Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

DPC steunt de PUM

De PUM is een organisatie die actief is in de ondersteuning van bedrijven in ontwikkelingslanden. Verbetering van productie, methoden en kennis overdracht staat voorop.

DPC ondersteunt de doelstelling en heeft daarom voor alle de vrijwilligers, die actief zijn in de pluimvee sector, een exemplaar van Poultry Signals- Internationaal beschikbaar gesteld. Ook krijgen ze een boek (Legsector of vleessector) mee naar een bedrijf waar men ondersteunende activiteiten gaat uitvoeren.

Onlangs is het eerste exemplaar overhandigd aan de directeur van de PUM, de heer Van Praag, in aanwezigheid van o.a. de sectorcoördinator de heer G. Koeslag. Dit gebeurde door de programma manager van DPC de heer De Vries
Er zijn ook afspraken gemaakt om ook de samenwerking verder te versterken. Beide organisaties zien de "Dutch Approach" als stimulans om de bedrijfsvoering op bedrijven te verbeteren en de Nederlandse pluimvee-industrie te promoten.

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre