Op woensdag 10 mei 2017 zal door Dutch Poultry Centre het vierde Nationaal Pluimveecongres worden gehouden met als thema:

NEDERLAND PLUIMVEELAND, PROEFTUIN VAN DE WERELD?

Kan Nederland zijn leidende rol op het gebied van Innovatie en Ontwikkeling blijven waarmaken? Dit actuele thema zal worden behandeld door een aantal aansprekende inleiders, die met de alledaagse praktijk te maken hebben.

Het congres zal worden gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht op 10 mei 2017 van 12.30 uur tot 17.00 uur.

Deze bijeenkomst wordt  mede  mogelijk gemaakt  door VIV worldwide, Rabobank , Reed Business en NOP/LTO.

De definitieve uitnodiging met het officiële programma  ontvangt u later.

Noteer deze  datum alvast  in uw agenda!

De Nederlandse pluimveesector staat op hoog innovatief niveau en dat wordt internationaal onderschreven. Helaas is dat feit niet alom in de Nederlandse samenleving en bij de politiek bekend. Daar moet iets aan worden gedaan om deze innovatieve voorsprong te kunnen blijven behouden. Maar wat zijn dan de speerpunten en prioriteiten?

“Wereldleider in Duurzame Pluimveetechnologie” is de titel van een door adviesbureau Berenschot in opdracht van het DPC samenstelde publicatie waarin de Nederlandse pluimveecluster in vogelvlucht wordt beschreven. Tevens wordt daarin een blik op de toekomst van de Nederlandse pluimveesector geworpen. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het DPC op woensdag 30 november op de Venco Campus in Eersel gaf Ruud Duijghuisen, manager business development van Wageningen UR en bestuurslid van het DPC een kort inhoudelijk overzicht van de publicatie. Vervolgens werd onder leiding van DPC voorzitter Jan Wolleswinkel de in de publicatie genoemde speerpunten besproken en prioriteiten benoemd.

Speerpunten uitwerken

In zijn openingswoord van deze bijeenkomst sprak Jan Wolleswinkel zijn blijdschap uit over de zakelijke berichtgeving van de recente vogelpestuitbraken. In het verleden was dit wel eens anders. Toch blijven de ziekte-uitbraken ons zorgen baren omdat het grote gevolgen voor onze export kan hebben. Wolleswinkel gaf daarnaast een korte terugblik op de geslaagde DPC activiteit tijdens Eurotier en op de presentatie van het Berenschot rapport op 13 oktober tijdens de Romijnlezing van de WPSA in Nieuwspoort - Den Haag aan twee leden van de vaste kamercommise voor landbouw. Deze kamerleden namen het rapport met genoegen in ontvangst, maar wezen er met nadruk op dat dit soort initiatieven meer impact zullen hebben wanneer deze sectorbreed uitgedragen worden en niet zoals nu met verschillende publicaties van drie verschillende sectoren uit de pluimveecluster.

Het DPC-rapport  bevestigt dat de Nederlandse pluimveehouderij nationaal en internationaal een belangrijke sector is. Maar, zo stelde Wolleswinkel, wij willen nu ook zo graag dat anderen in Nederland dat vinden. Om dat mogelijk te maken moet je met feiten komen en die staan in deze publicatie. Nu is het zaak om daar wat mee te doen en actieplannen te formuleren op basis van de in het rapport genoemde speerpunten:

  1. Dialoog met de maatschappij
  2. Samenwerken
  3. Eerlijke regegeving – levelplaying field
  4. Een stimulerings- en innovatieklimaat

De leden wordt gevraagd om een prioriteitenlijst te maken en aan te geven bij welke speerpunt zij zich willen inzetten.

Samenwerking geboden

Tijdens de discussie werd duidelijk dat iedereen er van overtuigd is dat er dringend actie geboden is. Als we eenmaal onze voorsprong kwijt zijn krijgen we die niet meer terug. Daarom moet de sector blijven streven naar een duurzame diervriendelijke en innovatieve pluimveehouderij. Die bied overlevingskansen voor zowel de primaire sector als de toeleverende en verwerkende industrie. Door het afschaffen van de productschappen is de geldstroom vanuit de sector vooronderzoek opgedroogd en er is geen alternatief voor gekomen ondanks de toezeggingen van de overheid. Ook initiatieven vanuit de sector hebben niet het gewenste resultaat gehad.

Een betere samenwerking inde sector is gewenst, zo is de algemene opvatting, pas dan kunnen er resultaten worden geboekt. Dan kunnen we weer met een betere voorlichting tot de consument doordringen en lesprogramma’s voor scholen maken. Want, zo werd gesteld, een continue push richting het onderwijs kan een tegenwicht bieden tegen de onderwijspakketten van Wakker Dier.

Vanuit de aanwezigen werd een oproep gedaan om een denktank samen te stellen die een duidelijke doelstelling en strategisch plan van aanpak gaat formuleren voor de gehele pluimveecluster. De sector moet de regie weer in handen krijgen om de zelf gekozen stip aan de horizon te bereiken. Jan Wolleswinkel pikte deze oproep op en gaf aan deze mee te nemen naar de bespreking die hij op 1 december met voorzitters uit andere geledingen van de pluimveecluster heeft. Daarmee werd een vruchtbare eindejaarsbijenkomst afgesloten en werd iedereen uitgenodigd voor de Nieuwejaarsreceptie op woensdag 4 januari.

Door Wiebe van der Sluis

 

Graag nodigen wij u uit voor de DPC-VIV Nieuwjaarsbijeenkomst, die op 4 januari a.s. plaatsvindt op de vertrouwde locatie Boerderij Mereveld in Utrecht.

Tijd & Plaats

4.01.2017, 15.30 - 20.00 uur

Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht

Namens het Bestuur zal Jan Wolleswinkel een toelichting geven op de activiteiten van DPC in het afgelopen jaar en de plannen voor 2017. Ruwan Berculo geeft namens VIV worldwide een vooruitblik op VIV Asia 2017, die in maart a.s. plaatsvindt in Bangkok. DPC zal tijdens de beurs een activiteit organiseren. 

Een bijzonder moment is ingeruimd voor de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Ei Signalen’, van de hand van Piet Simons en een uitgave van Uitgeverij Roodbont, lid van Dutch Poultry Centre.

Vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomst uitgebreid gelegenheid voor ontmoetingen en het uitwisselen van nieuwjaarswensen, onder het genot van een hapje en drankje.

In verband met de catering wordt u verzocht u aan te melden voor 30 december 2016 via http://fd2.formdesk.com/dutchpoultrycentre/nieuwjaarsreceptie2017.

 

Uit onze gesprekken met DPC deelnemers kwam vaak naar voren dat men zorgen heeft over negatieve berichtgeving rond de pluimveehouderij in de media. Ook getuigen opmerkingen van beleidsmakers en politici dikwijls van een geringe kennis van zaken over onze sector. Het bestuur van DPC heeft daarom Bureau Berenschot opdracht gegeven in een rapport de positie van de Nederlandse pluimveeketen in kaart te brengen.

Het resultaat mag er zijn: een uitgebreide publicatie ‘Nederland, wereldleider in duurzame pluimveetechnologie’. De publicatie laat zien dat Nederland tot de wereldtop behoort als het gaat om duurzame (productie)technologie in het wereldwijde pluimveecluster. Onze blik is gericht op de mondiale markt.  

Op 13 oktober 2016 is deze publicatie officieel gepresenteerd in Den Haag en overhandigd aan de Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) die beiden voor hun partij woordvoerder zijn op het gebied van landbouw en tevens deel uitmaken van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Kijk hier hoe het was https://www.youtube.com/watch?v=pGwK2oyvFL8&t=45s.

Op 30 november 2016 presenteerde het bestuur van DPC deze publicatie aan een groep DPC leden tijdens de Eindejaarsbijeenkomst op de Venco Campus in Eersel.

U kunt een gedrukte versie van de publicatie aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Voor DPC leden is de publicatie kosteloos.

 

 

 

Op 16 november 2016 organiseerde Dutch Poultry Centre in samenwerking met de Nederlandse Ambassade en DLG de Holland Avond tijdens EuroTier. Het doel van de avond was om de Nederlandse deelnemers in contact met elkaar te brengen en de Nederlandse agri sector op de kaart te zetten in Duitsland. Het bezoekersaantal heeft alle verwachtingen ruim overtroffen: meer dan 200 deelnemers hebben de avond bezocht!

Ton van Arnhem van de Nederlandse Ambassade in Berlijn opende officieel de avond en verwelkomde alle gasten. Jan Wolleswinkel van Dutch Poultry Centre benadrukte  het belang van de Nederlandse agri sector en met name het belang van de innovatieve Nederlandse pluimvee industrie voor de Nederlandse economie. Peter Grothues, Managing Director van DLG, de organisator van EuroTier, toonde zijn blijdschap met zoveel Nederlandse deelnemers.

Vervolgens was er tijd voor informeel samenzijn en netwerken. 

Kijk hier hoe het was: https://www.youtube.com/watch?v=BNT15Rw5uzA

  

© 2020 Dutch Poultry Centre