Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

Nieuws - Dutch Poultry Centre

DPC steunt de PUM

De PUM is een organisatie die actief is in de ondersteuning van bedrijven in ontwikkelingslanden. Verbetering van productie, methoden en kennis overdracht staat voorop.

DPC ondersteunt de doelstelling en heeft daarom voor alle de vrijwilligers, die actief zijn in de pluimvee sector, een exemplaar van Poultry Signals- Internationaal beschikbaar gesteld. Ook krijgen ze een boek (Legsector of vleessector) mee naar een bedrijf waar men ondersteunende activiteiten gaat uitvoeren.

Onlangs is het eerste exemplaar overhandigd aan de directeur van de PUM, de heer Van Praag, in aanwezigheid van o.a. de sectorcoördinator de heer G. Koeslag. Dit gebeurde door de programma manager van DPC de heer De Vries
Er zijn ook afspraken gemaakt om ook de samenwerking verder te versterken. Beide organisaties zien de "Dutch Approach" als stimulans om de bedrijfsvoering op bedrijven te verbeteren en de Nederlandse pluimvee-industrie te promoten.

A Dutch delegation discusses the establishment of the first association for Poultry Producers in Saudi Arabia

(Publiced in Al Hayat Newspaper)
A high ranking Dutch economic delegation discussed the basic challenges confronting the poultry industry in the Kingdom, and they discussed with Saudi officials means of establishing an association representing the poultry producers in the Saudi private sector.  The delegation members were  accompanied by ARASCO and they visited Riyadh and Al-Kharj aiming at enhancing the strategic relations and exchanging the experiences between private sector companies in Saudi Arabia and the Netherlands.

The delegation consisted of Dutch experts in the field of poultry headed by the Director General of the Poultry Center Mr. Andries de Vries and the former Head of the Animal Resources Council Mr. Jos Ramekers, and the Agricultural Counsellor in Riyadh Dr. Hans van der Beek, in addition to a number of heads of big companies and senior specialists in the field from the Netherlands.

The delegation viewed part of the food supply chain and the slaughterhouse managed by ARASCO in each of Riyadh and Al-Kharj.

The Agricultural and Food Officer at the Netherlands Embassy Mr. Mohsen Al-Bahaie said that this visit coincides with the hard work of the Kingdom to develop its poultry sector, due to the huge opportunities offered to this sector, declaring that the Kingdom counts on the Netherlands to cover more than 60% of its technical and technological needs in the field of poultry producing, animal feed and veterinary drugs, and also depends on the Netherlands to develop this sector  strongly through helping the private sector  by offering them innovative solutions to increase the producing competency of poultry farms spread all over the Kingdom.

Al Bahaie said that the Dutch delegation looks for strategic partnerships in the Kingdom within a plan that aims at a dialogue over the strategic cases and not only the trade ones, in the way to attain sustainable development of poultry industry sector in the Kingdom.

On his side, Fahd Al Shihry, from ARASCO, clarified that visiting the industries of ARASCO gave the members of the Dutch delegation a chance to know more about the characteristics of the Saudi agricultural sector, specially the sector of poultry.  He stressed that ARASCO has exerted all its human resources capabilities using the latest advanced technologies to manage its industries and numeral units.

Verslag bezoek Stienen

Op woensdag 19 september was het Marktcafé van Dutch Poultry Centre te gast bij Stienen BE te Nederweert. Stienen is een familiebedrijf en gespecialiseerd in bedrijfselectronica en met name voor de intensieve veehouderij. De pluimveesector is een belangrijke doelgroep. Klimaatbeheersing is het sleutelwoord. 

Nadat Kees Cornelissen namens DPC iedereen had verwelkomd, gaf Erwin Stienen een overzicht van de historie van het bedrijf, in 1977 begon Michel Stienen in een kleine schuur. Al in 1979 verhuisde het bedrijf naar een grotere locatie omdat het bedrijf geweldig groeide. In 2005 werd het pand gebouwd waar we nu te gast zijn en hierbij is rekening gehouden met verdere uitbreiding van de activiteiten. De buitenlandse markten zijn inmiddels heel belangrijk voor het bedrijf

 De grote kracht van Stienen is dat alles in eigen beheer wordt uitgevoerd. De ontwikkeling en productie heeft het bedrijf in eigen hand. Hierdoor kan er maatwerk worden geleverd. Binnen het bedrijf kunnen vertegenwoordigers van de afnemers worden opgeleid in het gebruik van de apparatuur. 

Een belangrijke ontwikkeling is  “Cloud Computing”. Grote voordelen zijn: meerdere gebruikers, geen lokale software, data back up, on-line service en veilige dataverbinding. Dit zal in de toekomst aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee kunnen brengen.

 

Na het boeiende betoog van Erwin Stienen kregen de bezoekers een rondleiding binnen het bedrijf.  Na afloop was iedereen onder de indruk.

Klap op de vuurpijl was het staaltje van Limburgse Gastvrijheid. Stienen had gezorgd voor een uitgebebreid buffet. Hiervan werd volop gebruik gemaakt.

Dutch Poultry Centre start samenwerking met Saoedi Arabië

Eind november bezocht een kleine delegatie van Dutch Poultry Centre Saoedi Arabië. Niet zomaar maar voor een Ronde Tafelconferentie met de top van het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van pluimvee.

Aan deze ontmoeting lang een al langer bestaand contact met de Nederlandse ambassade in Riyaath ten grondslag. Nog onlangs bezocht de landbouwraad, de heer Hans van de Beek, Dutch Poultry Centre en eerder dit jaar waren er ook al enkele delegaties uit Saoedi Arabië in Nederland. Ook die bezoeken waren mede door de Nederlandse ambassade geïnitieerd.

De Ronde Tafel gesprekken gingen om de vraag hoe men in Saoedi Arabië de productie van pluimveevlees kan stimuleren. Daarvoor is o.a. op het gebied van bedreigingen van dierziekten nog wel wat te verbeteren, bleek uit de gesprekken. Na enkele inleidingen, o.a. van Dutch Poultry Centre wat we in Nederland bereiken in de sector middels de "Dutch Approach", werd door de landbouwraad van de Nederlandse ambassade, Hans van de Beek, een discussie gevoerd over een aantal stellingen (staande op de foto rechts).

Aan het eind van de conferentie trok de delegatieleider van Saoedische kant,  Ibrahim Ali Al Thonayan, de conclusie dat een partnerschap tussen het Agrarisch Development Fund en Dutch Poultry Centre een goede ondersteuning zou kunnen geven aan de plannen om de sector in Saoedi Arabië verder te ontwikkelen. Ook de delegatieleider van de DPC-delegatie, Andries de Vries, trok deze conclusie en sprak de intentie uit dat DPC als partner de nodige hulp wil bieden.  Concreet zijn er afspraken gemaakt om mensen in Nederland te ontvangen en te informeren, ideeën aan te leveren voor voorbeeld projecten en scholingen en om volgend jaar een seminar in Saoedi Arabië te organiseren.

 

De intenties zijn  vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Een start van een strategische samenwerking. Deze werd bezegeld met een diner ten huize van de Nederlandse ambassadeur de heer Laurens Westhoff.(op de foto tussen de twee delegatieleiders)

 

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre