Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

Nieuws - Dutch Poultry Centre

Eindejaarsbijeenkomst 2020 afgelast

Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. In de late middag van Prinsjesdag vergaderde het DPC bestuur over de activiteiten en plannen voor de komende periode. Voor een netwerkorganisatie als DPC waar versterking van de contacten en ontmoetingen tussen mensen uitgangspunt is voor succesvol bezig zijn, blijft het een zoektocht naar nieuwe vormen van ontmoeting.

We hadden gehoopt dat de Eindejaarsbijeenkomst in november een moment zou zijn om onze deelnemers, zij het onder speciale voorwaarden, weer samen te laten komen. Door de toenemende aantallen positief geteste personen en de daaruit voortvloeiende nieuwe beperkingen hebben we besloten dat niet te doen. Ook wij voelen de verantwoordelijkheid om door risicomijdend gedrag vooralsnog grotere bijeenkomsten te laten vervallen.

Hopelijk kunnen we in 2021 onze activiteiten weer opstarten.

DPC organiseert netwerkbijeenkomst voor een handelsmissie uit Marokko

Van 9 t/m 11 oktober 2019 heeft het RVO in samenwerking met Pfaff-consultants een handelsmissie voor grote legbedrijven uit Marokko georganiseerd. Een delegatie met vertegenwoordigers van 10 grote legbedrijven en 5 dierenartsen uit Marokko bezocht Nederland.

Het doel van de missie was: verbetering van de eiproductiesector in Marokko op een duurzame manier. Hierbij werd vooral gekeken naar het tot waarde maken van de afvalproducten zoals mest en de uitgelegde hennen aan het eind van de productiecyclus.

Door de enorme groei van de pluimveehouderij in Marokko begint nu ook het mestoverschot een probleem te worden.

Op 10 oktober heeft Dutch Poultry Centre voor de delegatie een netwerkbijeenkomst georganiseerd in het Pluimveemuseum in Barneveld. Daarvoor hebben wij  onze leden aangeschreven die actief zijn in Marokko en op donderdagmiddag zijn er ongeveer 15 leden naar Barneveld gekomen voor de netwerkbijeenkomst met de Marokkanen  op de prachtige locatie in het pluimveemuseum.

Het was een nuttige bijeenkomst. Na een korte introductie van de beide groepen kregen de Marokkaanse  bezoekers en Dutch Poultry Centre-leden de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen in discussierondes.  Op deze manier kreeg iedereen voldoende gelegenheid om informatie  uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.  Al met al een geslaagde middag  en natuurlijk hopen we dat voor DPC-leden hier ook interessante opdrachten uit voortkomen.

Naast de netwerkbijeenkomst in het pluimveemuseum werden ook de DPC leden Jansen Poultry Equipment en Aeres trainingcentre bezocht.

 

DPC Marocco 3

In memoriam: Elze de Jong ( 5.11.1964 - 21.6.2020)

Op 22 juni werden wij als DPC  bestuur en medewerkers opgeschrikt door het bericht dat onze secretaris/penningmeester Elze de Jong onverwacht was overleden. Wij wisten dat hij ziek was, geveld door een acute depressie, en dat het herstel moeizaam verliep. In de contacten die vanwege de coronamaatregelen per mail, app en telefoon plaatsvonden merkten wij op hoe zwaar het ziekteproces was.

Elze maakte sinds 20 juni 2007 deel uit van het DPC  bestuur. Eerst als vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel, later na de reorganisatie van de Kamers, op persoonlijke titel. Hij vond de pluimveewereld bijzonder interessant en maakte daarom graag tijd vrij om zijn kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning aan ondernemers in onze sector mee te geven. Ook het financiële stuk van onze stichting was bij hem in vertrouwde handen.

Wij zijn Elze veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij DPC ten behoeve van de pluimveesector. Helaas moeten wij hem missen. Zijn kinderen plaatsten het volgende gedicht op de rouwkaart:

     je ging stil bij ons vandaan

     eenzaam en zonder bericht

     je ging een ander licht tegemoet

     vriendelijk en veilig om te schuilen

     Mag dat licht jou groeten en omarmen

     en laat het een schuilplek voor je zijn

Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Jan Wolleswinkel, voorzitter DPC

Elze de Jong

 

Update activiteiten DPC

Net als veel organisaties houden wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. Na de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen op 1 juni 2020 willen wij onze activiteiten voorzichtig hervatten. 

In overleg met ons team hebben we vooralsnog besloten om de volgende activiteiten door te laten gaan: de jaarlijkse BBQ en de Eindejaarsbijeenkomst. De jaarlijkse BBQ is gepland op eind augustus. De Eindejaarsbijeenkomst is eind november gepland.

Verdere details, waaronder de definitieve data over deze bijeenkomsten  volgen nog. We houden er wel rekening mee dat de ontwikkeling van het Coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen onvoorspelbaar zijn. Daarom wordt 1 week voorafgaand aan de activiteit definitief bepaald of deze doorgaat of niet.

We wensen u alle gezondheid en goede zomermaanden toe, juist in deze bijzondere situatie.

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre