Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

2020, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen

Op uitnodiging van het DPC en de VIV kwamen op woensdag 8 januari een groot aantal leden naar Boerderij Mereveld in Utrecht voor de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.  Onder het genot van een hapje en een drankje werd er terug- en vooruitgekeken.

Het jaar 2020 werd door DPC voorzitter Jan Wolleswinkel ingeluid met een korte terugblik op een bewogen 2019. De stikstofmaatregelen van de overheid heeft tot veel onrust geleid met de nodige demonstraties in Den Haag en provinciehoofdsteden tot gevolg. De landbouwsector voelt zich niet erkent en krijgt vaak de zwartepiet toegeschoven. Er ligt daardoor een flinke uitdaging om meer erkenning en begrip te krijgen voor de positie van de landbouwsector en de veehouderij in het bijzonder. Er moeten oplossingen worden gezocht voor een reductie van stikstofuitstoot en elke sector zal daar een bijdrage voor moeten leveren. Vanuit de pluimveesector zijn Cor van de Ven (Vencomatic) en Thijs Hendrix (Hendrix Genetics) betrokken bij het zoeken naar oplossingen.  Wolleswinkel riep de leden van het DPC op om mee te denken en te werken aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Er is binnen de pluimveesector al veel gebeurd en dat zullen we met zijn allen moeten uitdragen net als de nog te nemen stappen.

Nieuwe leden

Het gaat goed met het DPC en voor het nieuwe jaar staan weer veel activiteiten op stapel. Afgelopen jaar werd, aldus relatiemanager Jan Hulzebosch, het honderdste lid bijgeschreven en ook nu kan hij weer twee nieuwe leden melden. Dat zijn pluimvee opleider / trainer Bertus Bronkhorst  en slachterij specialist (kwaliteit en veiligheid) Jaap Obdam.

Hulzebosch gaf tevens aan dat de pluimveesector goed vertegenwoordigd is in de lijst van de top 100 bedrijven van de Nederlandse maak industrie. Hij noemde daarbij zes DPC leden  Moba, Bolidt, Ottevanger, Jansen Poultry, De Ridder en Vostermans, en ook de Koninklijke Pas Reform staat onder de naam Hydratec op deze lijst.

Renate Wiendels en Zhenja Antochin, event managers van VNU Exhibitions wensten namens het VIV team de DPC een goed 2020 toe. Zij hebben gedeeltelijk de taken van Ruwan Brculo overgenomen, nadat hij had besloten een stapje terug te doen. Renate en Zhenja vertelden over hun nieuwe rol en de activiteiten die voor 2020 op het programma staan, zoals VIV MEA en VIV Health and Nutrition Asia. Beide evenementen vinden in maart plaats waarbij de laatste in samenwerking met Victam Asia. De twee even managers kijken uit naar een mooi nieuw jaar en een voortzetting van de prettige samenwerking met het DPC en haar leden.

DSCF7905

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre