Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

In memoriam: Elze de Jong ( 5.11.1964 - 21.6.2020)

Op 22 juni werden wij als DPC  bestuur en medewerkers opgeschrikt door het bericht dat onze secretaris/penningmeester Elze de Jong onverwacht was overleden. Wij wisten dat hij ziek was, geveld door een acute depressie, en dat het herstel moeizaam verliep. In de contacten die vanwege de coronamaatregelen per mail, app en telefoon plaatsvonden merkten wij op hoe zwaar het ziekteproces was.

Elze maakte sinds 20 juni 2007 deel uit van het DPC  bestuur. Eerst als vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel, later na de reorganisatie van de Kamers, op persoonlijke titel. Hij vond de pluimveewereld bijzonder interessant en maakte daarom graag tijd vrij om zijn kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning aan ondernemers in onze sector mee te geven. Ook het financiële stuk van onze stichting was bij hem in vertrouwde handen.

Wij zijn Elze veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij DPC ten behoeve van de pluimveesector. Helaas moeten wij hem missen. Zijn kinderen plaatsten het volgende gedicht op de rouwkaart:

     je ging stil bij ons vandaan

     eenzaam en zonder bericht

     je ging een ander licht tegemoet

     vriendelijk en veilig om te schuilen

     Mag dat licht jou groeten en omarmen

     en laat het een schuilplek voor je zijn

Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Jan Wolleswinkel, voorzitter DPC

Elze de Jong

 

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre