dat er teveel inkoopgericht wordt gehandeld. Bij de VanDrieGroup is dat juist verkoopgericht en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Jan Wolleswinkel bedankte Henny Swinkels voor zijn leerzame en interessante kijk in de kalverensector.

De bijeenkomst werd besloten met een diner. Tijdens het diner hebben de bestuursleden van DPC hun oren te luisteren gelegd bij de leden en werden ideeën en suggesties  besproken.

Geconcludeerd kan worden dat deze bijeenkomst heel positief en leerzaam is geweest. 

 

 

    

In de bestuursvergadering van oktober jl. heeft het bestuur de heer Jan Wolleswinkel benoemd tot voorzitter.  De heer Wolleswinkel maakt al sinds 1 juni 2007 deel uit van het bestuur.  Hij heeft ruime ervaring in de pluimveesector, o.a. als voorzitter van de NOP en als vicevoorzitter van het Productschap. Deze functie heeft hij vorig jaar beëindigd en dat biedt hem de ruimte om zich volop in te zetten voor de Nederlandse pluimvee industrie.

 Ridder Drive in Harderwijk was op 25 september j.l. gastheer voor het marktcafé van Dutch Poultry Centre. Voor de vele aanwezigen was het een echte openbaring met welke precisie en nauwgezetheid men daar ontwikkelt en produceert.

Na een inleidend verhaal van Arne van 't Oor, werden we in kleine groepjes door de productie geleid.

Men produceert aandrijfsystemen voor ventilatie, het hijsen van toepassingen en de bediening van huisvesting en nesten. Alle onderdelen worden in eigen huis gemaakt. De zorgvuldigheid die we konden aanschouwen staat borg voor een enorme precisie.

Na de rondgang was er opnieuw gelegenheid voor onderling contact. er werd nog lang nagepraat over de unieker en onderscheidende producten en productieprocessen van dit bedrijf.

 

Op woensdag 25 september a.s. vindt er wederom een marktcafé plaats op bedrijfslocatie. Dit maal is  Ridder Drive System de gastheer en zet deze de deuren wagenwijd open voor Dutch Poultry Centre. Ridder Drive Systems te Harderwijk ontwikkelt, produceert en verkoopt een compleet assortiment elektromechanische aandrijfsystemen voor het bewegen van luchtramen, schermen, kleppen, verwarming en voederlijnen in met name de agrarische sector. Zij opereren wereldwijd als toonaangevende marktpartij en onderscheiden zich door productinnovatie, betrouwbaarheid en service. Ridder Drive Systems is een succesvol familiebedrijf wat dit jaar 60 jaar  bestaat. Naast een presentatie die gegeven gaat worden door de heer Arne van ’t Oor,  Global Sales Manager Intensive Livestock and Crop Storage, krijgt u ruimschoots de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de moderne fabriek in Harderwijk. U krijgt een professionele rondleiding door de fabriek, waarbij er uitgebreid stil wordt gestaan bij het moderne productieproces van de aandrijfsystemen. Ridder Drive Systems gebruikt ook het marktcafé om een nieuwe innovatieve aandrijving te introduceren die speciaal is ontwikkeld voor de intensieve veehouderij en gewasbewaring. Tenslotte is uiteraard ook gedacht aan de inwendige mens. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u uitgebreid netwerken. U bent van harte welkom op 25 september 2013 vanaf 16.00 uur aan de Lorenzstraat 36 te Harderwijk.  Om ca. 16.30 uur zal het programma starten. De afsluiting is rond 20.00 uur.

 

 

Op 21, 22 en 23 mei 2013 heeft  Dutch Poultry Centre  samen met  circa 20 DPC leden deelgenomen aan VIV Russia 2013. 
Het enthousiaste DPC team bestond uit Irina Tutert en Katerina Koren.  Door middel van brochures over DPC en haar leden, een videofilm , mondelinge voorlichting  en de Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” werd  “The Dutch Approach” onder de aandacht van de Russische bezoekers gebracht. 

De Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” was gehouden op de eerste beursdag. Tijdens deze praktische Masterclass hebben  de DPC leden Hatchtech, De Heus, Plumex, Intracare en Meyn  de stappen van de poultry productieketen gepresenteerd aan de Russische aanwezigen  en ze voorzien van praktische tips en adviezen. Aansluitend op de DPC Masterclass  vond een receptie plaats , waarbij de vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Moskou en Russische en Nederlandse bedrijfsleven aanwezig waren. Op de beurs werd  een DPC Russia Business Helpdesk  officieel geopend. DPC Business Helpdesk voorziet leden van advies, praktische tips over het zakendoen in Rusland en relevante marktinformatie.   

Voor de VIV Russia heeft DPC in samenwerking met de Nederlandse Ambassade de brochure “Holland@VIV Russia 2013” uitgegeven waarin alle Nederlandse deelnemers gepresenteerd waren.

Tijdens VIV Russia 2013 werd een informele meeting belegd tussen Irina Tutert  en de president van de Russian Poultry Union, Vladimir Fisinin, waarbij gezamenlijke initiatieven voor de toekomst werden besproken.   Ook werden heel wat contacten gelegd met het Russische bedrijfsleven en vragen beantwoord. 

Met veel plezier kunnen we terug kijken op  drie succesvolle dagen op de VIV Russia 2013 in Moskou!

© 2020 Dutch Poultry Centre