LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers en NVP-voorzitter Hennie de Haan hebben dinsdag 25 oktober de nieuwe pluimveevisie aan staatssecretaris Martijn Van Dam aangeboden. Hierin is aandacht voor de concurrentiepositie van Nederlandse pluimveehouders. LTO/NOP en NVP willen dat er een eind komt aan oneerlijke concurrentie. Ze willen een gelijk speelveld voor Nederlandse pluimveehouders met dezelfde productievoorwaarden als hun buitenlandse collega’s.

In de pluimveevisie staan vier thema’s centraal: 

  1. Veelzijdig en marktgericht;
  2. Gezond voor mens en dier;
  3. Energie en milieu;
  4. Maatschappij en omgeving.

LTO/NOP en NVP willen een gelijk speelveld voor Nederlandse pluimveehouders met dezelfde productievoorwaarden. Import vanuit landen met lagere standaarden zetten verduurzaming onder stuk, volgens de belangenbehartigers. Nu worden in het buitenland gehouden en geslachte dieren, in Nederland verwerkt tot pluimveeproducten en vervolgens als EU of Nederlands pluimveevlees vermarkt. LTO/NOP en NVP willen dat hier een eind aan komt. „Wij willen naar een situatie waarbij Nederlandse pluimveeproducten zich kunnen onderscheiden. Etikettering met ‘land van herkomst’, zijnde het land waar het dier heeft geleefd, is daarvoor noodzakelijk. Eieren moeten gestempeld worden op het pluimveebedrijf in het land van productie”, schrijven LTO/NOP & NVP. 

Diermeel terug

De pluimveesector wil dat bij het Diergezondheidsconvenant het principe ‘wie betaalt, bepaalt’ meer wordt toegepast en er sneller en meer inzicht wordt gegeven in gemaakte bestrijdingskosten. Voor behoud van draagvlak bij de achterban is dat essentieel. De ambitie is dat ingrepen bij pluimvee in 2025 niet meer worden uitgevoerd, mits dit vanuit oogpunt van dierwelzijn verantwoord is. „De huidige ontwikkelingen bij het snavelbehandelen laten zien dat een snelle omslag gemaakt kan worden als de vraag uit de markt komt en de hogere kostprijs ook door de markt betaald wordt en niet door wetgeving.” Qua pluimveevoer heeft vooral de toepassing van alternatieve grondstoffen prioriteit. „De focus ligt op verantwoorde toepassing van insecten, herintroductie van dierlijke eiwitten en voor humane consumptie geproduceerde voedingsmiddelen die daarvoor niet meer geschikt zijn, maar nog prima geschikt zijn in diervoeders.”

Pluimveerechten afschaffen

Omdat nagenoeg alle pluimveemest wordt verwerkt, kunnen pluimveerechten worden afgeschaft, volgens NOP en NVP. „Het productierechtenstelsel werkt volgens hen kostprijsverhogend en zet de sector daarmee op eennadelige concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland.” Mocht de politiek besluiten het stelsel van pluimveerechten tijdelijk te behouden, dan zijn enkele aanpassingen noodzakelijk, volgens de belangenbehartigers. „Door middel van slimme combinaties van bestaande en nieuwe technieken is de uitstoot van fijnstof door pluimveebedrijven in 2025 significant verminderd. Integrale oplossingen gericht op verbetering van het stalklimaat hebben daarbij de voorkeur”, aldus LTO/NOP en NVP. 

Maatschappelijke acceptatie

Voor de internationale voorbeeldfunctie en export van kennis en techniek, is het noodzakelijk om als Nederlandse pluimveesector maatschappelijk geaccepteerd te kunnen ondernemen en innoveren. „Verantwoord verder verduurzamen van de pluimveesector vraagt om vrijwillige- en marktinitiatieven in plaats van opgelegde (boven)wettelijke (duurzaamheid)eisen die de continuïteit van de pluimveehouderij in Nederland in gevaar brengen. De overheid faciliteert en de sector ontwikkelt binnen de gegeven kaders”, schrijven LTO/NOP & NVP. 

Bronnen: LTO/NOP, NVP, Pluimveeweb

In november organiseert NAFTC een pluimvee delegatie uit China naar Nederland. De delegatie bestaat uit CEO’s van grote bedrijven uit de Chinese pluimvee sector. 

De delegatie wil graag kennis maken met de Nederlandse pluimveesector, Dutch Poultry Centre en de DPC leden. Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst. Na een beknopte DPC introductie is er een mogelijkheid om in het kort uw bedrijf te presenteren (2-5 minuten per bedrijf afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich aanmeldt). Daarna is een netwerkmoment en een gezamenlijke lunch, waarbij voldoende tijd is om de delegatie persoonlijk te ontmoeten en te spreken.

U bent van harte welkom om erbij te zijn. Het directe contact met lokale marktspelers geeft u veel inzichten in uw zakelijke kansen in China!

Datum & plaats

Vrijdag 11 november 2016, 10.00 - 13.15 uur

Pluimveemuseum, Hessenweg 2A, 3771 RB  Barneveld

Concept programma

10.00 Aankomst van de delegatie in het Pluimveemuseum

10.15 Excursie in het Pluimveemuseum o.l.v. een gids

11.00 Presentatie “Dutch Poultry Sector & Dutch Poultry Centre: facts & figures” door DPC vertegenwoordigers (Dhr. A. de Vries / Dhr. P. Simons)

11.15 Korte introductie van de Chinese delegatie en de aanwezige DPC leden (afhankelijk van het aantal aanwezige bedrijven 2-5 min per bedrijf)

12.00 Netwerken en gezamenlijke lunch

13.15 Vertrek van de delegatie, einde meeting

 

Wilt u de delegatie ontmoeten en kort uw bedrijf presenteren? Meld u dan aan bij Mw. Irina Tutert, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., uiterlijk tot 10 november 2016.

Dear DPC partners,

Dutch Poultry Center, the agricultural counsellor of the Netherlands Embassy in Berlin, DLG, Topsector Agri&Food and NAFTC are pleased to invite Dutch exhibitors and Dutch visitors of the EuroTier and their business partners for a Holland network event at the EuroTier 2016!

Place & Date

16 November 2016, 18.00 - 20.00 hrs

Exhibition Center Hannover, Germany

Hall 20, ForFarmers Booth E07

With this evening we would like to promote Dutch companies who are active in the food & agri sector in Germany and worldwide! The Holland Evening is a great opportunity to expand your network with other companies, entrepreneurs and trade promotion organizations in the region.

We will be happy to see you!   Please, register your attendance via via this link http://www.formdesk.com/dutchpoultrycentre/eurotier2016.

For any inquiries or questions please contact Mrs. Irina Tutert, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Op 13 oktober ontvingen Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) uit handen van Jan Wolleswinkel de eerste exemplaren van de sectorpublicatie Wereldleider in Pluimveetechnologie in ontvangst. De presentatie vond plaats in perscentrum Nieuwspoort, voorafgaand aan de Romijnlezing. Kamerleden Lodders en Geurts zijn beiden voor hun partij woordvoerders als het gaat om landbouwbeleid.

KLIK HIER VOOR DE INHOUDELIJKE REACTIE VAN HELMA LODDERS

KLIK HIER VOOR DE INHOUDELIJKE REACTIE VAN JACO GEURTS 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert de Nederlandse Export Combinatie een uitgaande missie naar Sri Lanka voor ondernemers in de pluimveesector. Voor deze missie worden tevens ondernemers uit de tuinbouw– en zuivelsector uitgenodigd.

Sri Lanka heeft een veelbelovend potentieel als het gaat om de ontwikkeling van de agro-sector en in het specifiek de pluimvee. De pluimveesector heeft een enorme groei laten zien; van 1980 tot 2014 is het pluimvee bestand van ruim 6 miljoen naar 20 miljoen gegroeid en heeft de sector zich ontwikkeld tot een volwaardige industrie. Ook de productie van kippenvlees en kippenvoer is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er zijn veel mogelijkheden voor verdere groei.

Met deze missie worden de innovatieve oplossingen en knowhow van de Nederlandse pluimveesector gepresenteerd. Nederlandse bedrijven verkrijgen tijdens de missie meer informatie over export, import en investeringsmogelijkheden. Er liggen kansen voor toeleveranciers om de productiekosten omlaag te brengen. Ook is er noodzaak voor aandacht m.b.t. voedselveiligheid aspecten en het verhogen  van de kwaliteitsstandaarden. Daarnaast is er de wens voor een systeem dat de publieke gezondheidsrisico’s minimaliseert en de behoefte naar goed opgeleid personeel, training en research.

 

Concept programma

27 november

Aankomst en welkomstbriefing

28 november

Ochtend: Informatieve presentaties over de kansen en zakelijke mogelijkheden in Sri Lanka

Middag: Seminar Innovative technological solutions in agriculture from the Netherlands’ gevolgd door individuele match-making, een netwerkreceptie en collectief trade dinner met de sector

29 & 30 november

Bedrijfs- en projectbezoeken per sector: pluimvee, tuinbouw en zuivel

1 december

Opvolging opgedane contacten en terugreis

 

Kosten

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De overige kosten in Sri Lanka (transport, matchmaking, organisatie programma, maaltijden e.d.) worden vergoed voor zover deze binnen het programma vallen.

 

Aanmelden / meer informatie

Wendy Bakker of Merit Temmink

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-433 0131

© 2020 Dutch Poultry Centre