Elke vier jaar is er een Conferentie van de Europese Federatie van de WPSA.

De volgende conferentie vindt plaats in 2018 in Kroatië (EPC2018). Daar wordt beslist over het land dat de conferentie in 2022 zal organiseren. Het aantal deelnemers aan de Europees Conferentie is meestal  tussen 1000 en 1500 personen. Dit betreft pluimveewetenschappers, maar ook vooraanstaande mensen uit het Europese pluimveebedrijfsleven in de breedste zin van het woord. De WPSA Nederland overweegt zich kandidaat te stellen voor de conferentie in 2022 (EPC2022).

Dat vereist een flinke inspanning, zowel fysiek als financieel. Het bestuur van de WPSA moet keiharde toezeggingen hebben vanuit het bedrijfsleven voor wat betreft interesse alsook financiële steun. Zonder die steun kan het bestuur dit evenement niet organiseren. 

Voor bedrijven en instanties die bij de pluimveehouderij betrokken zijn is het een unieke gelegenheid zich op internationaal niveau te presenteren.

Het bestuur van de WPSA wil de interesse en steun voor het organiseren van EPC2022 in Nederland graag peilen, alvorens zich definitief kandidaat te stellen.

Wij nodigen u daarom graag uit voor een bespreking op: dinsdag 13 juni 2017 om 14.00 uur in het Pluimveemuseum in Barneveld.

Graag vernemen wij vóór 1 juni 2017 of u aan deze bespreking wilt deelnemen.

U kunt dat laten weten per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De tweejaarlijkse vakbeurs VIV Asia, gehouden van 15-17 maart in Bangkok, heeft ruim 45 duizend bezoekers getrokken. Meer dan 1000 bedrijven presenteerden daar hun service en producten in het prachtige vernieuwde BITEC complex. De loftuitingen over de organisatie en presentatie evenals over het aantal en niveau van de bezoekers deed de medewerkers van VNU Exhibitions (Jaarbeurs) zichtbaar goed. Veel DPC leden waren vertegenwoordigd op de beurs en lieten weten ook zeer tevreden te zijn met de resultaten.

Dutch Poultry Centre hield op de eerste dag van de beurs in samenwerking met FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en het Ministerie van Economische Zaken een Holland seminar en een netwerkborrel voor de Nederlandse bedrijven. DPC presenteerde zich op VIV Asia samen met FME.  

The Dutch approach op Holland seminar.

Op de eerste dag van VIV Asia hield DPC in samenwerking met het FME en het Ministerie van Economische Zaken een Holland seminar met een zestal sprekers. De bijeenkomst stond onder voorzitterschap van DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel en werd ingeleid door Dr. Aalt Dijkhuizen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Dutch Topsector Agri&Food. Hij streeft naar een verbinding van business, wetenschap en overheid en promoot de Nederlandse Agri&food business in het buitenland.

Aalt Dijkhuizen benadrukte dat wij als klein land met kritische consumenten en veel productiebeperkingen te maken hebben en daardoor steeds weer naar oplossingen moeten zoeken om vooruit te komen. Die oplossingen kunnen voor veel landen een voorbeeld zijn om duurzame voedselproductiemethoden te implementeren.

Groeimarkten

In de komende twintig jaar zal wereldwijd de vraag naar vlees en eieren met 45% toenemen zo benadrukte Nan-Dirk Mulder van de Rabobank in zijn inleiding. Van die vraag zal 90% afkomstig zijn uit groeimarkten en 60% daarvan uit Azië, met China als grootste. Ondertussen bereiken steeds meer Aziatische landen een ontwikkelingsstadium waarin de consumenten kritischer worden op wat ze willen consumeren. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van hun voedselpakket als ook voor de eisen die aan de productie daarvan worden gesteld. Overal in Azië zien we dan ook volgens de Rabobank specialist een toename in de vraag en productie van pluimveevlees en eieren, met uitzondering van China. Hier hebben voedselschandalen en de vogelpest de vraag negatief beïnvloed. Dat is nu duidelijk merkbaar aan een dramatische daling van de import van ouderdieren. Toch voorziet Mulder dat de pluimveeindustrie in Zuid - Oost Azië van groeiende betekenis zal zijn voor de wereldwijde pluimveevlees consumptie en productie.

Een bedrijf dat daar een rol in speelt is De Heus. Azië manager Jan Cortenbach vertoeft al vele jaren in China en brengt de Nederlandse aanpak in dat land evenals in de buurlanden met succes in praktijk. Bij alle bedrijven waarbij zij betrokken zijn,  spelen voedselveiligheid, milieu en training van personeel een grote rol. Vooral dat laatste sluit goed aan op de lokale behoefte.

Werken op afstand

Management ondersteuning geeft ook de Britse pluimveedierenarts David Speller. Hij gebruikt Nederlandse technologie en monitored en begeleid op afstand dagelijks 3 miljoen kippen in de UK en 1,5 miljoen op bedrijven van Peru tot Australië. Dit biedt naar zijn zeggen grote voordelen omdat de kosten daarbij laag zijn en sneller kan worden ingegrepen als automatisch verkregen productiegegevens afwijkingen vertonen. In die zelfde lijn sprak ook Diederick Vetter van Hotraco. Zijn bedrijf heeft zich vooral toegelegd op het ontwikkelen van sturen en controle van productie op afstand. In zijn inleiding vestigde hij bovendien de aandacht op één van hun nieuwste ontwikkelingen: de rode mijt sensor en teller. Dit apparaat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen en laat via de computer zien waar en hoeveel rode mijten er in de stal aanwezig zijn. Dit maakt het mogelijk snel en adequaat maatregelen te treffen voordat grote schade wordt aangericht.

Duurzaam

Bouke Hamminga van Pas Reform zette in een korte presentatie uiteen dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Dat komt tot uiting in de toepassing van energie en waterbesparing, het gebruik van zonne-energie, warmte wisselaars, enz. Veel aandacht besteedt het bedrijf aan traceability en data verwerking, waardoor  veel productiegegevens kunnen worden verwerkt om de efficiëntie van de broederij te vergroten. Om kuikens een goede start te geven,  hebben ze kunststof manden in gebruik genomen die de ontwikkeling van schimmels en bacteriën tegengaan. Bovendien verwacht Pas Reform later dit jaar met een voedingssupplement voor eendagskuikens te komen om kuikens direct na het uitkomen te voorzien van water en voer. Dit moet hen een betere start geven wat uitmondt in een hoge uniformiteit en een betere ontwikkeling van het maag-darmkanaal en immuniteit.

DPC ambassadeur Piet Simons kreeg tijdens het seminar de gelegenheid om zijn kijk op ontwikkelingen in de sector te delen met de aanwezigen. Daarbij concentreerde hij zich vooral op de eierensector, wat een mooie kans bood om in te gaan op de inhoud van het door hem geschreven en pas verschenen boek “Eisignalen”.

FRAmelco seminar

De dag voorafgaande aan VIV Asia hield FRAmelco een seminar over het onderwerp: “Viral Challenges in Monogastrics”. Om en nabij 100 belangstellenden uit allerlei Aziatische landen woonden de bijeenkomst bij. Naast Dr. John Carr (internationaal werkzame varkensdierenarts uit de UK) en Dr. Tanveer Ahmad Tabish (professor aan de Bakaddin Zakariya Universiteit in Multan, Pakistan) sprak Global Poultry Consultant Dr. Maarten van Gussem van Vetworks. Deze laatste gaf een uitgebreide uiteenzetting over “Viral Challenges in the Poultry industry”. De sprekers benadrukten de rol van voeding ter voorkoming van en de controle op virusinfecties. Vooral middenlange vetzuren (MCFA) zorgen naar zijn zeggen voor een goede darmgezondheid. Deze zuren stimuleren de opbouw van het immuunsysteem. Monochlyceriden zoals Alpha-monolaurin van FRAmelco, zijn volgens Van Gussem activer tegen pathogenen dan vrije vetzuren.

Tijdens de drukbezochte beurs kreeg FRAmelco veel aanloop en vervolgvragen op hun seminar.

Ruim zestig belangstellenden ondernamen op woensdag 22 februari de regenachtige rit naar Putten voor een bezoek aan het DPC marktcafé bij Trouw Nutrition Benelux. Ze werden rijkelijk onthaald met een informatief verhaal.

DPC voorzitter Jan Wolleswinkel was verheugd over de goede opkomst voor het marktcafé bij Trouw Nutrition. In zijn welkomstwoord wees hij op de activiteiten van DPC in de komende maanden, waaronder de deelname aan VIV Asia midden maart in Bangkok en de organisatie van het pluimveecongres op 10 mei in Utrecht. Hij bedankte Trouw voor de uitnodiging en introduceerde Gerard Schuttert, operation-manager bij dit internationaal bekende veevoerbedrijf.

Gerard schetste de ontwikkeling van het Puttens bedrijf. Hij gaf aan dat Trouw, een werkmaatschappij van Nutreco is en sinds 2015 onderdeel van SHV (Steenkolen Handels Vereniging). SHV is een familiebedrijf dat in 1896 is opgericht en haar hoofdkantoor heeft in Utrecht. Het is actief in 52 landen met 60.000 werknemers en een omzet van €15 miljard (1914).

Aandacht voor kwaliteit

Nutreco is met een omzet van €5,2 miljard een belangrijk onderdeel van SHV. De  veevoedingsproducten  worden verkocht in meer dan 80 landen en heeft 11.000 werknemers in dienst. Van deze werknemers is een kwart vrouwelijk en een derde is werkzaam voor de pluimveesector. De product portefeuille van Trouw bestaat uit jongdiervoeders (Sprayfo, milkwean, en Milkivit), voeradditieven (Selko), premixen (Trouw, Farmix), concentraten (Hendrix), boerenmineralen (Maxcare) en diergezondheid (Farm-O-San). Daarnaast biedt het bedrijf onder de labels Nutriopt, Lifestart en Masterlab services en veevoedermodellen/formuleringen aan.

Schuttert benadrukte in zijn introductie dat Trouw veel aandacht besteed aan een gegarandeerde product kwaliteit, maar ook aan de veiligheid en gezondheid van het personeel en het milieu. Flexibiliteit en leverperformance staan hoog in het vaandel geschreven. Door monitoring van de doorloopsnelheid en voorraaddagen wordt de efficiency gewaarborgd en daardoor kan de klant naar wens en op tijd worden bediend. De levering van producten geschiedt in bulk, bigbags, zakgoed, dozen en vaatjes.

Trouw heeft 380 leveranciers voor meer dan 600 artikelen, variërend van grondstoffen tot verpakkingsmateriaal.

Zorg voor veiligheid

Na deze uiteenzetting kregen de bezoekers de gelegenheid om een kijkje in het productiebedrijf te nemen. Daar kregen ze een goede indruk van de veelheid aan computergestuurde productspecifieke productie- en verpakkingslijnen. Veel aandacht wordt besteed aan hygiëne en fijnstofreductie. Dat laatste is, zo werd duidelijk gemaakt, in dit type bedrijf vaak een groot probleem en zorgt voor verhoogde risico's voor het personeel. Daardoor zijn voor hen extra veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder het dragen van gezichtsbedekkende stofmaskers.

Tijdens de nabespreking werd de vraag gesteld welke relatie er bestaat tussen ForFarmers en Trouw. Historisch gezien liggen er nauwe banden en in de markt wordt vaak gesuggereerd dat die banden nog steeds tot een voorkeursbehandeling voor ForFarmers leiden. Schuttert reageerde daarop door te zeggen dat de bedrijven commercieel geheel onafhankelijk van elkaar opereren, maar dat er wel een zakelijke overeenkomst voor kennisoverdracht bestaat. Er is geen sprake van een voorkeurspositie, welke kant dan ook maar op, zo benadrukte Gerard Schuttert tot slot.

Het geslaagde marktcafé bij Trouw werd afgesloten met een dankwoord van Jan Wolleswinkel , waarna het tijd was voor een gezellige nabeschouwing met en hapje en een drankje.

The Kingdom of The Netherlands, the Topsector Agri & Food, Dutch Poultry Centre, GMW and FME would like to invite you to visit a Holland Network Cocktail at VIV Asia 2017!

Date & Place  

15 March 2017
17.30 - 19.30 hrs

Bangkok International Trade & Exhibition Centre
Hall 98, VIV Square Utrecht 
Bangkok, Thailand

With this evening we would like to promote Dutch companies who are active in the food & agri sector in Asia Pacific and worldwide! The Holland Network Cocktail is a great opportunity to expand your network with other companies, entrepreneurs and trade promotion organizations in the region.

Participation is free, but registration is required. Please, register via http://fd2.formdesk.com/dutchpoultrycentre/vivasia2017

We zijn op 22 februari  2017  te gast bij Trouw Nutrition Benelux in Putten. Onze gastheer heeft een interessant programma samengesteld. Wij nodigen u van harte uit op deze bijeenkomst. U bent welkom vanaf 16.00 uur op het adres Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten.
 
Agenda:
16:00    Ontvangst met koffie
16.30    Welkom door J. Wolleswinkel, voorzitter DPC
16.35    Presentatie "Trouw Nutrition Benelux" door Gerard Schuttert, Operations Manager
17.00    Rondleiding door de fabriek
18.00    Tijd voor vragen en discussie
18.30    Informeel samenzijn onder het genot van hapje en drankje
19:30    Sluiting

In verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk vrijdag 17 februari  2017 aan te melden via http://www.formdesk.com/dutchpoultrycentre/marktcafe22.02.2017 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

© 2020 Dutch Poultry Centre