Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

China Animal Agriculture Association brengt kort bezoek aan Nederland

door Andries de Vries

Inmiddels zijn we dat wel gewend; een groep Chinese gasten die in enkele dagen kennis willen maken met de Nederlandse pluimvee sector. Dat lukt natuurlijk nooit volledig, maar we proberen ze wel in die dagen te laten ervaren dat de Nederlandse productie omstandigheden en de consumenten wensen steeds weer nieuwe innovaties opgang brengen.  Dat vertaalt zich zichtbaar in producten, equipment en productie methoden. Maar meer nog in knowhow over het daadwerkelijk werken met nieuwe systemen en de vereiste kennis van mensen om er mee om te kunnen gaan.

Verkopen van productiemiddelen, ontstaan via de “Dutch Approach” is meestal meer consultancy en begeleiding van de implementatie van nieuwe ontwikkelingen dan het leveren van de apparatuur of producten zelf.

De groep bestond o.a. uit de president van de Chinese pluimvee organisatie en van de vleeskuikenorganisatie,  de directeur/secretaris van die organisaties en enkele afgevaardigden van grote pluimvee productie ketens. 
We bezochten Vencomatic waar “early feeding” centraal stond.  Er werd uitgebreid stil gestaan bij het Patio en X-track concept.  Onze Chinese gasten waren onder de indruk van deze innovatieve methoden.

Mr. Brian van Hooff  van VDL Agrotech ontving de gasten eerst op het bedrijf in Eindhoven en gaf een helde uitleg hoe ze daar innovaties organiseren, aan de hand van een volledig nieuw ontwikkelde voerpan, die vermorsen van voer tot het uiterste minimum beperkt.  Daarna bezochten we vleeskuikenbedrijf. Daar stond de echte praktijk centraal. Hoe runt een Nederlandse pluimveehouder zijn bedrijf en hoe maakt hij gebruik van al die nieuwe technieken.

Een onderdeel van een heel andere orde was het bezoek aan Eares Praktijk Centrum (voorheen PTC+). Het werd de gasten duidelijk dat de Nederlandse pluimvee sector tot hoge resultaten komt door  sterk ontwikkeld onderwijs systeem en door diverse organisaties die voor de sector op de bres staan. Jan Wolleswinkel sprak hierover vanuit zijn functie als voorzitter van DPC maar ook vanuit zijn rol in het verleden bij de belangenbehartiging voor pluimveehouders en in het overleg tussen overheid en sector.

Vervolgens gaf men vanuit Eares Praktijk Centrum een korte training over kennisoverdracht. Ook nu weer was men onder de indruk van de Nederlandse aanpak waar techniek vooral succesvol wordt ingezet omdat die wordt begeleid door deskundigheid. En ook omdat  permanent wordt ingezet op de vakbekwaamheid en competentie ontwikkeling van alle werkenden in de sector.

Blijft er iets hangen van een dergelijk bezoek? We hebben de indruk van wel. Concreet door al een vraag voor een nieuw bezoek (vanuit de CAAA) en de vraag om de “Dutch Approach” van onze leden in China nader voor het voetlicht te brengen.

20190402 1004 bezoek aan Eares praktijkcentrum Chinese delegatie CAAA Broilers 06

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre