De sectorpublicatie 'Wereldleider in duurzame pluimveetechnologie - Het Nederlandse pluimveecluster in vogelvlucht', door bureau Berenschot opgesteld in opdracht van Dutch Poultry Centre, wordt op 13 oktober in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag in aanwezigheid van de Nederlandse (vak)media officieel overhandigd aan twee Tweede Kamerleden, mevrouw Helma Lodders (lid van de VVD Tweede Kamerfractie en namens de VVD woordvoerder op het gebied van landbouw en voedselveiligheid).  en de heer Jaco Geurts (woordvoerder land- en tuinbouw in de Tweede Kamer voor het CDA). Beide Kamerleden zijn gespecialiseerd in en zeer betrokken bij de agrarische sector.

Uiteraard nodigen wij graag onze Preferred Partners uit om aanwezig te zijn bij deze perspresentatie! 

Wanneer: donderdag 13 oktober van 13.30 - 14.15 uur
Waar: Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

 

Managementsamenvatting sectorpublicatie 'Wereldleider in duurzame pluimveetechnologie'

Het Nederlandse pluimveecluster is zeer innovatief en levert daarmee een belangrijke toegevoegde waarde aan de economie en werkgelegenheid. Het cluster, bestaande uit de primaire sector, toeleveranciers (technologie, veevoeder en gezondheid) en dienstverleners, zijn goed voor een jaarlijkse omzet van 5,4 miljard euro. Het aandeel van toeleveranciers hierin is ruim 70%. Nederland behoort bovendien tot de wereldtop als het gaat om duurzame (productie)technologie in de wereldwijde pluimveesector. Ons land loopt voorop in bijvoorbeeld fokkerij en rasontwikkeling, broedmachines, eiersorteermachines, slachterijoplossingen en geïntegreerde, duurzame huisvesting en hygiëne voor kippen. Wat dat betreft zijn wij echt de innovatiemotor van de wereld. Onze blik is gericht op de mondiale markt. De perspectieven voor de sector zijn goed. De wereldwijde vraag naar voedsel blijft toenemen. Daarbij stijgt de vraag naar kippenvlees sterker dan die naar andere vleessoorten. De uitdaging daarbij is om de 9 miljard monden in 2050 te voeden op een manier die onze natuurlijke hulpbronnen zoals water, energie en grondgebruik niet uitput. Het Nederlandse pluimveecluster is uitstekend gepositioneerd om een bijdrage te leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Wij zijn in staat systemen te leveren die hoogproductief en efficiënt zijn, en bovendien ook duurzaam en veilig. Echter, de sterke internationale positie van de Nederlandse pluimveesector is niet vanzelfsprekend. Sterker nog: deze staat onder druk en kan binnen enkele jaren sterk verzwakken als we nu geen actie ondernemen. Wereldleider zijn kan alleen als er een sterke pluimveeproductie in de thuismarkt Nederland is. Daarom zijn er twee dingen nodig: (1) kunnen blijven produceren voor de West-Europese markt (tegen standaarden die voor die markt gelden) en (2) een stimulerend vestigings- en innovatieklimaat voor toptechnologische bedrijven in het pluimveecluster. Hierbij moeten we beseffen dat we technologie leveren voor de wereldmarkt, waar vaak andere normen gelden. Hoe kunnen we onze internationale positie uitbouwen en tegelijkertijd nóg beter, duurzamer, diervriendelijker en innovatiever worden? Wij geloven dat de oplossing ligt in:
1. samenwerken
2. dialoog met de maatschappij
3. eerlijke regelgeving - level playing field
4. een stimulerend vestigings- en innovatieklimaat.

Op 21 september jl. vond in Het Groene Paviljoen in Baarn de CEO meeting plaats ter gelegenheid van de voorbeschouwing van het door Berenschot opgestelde rapport over de betekenis van de pluimveesector voor de Nederlandse economie. Tijdens de geanimeerde bijeenkomst werden na een introductie door Jan Wolleswinkel en een presentatie met de samenvattende conclusies van het rapport door Ruud Duijghuisen, de aanwezigen aan het werk gezet. Het doel was om een eerste aanzet te geven voor een actieplan dat uit het rapport moet volgen. In 4 groepen werd bevlogen en betrokken gediscussieerd. 

De sectorpublicatie wordt op 13 oktober in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag officieel overhandigd aan 2 Tweede Kamerleden, mevrouw Helma Lodders (lid van de VVD Tweede Kamerfractie en namens de VVD woordvoerder op het gebied van landbouw en voedselveiligheid).  en de heer Jaco Geurts (woordvoerder Land- en tuinbouw in de Tweede Kamer voor het CDA).

 

 

 

Op 13 oktober is het Haagse Nieuwspoort hét podium voor de Nederlandse pluimveesector, met aansprekende onderwerpen en inspirerende sprekers! De dag gaat van start met de WPSA Studiedag en wordt gevolgd door de officiële perspresentatie van de sectorpublicatie die op initiatief van DPC werd samengesteld door bureau Berenschot. Aansluitend vindt de Romijnlezing plaats. Hieronder vindt u het volledige programma-overzicht. Onderaan leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

WPSA STUDIEDAG

10:30-11:00 Ontvangst met koffie/thee


11:00 - 11:30 Henri Kool (directeur Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Directoraat-Generaal Agro en Natuur, Ministerie van Economische Zaken): “Pluimveeproductie in Nederland: ambities en uitdagingen voor de toekomst”


11:30 - 12:00 Paul Cornelissen (Pluimveedierenarts, werkzaam bij en mede eigenaar van Pluimveepraktijk Noord & Oost. Voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee van de KNMvD): “Pluimveegeneeskunde, ontwikkelingen naar de toekomst”


12:00 - 13:30 Lunch

PERSPRESENTATIE SECTORPUBLICATIE DUTCH POULTRY CENTRE

13:30 - 14:15 Jan Wolleswinkel presenteert namens het Bestuur van Dutch Poultry Centre een sectorpublicatie over de toegevoegde waarde van de pluimveesector, naar aanleiding van een uitgebreide markt- en sectoranalyse door bureau Berenschot.


14:15 - 14:30 Pauze


ROMIJN LEZING -  “Lijdt de kip?”


14:30 - 14:50 Opening en introductie door Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist van Elsevier): “Alles wordt beter” met nadruk op ontwikkelingen in de veehouderij


14:50 - 15:20 Dirk Jan Verdonk (Hoofd Programma’s van World Animal Protection Nederland en voorzitter van de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van vijftien dierenbeschermingsorganisaties): ”Naar een kipwaardig bestaan voor elke kip”


15:20 - 15:50 Hetty van Beers (Directeur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit): “Kijken vanuit kansen, antibiotica aanpak: maatwerk”


15:50 - 16:20 Simon Lague (Business Development Manager bij Fancom BV, Precision Farming): “ Elke kip telt”


16:20 - 16:35 Sible Westendorp (Internationaal pluimveedierenarts): “Kipsignalen/Kipgeluiden. Wat vertelt de kip ons?”


16:35 - 17:00 Paneldiscussie en afsluiting


17:00 - 18:00 Napraten onder het genot van een drankje

 

AANMELDEN

Voor deelname aan deze dag of gedeelten ervan dient u zich aan te melden vóór 6 oktober 2016 bij het secretariaat van de WPSA Nederland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geeft u hierbij als volgt aan:
Ik meld mij aan voor
⃝ WPSA studiedag
⃝ Aanbieden DPC/Berenschot rapport
⃝ Romijn Lezing
⃝ Maak gebruik van de lunch (kosten € 20,00)

Kosten voor de lunch graag vóór 6 oktober 2016 overboeken naar rekeningnummer NL81 RABO 0393 3490 20 t.n.v. WPSA Nederland
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ria van der Hulst-van Arkel Secretaris/penningmeester WPSA Nederland
T:055 - 2070040 M: 06 - 37431040 

DPC is tijdens VIV China gestart met de verspreiding van een flyer die met kernwoorden aangeeft dat onze bedrijven een succesvolle procesverbetering in alle schakels kunnen bieden, onder de slogan “Dutch Approach” (in het Chinees). Succesverhalen op de Chineestalige website gaan dat ondersteunen.

Het unieke van de Nederlandse pluimveesector is dat elke schakel in de productieketen wordt gevormd door zelfstandige ondernemingen. Ze zoeken allemaal naar optimalisatie van hun productieproces en wensen die er in de markt liggen. Daar speelt de toeleverende industrie op in. Vaak gespecialiseerde bedrijven die precies weten wat er te verbeteren valt onder steeds veranderende marktwensen en productieomstandigheden.  Dat is de Nederlandse pluimveeindustrie, dus de Preferred Partners van DPC. Op een beurs als VIV vallen ze op. Geen stand vol met machines, maar informatie over producten en verbetering van processen.

De komende tijd wordt de Chineestalige website van DPC verder ontwikkeld en gevuld met oplossingen van Nederlandse bedrijven voor de Chinese problematiek en hun vragen. Doelstelling is o.a. om meer Chinezen naar Nederland te trekken om daar met eigen ogen onze aanpak te bekijken.

Andries de Vries
(landencoördinatie China)

 

Hatchtech, HuaYu en Hy-Line tekenen contract broederij China

Hatchtech, HuaYu en Hy-Line tekenen contract broederij China

 

 

Een doorkijkje op een aantal stands van DPC leden

Een doorkijkje op een aantal stands van DPC leden

 

 

Jansen Poultry Equipment, Erik den Besten van JPE legt uit wat het unieke van de bodem is

Jansen Poultry Equipment, Erik den Besten van JPE legt uit wat het unieke van de bodem is

 

 

Meyn Food Processing Technology vertelt over processen die leiden tot optimale resultaten

Meyn Food Processing Technology vertelt over processen die leiden tot optimale resultaten

 

 

Poultry Machinery Joosten (PMJ) geeft uitleg over eenden slachten

Poultry Machinery Joosten (PMJ) geeft uitleg over eenden slachten

 

 

DPC heet MJ-Tech BV welkom als nieuw lid!

De business van MJ-Tech ligt in de vernevel-techniek; MJ-Tech BV ontwerpt installaties waarmee mist gecreëerd kan worden, welke gebruikt kan worden als extra koeling én om de luchtvochtigheid mee te regelen. We zijn sterk vertegenwoordigd in de glastuinbouw, landbouw en industrie. Door de kennis die we in ca. 25 jaar hebben opgebouwd, zijn we in staat een installatie te ontwerpen die precies op maat is voor de klant. Wat ons uniek maakt, is dat wij de expertise in huis hebben om het volledige traject te doorlopen. Vanaf concept tot en met engineering kunnen wij dit in eigen hand houden.

Lees het volledige profiel hier

© 2020 Dutch Poultry Centre