Het centrale thema van het druk bezochte Marktcafé van 4 november jl. was internationale handelsbevordering. De komende drie jaar staan China en Afrika centraal op de agenda van DPC. Daarnaast ontwikkelt DPC voor aanstormende landen zoals Indonesië en Iran een programma. Kansrijke markten als bijvoorbeeld Oezbekistan, Vietnam, Sri Lanka en de Verenigde Arabische Emiraten worden nader onderzocht.

Voorzitter Jan Wolleswinkel opende het Marktcafé op de Venco Campus in Eersel. In zijn speech benadrukte hij dat een geïntegreerde aanpak van het grootste belang is en blijft om internationaal succesvol te kunnen zijn. “Alleen op die manier kunnen we de Nederlandse pluimvee-industrie goed presenteren en wereldwijd het verschil maken."

Focuslanden

Ruwan Berculo zette helder en overzichtelijk uiteen hoe DPC te werk gaat om voet aan de grond te krijgen in de benoemde focuslanden. Voor alle focuslanden worden samenwerkingspartners geselecteerd en wordt een land- of regiocoördinator benoemd. "Met alles wat we doen in deze focuslanden is het uitgangspunt om open samenwerkingen aan te gaan. Zonder exclusiviteit, maar met commitment. Alleen dan kan DPC een goede begeleidende rol spelen," aldus Ruwan.

Prioriteit: op de kaart in China

NAFTC (Netherlands Agro, Food and Technology Centre) is de samenwerkingspartner voor handelsbevordering in China. Arthur Vernooij: " China is in de vleeskuikensector de tweede speler in de wereldmarkt, voor leghennen zelfs de eerste speler. Er begint langzaam een verschuiving naar schaalvergroting te komen, om efficiënter te kunnen werken. Maar vlak ook niet uit dat er een groeiende aandacht vanuit de Chinese overheid is als het gaat om voedselveiligheid en milieu. Er komt meer aandacht voor de vraag hoe je een duurzame en veilige kip kunt produceren.” De vraag naar vooruitstrevende oplossingen zal daarom groeien en daar liggen kansen voor Nederlandse pluimveetoeleveranciers. Wel is het van belang dat China Nederland veel meer als een ‘high potential’ gaat zien. “Daar zijn we nog niet", waarschuwde Vernooij, “De Chinese draak kijkt nog te veel naar het Oosten en niet naar het Westen. Nederland staat niet in de Top 3 in de hoofden van de Chinees.” Door op zijn beurt samenwerkingen te zoeken met lokale partners kan NAFTC Nederland in China beter op de kaart zetten. Om dit te realiseren zijn samenwerkingen aangegaan met de CAAA (China Animal Agriculture Association) en de CMA (China Meat Association).

Promotie in China

De komende drie jaar staan diverse promotieactiviteiten op de agenda om de zichtbaarheid van Nederland te verhogen en als speler op de Chinese kaart te zetten. Zo organiseert in 2015 en 2016 NAFTC zogeheten Poultry Trails naar relaties in China, brengt Chinese delegaties naar de beurzen VIV MEA 2016 en Eurotier 2016. Er komen Holland Paviljoens op VIV China, CAHE en CIMIE. “Het is in China van belang dat je je als geheel presenteert. Als klein bedrijf val je weg in de massa. De kracht van NAFTC is dat zij toegang tot lokale netwerken geeft en als een associatie optreedt,” aldus Vernooij. 

Continuïteit

Oey Toen Ping van het Shunda China Project Centre en eveneens partner van DPC in China, zette uiteen waar de kansen liggen in China. "Door de beweging naar schaalvergroting wordt China steeds interessanter. Gekoppeld aan de ketenaanpak die wij vanuit Nederland bieden kan er een mooie match ontstaan. Hiervoor moeten we onderscheidend vermogen inzetten en dat betekent dat we onze kennis op een constructieve manier gaan overbrengen. We moeten hierbij een beweging maken van korte termijn opleiden naar continuïteit. Doen we dit niet, dan zal de handel zich beperken tot een eenmalige transactie."

Priority market: Afrika

NABC is de samenwerkingspartner voor handelsbevordering met Afrika. Lars Kramer legde in zijn presentatie de werkwijze van NABC uit. NABC ondersteunt ondernemers in Nederland en Afrika met diverse activiteiten vanuit vier lokale kantoren in Algerije, Ethiopië, Ghana en Kenia. Lars Kramer: “Wij voorzien bedrijven van adequate marktinformatie. In Afrika promoten we het zakendoen met Nederlandse bedrijven. Daarnaast helpt NABC actief bij het leggen van lokale contacten. “Daarbij zetten we onze netwerken in Nederland en op lokaal niveau actief in, zowel op het gebied van de publieke als de private sector.” 

Dutch Africa Poultry Platform

NABC heeft het Dutch Africa Poultry Platform opgericht, om de handelsbevordering voor de pluimveesector nog specifieker vorm te geven. Binnen het platform is er een expert-contact voor pluimveetoeleveranciers die willen starten in Afrika, dan wel hun activiteiten willen verdiepen. Lid worden van het platform heeft voordelen. Zo organiseert NABC handelsmissies en bedrijfsbezoeken, zorgt voor nieuws updates over Afrikaanse pluimveemarkten in Afrikaanse landen, deelt informatie over projecten en biedt toegang tot interessante netwerken. "In Ethiopië en Nigeria liggen momenteel de meeste kansen voor de pluimvee-industrie, gevolgd door Ghana en Kenia. Wees wel bewust dat door het orthodox-christelijke geloof er maanden en dagen geen dierlijk voedsel gegeten mag worden. Hier moet je rekening mee houden in productie(on)mogelijkheden".

Uit de praktijk in Afrika

Jan Kampschöer van De Heus deelde zijn ervaringen en wijze lessen over het zakendoen in Afrika. De Heus heeft een joint-venture in Ethiopië, Alema Koudijs Feed. In Egypte is er de joint-venture Koudijs Kapo Feed. "Belangrijk is om je bewust te zijn van de andere situaties in Afrikaanse landen. Dat geldt per land en gaat niet alleen om de economische, maar ook om politieke, en culturele situaties en de visie op milieu. Denk niet dat je dat als bedrijf kunt wijzigen. Zorg ervoor dat je je bedrijfsstrategie aanpast. Don't change the market, deal with it!” Het hebben van lokaal management hebben is essentieel, maar het is niet eenvoudig om goede mensen aan te trekken. Investeren in relaties met management en medewerkers is eveneens belangrijk. “Een vertrouwensband opbouwen is van groot belang, maar wees je ervan bewust dat er verschillen in inzicht bestaan tussen mensen. Zorg voor duidelijkheid in de communicatie.” Naast bedrijfsmatige zaken is ook de dagelijkse praktijk anders. Transport gaat anders en er wordt gewerkt met zakgoed. Huisvesting van dieren is ook anders. Ook voor dergelijke situaties adviseert Kampschöer om oplossingen en systemen te zoeken die passen bij de lokale behoeften. “Zorg altijd voor een plan B. Laat je niet verrassen."

Bertus Bronkhorst van PTC+ onderschreef de ervaringen van De Heus en benadrukte daarnaast de gelijkenissen. "Er zijn heel veel processen die wij ook kunnen implementeren. Hierbij is het onze kennis die het verschil kan maken. Het gaat erom dat ter plekke kennis wordt gedeeld met de lokale ondernemers, zodat zij kunnen werken met de geleverde productielijnen en wij samenwerkingen kunnen realiseren die aan beide kanten succesvol zijn op lange termijn."

 

 

DPC, VIV Worldwide en Sunsafa sloegen de handen ineen voor de Business Trade Mission 2015 naar Iran, van 29 oktober tot en met 2 november in Teheran. Het doel: een marktverkenning en nieuwe handelscontacten leggen tussen de Nederlandse en Iraanse pluimvee- en eierensector.

Iran is een aantrekkelijke markt, maar nog voor veel bedrijven onontgonnen terrein. Met de Iraanse specialist Sunsafa en ondersteuning van VIV Worldwide organiseerde DPC de Business Trade Mission 2015 naar Teheran.

Intensief programma

Het vierdaagse, door Sunsafa georganiseerde programma was een plezierige balans van business en pleasure. Op de aankomstdag 29 oktober werd een korte rondleiding door Teheran georganiseerd voor de gasten.

Op 30 oktober waren meetings georganiseerd op de stands van een aantal deelnemers van de vakbeurs PLEX 2015: o.a. Sabzdasht Co. (breeding), Sorooshe-e Roshd (feed), Iran Eggs House (table eggs), Toyouran Abzar (poultry equipment) and Razi Vaccine & Serum Research Institue (pharmceutical).

Op 31 oktober vonden Business Meetings plaats met producenten, investeerders, pluimveehouders (vlees-, leg- en vermeerderingssectoren), groothandels, retailers, machineleveranciers, leveranciers van diervoeders en additieven, veterinairen en beleidsmakers.  Toonaangevende organisaties als de Iran Layer Poultry Union, Iran Broiler Poultry Sector and Iran Veterinary Organization waren aanwezig, evenals een afvaardiging van het Ministerie van Landbouw.

