Dutch Poultry Centre start met een Chinese website. 
Daarmee hopen we een betere communicatie met Chinese belangstellenden te bereiken.  Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor het Chinese informatie bulletin.

Verder zal DPC hier speciale aandacht geven aan Chinese succesverhalen waarbij DPC deelnemers zijn betrokken.

De Chinese website is te bereiken via het knopje rechtsboven in de site
of via www.dutchpoultrycentre.nl/cn/

 

Op woensdag 20 juni werd de jaarlijkse barbecue opgeluisterd met een korte presentatie over zaken doen met Togo door Wytse van der Meer van soepkippenslachterij Van der Meer uit Dronrijp. Hij was samen met Piet Simons (die door ziekte verhinderd was) naar Togo geweest om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de pluimveesector. Voordat vice-voorzitter Jan Wolleswinkel Wytse aan het woord liet maakte Mari van Gruijthuijsen, directeur van Jansen Poultry Equipment, melding van het bezoek van een Saudische pluimveedelegatie aan Nederland waarvoor op zeer korte termijn een programma moest worden samengesteld. Hij riep leden van het DPC op om zich te melden als zij deze groep mensen een dag of dagdeel zouden kunnen ontvangen en kunnen vertellen wat zij voor hen zouden kunnen doen.

Rusland is een land met vele mogelijkheden voor de Nederlandse pluimveeindustrie. Dat bleek uit de woorden van verschillende sprekers tijdens het Nationaal Pluimveecongres van Dutch Poultry Centre, welk op woensdag 23 mei in Wijnfort te Lent werd gehouden.

Ontdek uw kansen in Japan samen met een stichting Food Valley, Amsterdam Inbusiness missie
onder leiding van Eberhardt van der Laan, Interesse in een specifiek agrifood programma?

Op 25 mei 2011 organiseren het Productschap Pluimvee en Eieren, het Dutch Poultry Centre en de Rabobank het eerste Nationaal Pluimvee Congres. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl. Het congres is groot opgezet en staat geheel in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de Pluimveesector.

De heer Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, zal tijdens het congres het eerste MVO-jaarverslag over de pluimveesectoren in ontvangst nemen. Bart Jan Krouwel vertelt hierover: “Wat de pluimveesector doet, heeft maatschappelijke impact. Dat moet je transparant maken. Daar moet je over rapporteren en je moet laten zien wat je doet om resultaten te boeken. We werken volgens de GRI-richtlijnen om zo transparant mogelijk te zijn. Deze richtlijnen worden wereldwijd gezien als de meest neutrale en objectieve”. Bart Jan Krouwel is voorzitter van de MVO-stuurgroep van het Productschap Pluimvee en Eieren die de totstandkoming van het jaarverslag begeleidt. Het PPE werkt daarmee in lijn met de andere productschappen. Ook die brengen een jaarverslag uit over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun sector.

Nieuw is ook de MVO-Pluimvee Award, die tijdens het Nationaal Pluimvee Congres bekend wordt gemaakt. Vanaf 25 mei start de inschrijfperiode voor deze speciale sector MVO-prijs. Voorlopers op het gebied van MVO in de vlees en legkolom maken kans op deze prijs. Kanshebbers zijn vooral inschrijvingen die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. De criteria voor deelname worden op 25 mei a.s. bekend gemaakt.

Het Nationaal Pluimvee Congres 2011 vindt plaats in Hotel Van der Valk te Duiven op 25 mei 2011 van 13:00 tot 19:00 uur. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl.

© 2020 Dutch Poultry Centre