Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Boxmeerse gemeentebestuur de Wimke de Körver Erepenning toegekend. Deze onderscheiding voor ondernemingen werd toebedeeld aan Marel Poultry, een bedrijf dat in grote mate heeft bijgedragen aan de internationale naamsbekendheid van Boxmeer. Op 2 januari reikte burgemeester Van Soest de erepenning officieel uit aan algemeen directeur Anton de Weerd.

De erepenning is niet zonder reden vernoemd naar Wim Hendrix, alias Wim de Körver. Hij stond 100 jaar geleden aan de basis van veel Boxmeerse bedrijven die we nu kennen als Hendrix Genetics, MSD, Nutreco en Marel Poultry. Burgemeester van Soest motiveert de toekenning: “Wij zijn blij dat we deze allereerste Wim de Körver Erepenning mogen uitreiken aan Marel Poultry. Het is een goed en gezond bedrijf dat duidelijk in de lift zit, sterk met innovaties bezig is, investeert in uitbreiding, zorgt voor werkgelegenheid en maatschappelijk betrokken is. Mede dankzij de internationale uitstraling van Marel Poultry is Boxmeer toonaangevend geworden in de agrifood industrie.

In 1963 ontstaan uit het historische Stork is Marel Poultry een oer-Boxmeerse onderneming. Als Stork PMT werd het bedrijf overgenomen door het IJslandse Marel in 2008, maar altijd is de Boxmeerse vestiging een ijkpunt in de organisatie gebleven. Het feit dat in Boxmeer nog echt machineproductie plaatsvindt is op zich al zeer bijzonder in een tijd waarin productiewerk in de regel naar lage-lonenlanden is verplaatst.

Marel Poultry is in de loop der tijd wereldmarktleider geworden op het gebied van pluimveeverwerkende machinebouw. “Om onze sterke positie te behouden hebben we op alle gebieden eigenschappen zoals daadkracht en innovatie nodig,” zegt Anton de Weerd. “En doortastendheid zoals Wim de Körver had. Iedereen in ons bedrijf, van productiemedewerkers tot hooggeschoolde ingenieurs, is zich daarvan bewust en zet zich 100% in om vernieuwend bezig te zijn.

Dagelijks weten klanten vanuit alle werelddelen en de meest verafgelegen landen Boxmeer te vinden voor een fabrieksbezoek. Op beurzen wereldwijd is de naam Marel Poultry onlosmakelijk verbonden met de locatie ‘Boxmeer’. “Boxmeer is bekender in Atlanta dan in Amsterdam, want op kipgebied zijn we het centrum van de wereld,” zegt Anton de Weerd.

Als belangrijke werkgever voor de gemeente en de verdere omgeving, met meer dan 1000 medewerkers alleen al in Boxmeer, is Marel Poultry zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sponsoring van verenigingen en evenementen vloeit hieruit voort, evenals samenwerkingsverbanden met regionale scholen en landelijke universiteiten zoals WUR Wageningen en TU Eindhoven.

Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer reikt de Wimke de Körver Erepenning uit aan Anton de Weerd, Managing Director Marel Poultry.

2018 is van start gegaan. Er ligt weer een mooi jaar voor ons open, met nieuwe kansen.  We gaan vol goede moed het nieuwe jaar in!  Graag informeren wij u over de activiteiten van Dutch Poultry Centre in 2018.
 
10.01   Nieuwjaarsreceptie, Utrecht, Nederland
5.02-7.02   VIV MEA, Conference, Netwerk Cocktail, Abu Dhabi, VAE
21.03   Marktcafé bij een lid, Nederland
20.06 -22.06   VIV Europe, Meeting buitenlandse delegaties, Conference, Netwerk Cocktail, Utrecht, Nederland 
4.07   BBQ, Barneveld, Nederland
31.10   Marktcafé bij een lid, Nederland
21.11   Eindejaarsbijeenkomst, Nederland

U bent van harte welkom om onze bijeenkomsten bij te wonen. Houd onze mailingen en website in de gaten voor verdere informatie!

Geachte leden,
 
Volgende zomer, van 20 tot en met 22 juni 2018, wordt VIV Europe georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht, de Olympische spelen van de Internationale Pluimvee industrie.

Een belangrijke doelstelling van Dutch Poultry Centre is om haar leden in contact te brengen met internationale handelspartners. Dit om zaken op te zetten c.q. uit te bouwen in zowel Nederland als het buitenland. Daarnaast wil DPC het imago van BV Pluimvee NL versterken bij de internationale handelspartners middels kennisdeling.

Voor Dutch Poultry Centre is VIV Europe een uitstekende  gelegenheid om zichzelf, maar ook haar leden in de schijnwerper te plaatsen.  Ons voornemen is om actief buitenlandse delegaties uit te nodigen voor een bezoek aan de beurs, maar ook om voor (of na) de beurs een bezoekprogramma (“field visits”) op te zetten naar (productie)bedrijven die zaken doen met onze leden.

De landen die geselecteerd zijn om te benaderen zijn:
China
Afrika  ( Ethiopië, Ghana, Kenia, Nigeria, Sudan, Rwanda, Oeganda en Senegal)
Iran
Indonesië
India, Sri Lanka
Uzbekistan
UAE, Saudi Arabië
 
DPC faciliteert geen rechtstreekse bezoeken naar leden in de field visits; hierin kan men zelf de regie in nemen.

Wij willen u uitnodigen mee te denken bij de voorbereiding van dit voornemen. Heeft u ideeën over onderwerpen, mogelijke locaties voor field visits of speciale thema’s, neem dan graag contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

DPC heeft een eigen stand in de ontvangsthal van de beurs.  Hier kunnen o.a. bezoekers worden doorverwezen naar leden/exposanten.  Op de tweede beursdag, 21 juni 2018, zal aan het einde van de middag een DPC Netwerk cocktail worden georganiseerd.  Voor deze netwerkbijeenkomst worden ook de buitenlandse delegaties uitgenodigd. Omdat in die periode ook het WK voetbal plaatsvindt is er gezorgd voor grote schermen, zodat belangrijke wedstrijden toch kunnen worden gevolgd!

Op zaterdag 16 december 2017 is onze collega Ellen Wonder na een lange periode van ziekte overleden. Gedurende een aantal jaren heeft zij vanuit haar bedrijf Handig Communicatie een groot aantal relatiebezoeken voor DPC afgelegd. Naast het opnieuw inrichten en vullen van de website verzorgde zij ook het blad Informail. Door haar grote betrokkenheid met de pluimveesector wist zij goed te verwoorden wat de leden van DPC vragen.

Vol enthousiasme en met toewijding voerde zij haar werkzaamheden uit.

Met grote dank en waardering denken het bestuur en de medewerkers van DPC aan Ellen terug. Wij wensen haar man Bart en de verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

DPC team

De Eindejaarsbijeenkomst 2017 van het DPC stond in het teken van Big Data in de pluimveehouderij. Een onderwerp dat de nodige aandacht trekt en velen deed besluiten om naar het Van der Valk hotel in Duiven te komen om te horen dat je wel mee moet doen om niet op een dood spoor terecht te komen.

Iedereen in het bedrijfsleven praat tegenwoordig over Big Data. Ook de pluimveehouderij ontkomt daar niet aan. Dat was de reden voor het DPC om op haar Eindejaarsbijeenkomst aandacht aan dit onderwerp te besteden om inzichtelijk te maken waar het dan precies over gaat. Maar ook om helder te krijgen hoever de Nederlandse sector is met de implementatie van Big Data programma’s en wat er precies om ons heen gebeurt. Daartoe waren een aantal sprekers uitgenodigd die betrokken zijn bij actuele initiatieven in de sector. Vooraf aan deze sprekers gaf trendwatcher nieuwe technologie Sander Duivestein een uiteenzetting over wat er in de maatschappij zoal gaande is op het gebied van informatietechnologie.

‘Adopt or Die’

Alles is tegenwoordig digitaal en we kunnen er niet meer zonder, zo begon Duivestein zijn verhaal. Hij wees daarbij op het gebruik van de computer, smartphones, social media, de 3D-bril, de hololens, etc. De digitale technologie heeft zich verankerd in onze maatschappij en we kunnen er niet meer zonder. Daarbij komt dat de veranderingen zo snel gaan dat we het bijna niet meer bij kunnen houden. Onze kinderen kunnen al niet meer zonder wifi en over niet al te lange tijd nemen robots een niet onbelangrijk deel van onze dagelijkse bezigheden over: denk daarbij maar eens aan de keukenrobot die met een druk op de knop het eten voor je klaar maakt, zo stelde Duivestein. Scholen maken op grote schaal gebruik van elektronische schoolborden en iPhones om met de leerlingen te communiceren. Door de kunstmatige intelligentie kun je de hele wereld bevragen en zelfs voorspellingen maken over wat er op korte of langere tijd gaat gebeuren. Als voorbeeld gaf Duivestein dat Google op basis van diverse koop beslissingen en zoek opdrachten zeer goed kan aangeven of en wanneer een griepgolf is te verwachten. Dit voorbeeld kan door bedrijven omgezet worden in betere besluitvormingsprocessen voor hun onderneming of zelfs voor hele bedrijfssectoren. Het op grote schaal verzamelen van data leidt tot snellere en betere besluitvorming. Daardoor is er voor bedrijven reden genoeg om met elkaar in contact te komen, samen te werken en informatie te delen. “Secrets are lies” en “Sharing is caring” zijn in dit verband volgens Duivestein sleutel begrippen. Bedrijven moeten daarom naar zijn mening geen weerstand bieden aan de introductie van digitale data uitwisselingssystemen, maar deze juist omarmen. Het is Digitale Darwinisme: “Adopt or Die”.

Een gezonde pluimveeketen

Na de inleiding van Sander Duivestein gaven drie pitch-sprekers inzicht in de data-projecten waarbij zij betrokken zijn. Als eerste kwam Alex Spieker aan het woord. Als coördinator voor Pluimveegezondheidszorg en onderzoek&innovatie bij AviNed zette hij uiteen wat het project ‘Gezonde pluimveeketen’ inhoud . Door medewerking van alle schakels in de sector wordt naar zijn mening een beter inzicht gekregen in de oorzaak van ‘incidenten’ en wordt het mogelijk sneller in te grijpen wanneer zich problemen aanmelden. Voorwaarde is echter wel dat alle deelnemers al hun data beschikbaar stellen, waarbij de zekerheid wordt gegeven dat gevoelige informatie niet persoonlijk wordt gemaakt. Het project kan naar zijn mening alleen slagen als alle deelnemers de voordelen zien in het delen van data.

Marcel Kuijpers, DGA van Kuijpers Kip BV, beschreef wat hij in samenwerking met industriële partners (GMV/FME, Trouw Nutrition, Marel Stork, Vencomatic, Pas Reform, en Wageningen Universty 7 Research ) doen om kennis te genereren over indicatoren en verbanden die essentieel zijn voor een integrale ketenoptimalisatie. Die indicatoren moeten leiden tot een verbeterde diergezondheid, dierwelzijn, milieuprestaties en het rendement van de hele keten. De voortgang van het project lijkt voorshands een te hoog ambitie niveau te hebben omdat veel kuikenhouders niet bereid of in staat zijn de gewenste data beschikbaar te stellen. De toenemende claimcultuur in onze maatschappij bevordert volgens Kuijpers het optrekken van een rookgordijn en belemmerd de noodzakelijke eerlijkheid en openheid en duidelijkheid.

Van kan niet naar kunnen

Een zelfde beeld schetst Albert Hoekersweever, ketenwaarderegisseur bij HighHopes M-power company. Het Pro-Kuiken project waaraan hij werkt wil samenwerken aan preventieve diergezondheid door het volgen van vitale innovaties op boerderijniveau. Hij hoort vaak dat iets niet kan , maar wil bewijzen dat door samenwerking, openheid en het delen van data je op ketenniveau grote stappen kunt maken naar een verbetering van bedrijfsresultaten, transparantie en voedselveiligheid. En daar ligt naar zijn mening de sleutel voor duurzame waardecreatie voor de individuele bedrijven en vertrouwen bij de buitenwacht.

Na afloop van de presentaties volgden groepsdiscussies op basis van door de inleiders neergelegde stellingen. Daaruit bleek dat de ontwikkeling en het belang van Big Data breed wordt gedragen maar dat velen de weerstand van veel pluimveehouders herkennen om bedrijfsgegevens met anderen te delen. Er zal daarom nog veel werk moeten worden verzet om de diverse schakels in de keten te overtuigen van het belang van het delen van data en de voordelen die daarmee op korte en langere termijn kunnen worden behaald. Daarbij zal volgens velen de nodige aandacht moeten worden besteed aan bescherming van het individuele bedrijfsbelang en het eigendomsrecht op de verzamelde data.

Na de afsluitende dankwoorden wees DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel de aanwezigen op de Nieuwjaarsreceptie welke op woensdag 10 januari zal worden gehouden.

© 2021 Dutch Poultry Centre