De BTM werd afgesloten met een bezoek aan een aantal toeristische trekpleisters in Teheran, zoals het Golestan Palace, het Iran National Museum en de Milad Tower.

 

 

Sunsafa

Sunsafa is een succesvolle beursorganisator in Iran, met een specialisatie op de dierproductieketen. CEO is Habib Rahbarsafa, die de Business Trade Mission 2015 zelf leidde. Producties van Sunsafa zijn o.a. de Tabriz International Poultry Expo, Kish Poultry and Livestock Expo (een samenwerking met VIV) en de Food and Beverages Production Industry Expo. Naast beurzen organiseert Sunsafa eveneens Business Trade Missions.

Op uitnodiging van de gemeente Barneveld nam DPC voorzitter Jan Wolleswinkel van 18 tot en met 24 oktober 2015 deel aan een economische missie uit de regio Food Valley naar Zuid Korea. Een tegenbezoek nadat al tweemaal een missie uit dat land de regio Food Valley en in het bijzonder de gemeenten Barneveld en Wageningen had bezocht. De Koreaanse stad Iksan (305.000 inwoners) is het centrum van de voedsel- en kennisindustrie en heeft met twee universiteiten behoefte aan verdieping met de contacten in Nederland. Men is bezig een zogeheten Foodpolis te ontwikkelen waarin activiteiten op het gebied van voedsel en voeding geclusterd worden. Op een 358 ha groot terrein vinden nu de eerste bouwactiviteiten plaats. Men kijkt daarbij ook naar de wijze waarop in ons land Food Valley zich ontwikkeld heeft.

Poultry Expertise Centre in Iksan

Voor de Nederlandse pluimveehouderij is met name van belang dat het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld exclusieve rechten krijgt om een dergelijk centrum ook in Iksan op te zetten. Bij het PEC zijn meer dan tien DPC deelnemers betrokken en een uitrol naar Zuid Korea kan de naamsbekendheid van deze bedrijven alleen maar vergroten. Bovendien laat de samenwerking op het gebied van kennisoverdracht duidelijk zien dat de “Dutch approach” werkt. Door samen te werken ontstaan nieuwe mogelijkheden waar de hele pluimveesector van kan profiteren.

Eén en ander is vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MOU) dat door de burgemeesters van Iksan en Barneveld is ondertekend. Deze ondertekening kreeg veel publiciteit in de Koreaanse media. Tijdens het bezoek aan Harim, de grootste pluimveeintegratie van Zuid Korea, werden door een aan de missie deelnemend bedrijf en overheden afspraken gemaakt voor een vervolgtraject. Nader contact wordt door de Koreanen ook gezocht voor het door ontwikkelen van apparatuur om snelle AI tests te kunnen uitvoeren. Ook werd aandacht gevraagd voor de toevoeging van kruidenextracten aan vleeskuikenvoer. Dit om darmstoornissen (coccidiose) te verminderen en daarmee het gebruik van antibiotica te reduceren. Ook op dit terrein zijn vervolgafspraken gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Melk bevat evenals eieren veel essentiële nutriënten. Het was daarom buitengewoon boeiend om tijdens het DPC Marktcafé te horen wat FrieslandCampina doet om die te gelde te maken. Vooral omdat deze zuivelreus alles in het werk stelt om dit op een zo duurzaam mogelijke manier te doen.

 

 

Het Marktcafé van september vond plaats in het FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen. Beperkingen aan de bezoekerscapaciteit van dit in 2013 door Koningin Maxima geopende onderzoekscentrum maakte dat alleen leden van het DPC waren uitgenodigd. Ondanks de ruime aanmelding maakten slechts iets meer dan twintig leden hun opwachting in dit imposante complex. Na een korte introductie door voorzitter Jan Wolleswinkel werd een uiteenzetting gegeven over het ontstaan van FrieslandCampina.

Ambities

Dr. Ger Willems, Director Scientific Affairs en Site Manager, schetste de geschiedenis en de structuur van het zuivelbedrijf. Het begon allemaal in 1871 met een paar boeren; anno 2015 is Friesland Campina met 19.054 leden-veehouders een van de grootste zuivelproducenten ter wereld. Door de export van een groeiend aantal producten naar meer dan 100 landen wordt een jaaromzet van ruim 11 miljard euro gegenereerd. De ledenraad beslist over belangrijke strategische plannen, maar de uitvoering ligt bij de directie van Royal FrieslandCampina NV. Ger Willems schetste de grote ambities van het bedrijf: “Friesland Campina wil niet persé de grootste zijn, maar wel de beste. Productkwaliteit en -veiligheid door de gehele productieketen heen staan hoog in het vaandel.” Door de samenvoeging van alle R&D afdelingen van het bedrijf in dit ultramoderne gebouw op de Campus in Wageningen – volledig ingericht op Het Nieuwe Werken - is ook de doelstelling van het centrum aangepast. Innovatie staat voorop en R&D is het gevolg. Daarmee is alles gericht op het ontwikkelen van nieuwe zuivelgerelateerde producten en hun verpakking. En dat was tijdens de rondleiding te zien.

 Van gras tot glas

“FrieslandCampina zet hoog in als het gaat om verduurzaming van de zuivelindustrie,” vertelde Manager Corporate Environmental affairs & Sustainability, Dr. Jaap Petraeus‎. Daarbij spelen dierwelzijn en bescherming van het milieu een grote rol. Door de groeiende wereldbevolking en toename van de inkomens in veel exportlanden heeft de zuivelindustrie een goede toekomst. Anderzijds heeft men te maken met een ouder wordende boerenstand en schaarste aan natuurlijke hulpmiddelen, zoals landbouwgrond, water en energie. “We zetten vooral in op het terugdringen van het antibioticagebruik, het verhogen van de leeftijd van de koe (door reductie van mastitis en klauwproblemen) en zichtbare zorg voor het landschap en natuur door toepassing van de kringloopwijzer”, benadrukte Petraeus, “Onze afnemers willen kunnen bouwen op een duurzame aanpak en dus moeten we dat garanderen.  Daarom gaan we voor verduurzaming van gras tot glas. Het kost evenwel tijd om met de ketenpartners tot overeenstemming te komen als het gaat om verduurzamen en de verdeling van de daaraan verbonden kosten.”

In dat opzicht verschilt de problematiek niet veel van die van de pluimveehouderij, maar de integrale aanpak is bijzonder. Is het een voorbeeld om te volgen? Die vraag blijft vooralsnog onbeantwoord. Maar het heeft de aanwezigen tot nadenken gezet, aldus Jan Wolleswinkel na afloop. Hij bedankte de heren van FrieslandCampina voor de inspirerende uiteenzettingen en de gelegenheid om een kijkje in hun keuken te mogen nemen.

Dr. Ger Willems laat zien welke producten en merken er zoal door FrieslandCampina op de markt worden gebracht.

Een kijkje in een uit elkaar spattende druppel melk en welke bestanddelen daarin zitten.

Jan Wolleswinkel bedankt de heren Willems and Petraeus voor de gastvrijheid en hun verhalen.

 

Dit bezoekverslag is geschreven door: Wiebe van der Sluis

Onlangs werd een Dutch-Chinees Poultry Forum georganiseerd in Chongping (China)  door DPDA, waaraan diverse Dutch Poultry Centre leden een bijdrage leverden.  Het forum werd bezocht door 23 Chinese pluimvee bedrijven met 80 personen. Een teken dat er nog veel belangstelling is voor de Nederlandse producten en methoden in China.

 

China ontwikkelt zich snel, vooral via totale integraties in de pluimveesector.  Maar er is nog steeds een behoorlijk verschil met Nederland op het gebied van integratie aanpak, het technische niveau van installaties en de deskundigheid van mensen.  Men ziet Nederland als leider in kennis ontwikkeling, onderwijs en praktijkscholing, technologie en installaties en de gezondheidsbewaking.

Ook ziet met de nieuwe systemen en methoden steeds in Nederlands ontstaan en opbloeien.

 

Voor de “Best Practices” op het gebied van o.a. duurzame productiemethoden, efficiënt produceren en besparing op grondstoffen moet je dus in Nederland zijn vinden de organisatoren van het forum. De DPC leden Jansen Poultry Equipment, Fancom BV, Hato Agriculture Lighting, Dorset GM en Nijhuis onderstreepten dit in hun bijdragen op dit forum.


Uit de zaal kwam de wens naar voren om dit forum ook volgend jaar weer te organiseren.  Ondertussen wordt ook onderzocht of er dit jaar een tweede oriëntatie bezoek aan Nederland gebracht kan worden, zoals dat ook begin dit jaar al plaats vond.

Forum

Foto 1. Veel aandacht voor het forum.

China

Foto 2. Henk Haring wordt geïnterviewd door de CAAA media group.

© 2020 Dutch Poultry Centre