Met een grote opkomst startte het DPC op 4 januari het nieuwe jaar. Samen met de VIV werd tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in Boerderij Mereveld in Utrecht melding gemaakt van enkele nieuwe initiatieven welke de Nederlandse pluimvee cluster nationaal en internationaal meer erkenning moet geven.

Door Wiebe van der Sluis

De aftrap voor het nieuwe DPC-jaar werd op woensdag 4 januari door voorzitter Jan Wolleswinkel gegeven. Meer dan 120 belangstellenden waren naar de traditionele DPC-VIV Nieuwjaarsbijeenkomst in de vertrouwde locatie, Boerderij Mereveld, in Utrecht gekomen om elkaar een goed nieuw jaar toe te wensen. Jan Wolleswinkel gaf in zijn welkomstwoord een korte terugblik op 2016 en een toelichting op de plannen voor 2017. Hij stond even stil bij de vogelpest griep problemen in menig land in West Europa. Hij zei dat door besmette trekvogels de omgeving vergeven is van het virus en daardoor moeilijk te beheersen. Pluimveehouders moeten alles uit de kast halen om hun bedrijf ziekte vrij te houden.

Lobbyen bij politieke partijen

De positie van de Nederlandse pluimveeketen op de internationale markt is in het geding, zo benadrukt de DPC-voorzitter. Beleidsmakers en politici geven dikwijls blijk van een geringe kennis van zaken over onze sector en daarom heeft het DPC bestuur in 2016 Bureau Berenschot opdracht gegeven de positie van de Nederlandse pluimveeketen in kaart te brengen. Het resultaat is een uitgebreide publicatie ‘Nederland, wereldleider in duurzame pluimveetechnologie’ welke laat zien dat Nederland tot de wereldtop behoort als het gaat om duurzame (productie)technologie in het wereldwijde pluimveecluster. Nu de komende maanden in politiek Den Haag alles in het teken van de verkiezingen staat is het duidelijk, zo benadrukt Wolleswinkel , dat we met zijn allen met de rapport in de hand bij de belangrijke partijen aan het lobbyen moeten om een beter beeld van de pluimveecluster bij de politici achter te laten. Daarbij wordt intensieve samenwerking met andere belanghebbenden in de sector gezocht.

Op naar 40 jaar VIV

Na Volgend op Jan Wolleswinkel zette Ruwan Berculo, Beursmanager bij VNU Exhibitions zette, in het kort nog even de plannen van de VIV uiteen. Daarbij ligt, zo zei hij, op korte termijn de focus op VIV Azië, van 15-17 maart gehouden in Bangkok. Het DPC zal zich ook daar weer manifesteren. Ook zijn er nieuwe VIV-initiatieven te verwachten, waaronder een evenement in Nairobi. Het jaar 2017 zal voor de VIV vooral het jaar zijn van de voorbereiding op VIV Europe in 2018. Dat wordt een belangrijk evenement in Utrecht waar de 40ste verjaardag van de beurs zal worden gevierd. Hij riep alle leden van het DPC op om actief mee te denken over de invulling van het programma.

 

Ei-signalen

Een bijzonder moment werd op deze Nieuwjaarsbijeenkomst ingeruimd voor de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Ei Signalen’ door de schrijver Piet Simons aan Ben Dellaert, voorzitter van de International Egg Commission. Dit boek is de nieuwe loot in de ‘Signalen’- serie uitgegeven door het DPC lid Uitgeverij Roodbont. Het boek beschrijft op een onderhoudende en goed geïllustreerde manier het ontstaan van het ei, het proces van de productie , vermarkten en verwerken tot voedingsmiddel, de voedingswaarde en wat je zoal meer met het ei en de bestanddelen er van kunt doen. Ook Jan Wolleswinkel en Ruwan Berculo kregen het boek aangereikt. In zijn toelichting op het boek benadrukte Piet Simons dat het ei, na moedermelk de beste eiwitbron voor de mens is. Het boek komt uit aan het begin van het Jaar van de Haan en, zo vervolgde Piet Simons, “Laten we hopen dat onder dat gesternte het boek een bestseller mag worden.”

Na de toost op het nieuwe boek en het nieuwe jaar was er ruimschoots de gelegenheid voor alle aanwezigen, onder het genot van een hapje en drankje, om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.

 

 

 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert de Nederlandse Export Combinatie een uitgaande missie naar Zambia voor ondernemers in de zuivel– en pluimveesectoren. Belangrijk onderdeel van de missie is deelname aan het Holland Paviljoen op de grote regionale vakbeurs, de Agritech Expo Zambia 2017, 27-29 april 2017.

Deelname aan de missie is een goede mogelijkheid om bedrijven en organisaties in Zambia en de regio kennis te laten maken met Nederlandse kennis & technologieën in de zuivel– en pluimvee industrie. Recente markt scans laten zien dat er zowel in de pluimvee als de zuivel sector kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven aanwezig zijn.

Concept programma

25 april Aankomst en welkomstbriefing

26 april Bezoek aan autoriteiten en bedrijfsbezoeken Lusaka

27 & 29 april Deelname Agritech Expo Chisamba + matchmaking + bedrijfsbezoeken

30 april Opvolging opgedane contacten en terugreis

Kosten

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De overige kosten in Zambia (transport, matchmaking, Holland paviljoen, organisatie programma, evt. tolken, e.d.) worden vergoed voor zover deze binnen het programma vallen.

Aanmelden / meer informatie

Direct aanmelden is mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Info via: Merit Temmink

Dear partners and friends! 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

May 2017 bring you prosperity and well-being, high-profile successes and sincere joy, new feats and accomplishments.

Dutch Poultry Centre

Op woensdag 10 mei 2017 zal door Dutch Poultry Centre het vierde Nationaal Pluimveecongres worden gehouden met als thema:

NEDERLAND PLUIMVEELAND, PROEFTUIN VAN DE WERELD?

Kan Nederland zijn leidende rol op het gebied van Innovatie en Ontwikkeling blijven waarmaken? Dit actuele thema zal worden behandeld door een aantal aansprekende inleiders, die met de alledaagse praktijk te maken hebben.

Het congres zal worden gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht op 10 mei 2017 van 12.30 uur tot 17.00 uur.

Deze bijeenkomst wordt  mede  mogelijk gemaakt  door VIV worldwide, Rabobank , Reed Business en NOP/LTO.

De definitieve uitnodiging met het officiële programma  ontvangt u later.

Noteer deze  datum alvast  in uw agenda!

De Nederlandse pluimveesector staat op hoog innovatief niveau en dat wordt internationaal onderschreven. Helaas is dat feit niet alom in de Nederlandse samenleving en bij de politiek bekend. Daar moet iets aan worden gedaan om deze innovatieve voorsprong te kunnen blijven behouden. Maar wat zijn dan de speerpunten en prioriteiten?

“Wereldleider in Duurzame Pluimveetechnologie” is de titel van een door adviesbureau Berenschot in opdracht van het DPC samenstelde publicatie waarin de Nederlandse pluimveecluster in vogelvlucht wordt beschreven. Tevens wordt daarin een blik op de toekomst van de Nederlandse pluimveesector geworpen. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het DPC op woensdag 30 november op de Venco Campus in Eersel gaf Ruud Duijghuisen, manager business development van Wageningen UR en bestuurslid van het DPC een kort inhoudelijk overzicht van de publicatie. Vervolgens werd onder leiding van DPC voorzitter Jan Wolleswinkel de in de publicatie genoemde speerpunten besproken en prioriteiten benoemd.

Speerpunten uitwerken

In zijn openingswoord van deze bijeenkomst sprak Jan Wolleswinkel zijn blijdschap uit over de zakelijke berichtgeving van de recente vogelpestuitbraken. In het verleden was dit wel eens anders. Toch blijven de ziekte-uitbraken ons zorgen baren omdat het grote gevolgen voor onze export kan hebben. Wolleswinkel gaf daarnaast een korte terugblik op de geslaagde DPC activiteit tijdens Eurotier en op de presentatie van het Berenschot rapport op 13 oktober tijdens de Romijnlezing van de WPSA in Nieuwspoort - Den Haag aan twee leden van de vaste kamercommise voor landbouw. Deze kamerleden namen het rapport met genoegen in ontvangst, maar wezen er met nadruk op dat dit soort initiatieven meer impact zullen hebben wanneer deze sectorbreed uitgedragen worden en niet zoals nu met verschillende publicaties van drie verschillende sectoren uit de pluimveecluster.

Het DPC-rapport  bevestigt dat de Nederlandse pluimveehouderij nationaal en internationaal een belangrijke sector is. Maar, zo stelde Wolleswinkel, wij willen nu ook zo graag dat anderen in Nederland dat vinden. Om dat mogelijk te maken moet je met feiten komen en die staan in deze publicatie. Nu is het zaak om daar wat mee te doen en actieplannen te formuleren op basis van de in het rapport genoemde speerpunten:

  1. Dialoog met de maatschappij
  2. Samenwerken
  3. Eerlijke regegeving – levelplaying field
  4. Een stimulerings- en innovatieklimaat

De leden wordt gevraagd om een prioriteitenlijst te maken en aan te geven bij welke speerpunt zij zich willen inzetten.

Samenwerking geboden

Tijdens de discussie werd duidelijk dat iedereen er van overtuigd is dat er dringend actie geboden is. Als we eenmaal onze voorsprong kwijt zijn krijgen we die niet meer terug. Daarom moet de sector blijven streven naar een duurzame diervriendelijke en innovatieve pluimveehouderij. Die bied overlevingskansen voor zowel de primaire sector als de toeleverende en verwerkende industrie. Door het afschaffen van de productschappen is de geldstroom vanuit de sector vooronderzoek opgedroogd en er is geen alternatief voor gekomen ondanks de toezeggingen van de overheid. Ook initiatieven vanuit de sector hebben niet het gewenste resultaat gehad.

Een betere samenwerking inde sector is gewenst, zo is de algemene opvatting, pas dan kunnen er resultaten worden geboekt. Dan kunnen we weer met een betere voorlichting tot de consument doordringen en lesprogramma’s voor scholen maken. Want, zo werd gesteld, een continue push richting het onderwijs kan een tegenwicht bieden tegen de onderwijspakketten van Wakker Dier.

Vanuit de aanwezigen werd een oproep gedaan om een denktank samen te stellen die een duidelijke doelstelling en strategisch plan van aanpak gaat formuleren voor de gehele pluimveecluster. De sector moet de regie weer in handen krijgen om de zelf gekozen stip aan de horizon te bereiken. Jan Wolleswinkel pikte deze oproep op en gaf aan deze mee te nemen naar de bespreking die hij op 1 december met voorzitters uit andere geledingen van de pluimveecluster heeft. Daarmee werd een vruchtbare eindejaarsbijenkomst afgesloten en werd iedereen uitgenodigd voor de Nieuwejaarsreceptie op woensdag 4 januari.

Door Wiebe van der Sluis

 

© 2020 Dutch Poultry Centre