Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

Nieuws - Dutch Poultry Centre

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: noodzaak of luxe?

Op 25 mei 2011 organiseren het Productschap Pluimvee en Eieren, het Dutch Poultry Centre en de Rabobank het eerste Nationaal Pluimvee Congres. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl. Het congres is groot opgezet en staat geheel in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de Pluimveesector.

De heer Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, zal tijdens het congres het eerste MVO-jaarverslag over de pluimveesectoren in ontvangst nemen. Bart Jan Krouwel vertelt hierover: “Wat de pluimveesector doet, heeft maatschappelijke impact. Dat moet je transparant maken. Daar moet je over rapporteren en je moet laten zien wat je doet om resultaten te boeken. We werken volgens de GRI-richtlijnen om zo transparant mogelijk te zijn. Deze richtlijnen worden wereldwijd gezien als de meest neutrale en objectieve”. Bart Jan Krouwel is voorzitter van de MVO-stuurgroep van het Productschap Pluimvee en Eieren die de totstandkoming van het jaarverslag begeleidt. Het PPE werkt daarmee in lijn met de andere productschappen. Ook die brengen een jaarverslag uit over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun sector.

Nieuw is ook de MVO-Pluimvee Award, die tijdens het Nationaal Pluimvee Congres bekend wordt gemaakt. Vanaf 25 mei start de inschrijfperiode voor deze speciale sector MVO-prijs. Voorlopers op het gebied van MVO in de vlees en legkolom maken kans op deze prijs. Kanshebbers zijn vooral inschrijvingen die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. De criteria voor deelname worden op 25 mei a.s. bekend gemaakt.

Het Nationaal Pluimvee Congres 2011 vindt plaats in Hotel Van der Valk te Duiven op 25 mei 2011 van 13:00 tot 19:00 uur. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl.

Om kennis te vermenigvuldigen moet je delen

Kennis- en innovatiedag 10 november

De eerste Kennis en Innovatiedag van Dutch Poultry Centre was een groot succes. De ruim 70 deelnemers hebben op 10 november jl. bij de Wageningse Universiteit hard gewerkt aan een zevental uitdagingen voor de pluimveesector.

Collegezaal C221 in het nieuwe Forumgebouw van de Wageningse Universiteit biedt plaats aan zeventig mensen. En deze is tot de laatste plaats bezet als Piet Simons met zijn inleiding begint. Hij schetst de ontwikkelingen in de pluimveewereld en de plaats van Nederland daarin. De mondiale markt voor zowel vlees als eieren blijft gestaag groeien. En Nederlandse toeleveranciers spelen daarin een belangrijke rol. Maar om die rol als voorloper te continueren moet Nederland wel inzetten op kennis en innovatie. En dat is precies het doel van deze middag. De deelnemers van Dutch Poultry Centre gaan in groepen discussiëren over actuele thema’s en over de manier waarop DPC en haar deelnemers daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dit onder het motto: ‘Om kennis te vermenigvuldigen, moet je het delen.’

Op basis van een enquête onder de DPC-deelnemers zijn een zevental problemen en kansen gedefinieerd. Voor ieder item is een deskundige inleider gezocht en een bestuurslid van DPC leidt de groepsdiscussie. De gespreksleider zorgt ook voor de terugkoppeling in het plenaire deel aan het eind van de middag.

 

EGGsplore DSM

Op woensdag 13 oktober is DSM in Delft gastheer voor het Marktcafé van Dutch Poultry Centre (DPC). Alle DPC leden en een geselecteerd aantal DSM klanten ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst, die gehouden wordt in de imponerende historische hal van het voormalig DSM hoofdkantoor. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

Naast een aantal inhoudelijke presentaties zal DSM haar EGGsplore DSM website lanceren en zullen vijftien DSM afdelingen hun laatste innovaties ten behoeve van de eier- en pluimveesector laten zien. Een unieke mogelijkheid om enerzijds toonaangevende Nederlandse marktpartijen en instituten in de pluimveesector te ontmoeten en anderzijds bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in de branche.

Wij hopen uiteraard op uw aanwezigheid. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan voor meer informatie over het programma en de locatie. U kunt zich hier ook direct aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!

Woensdag 13 oktober 2010, vanaf 16:30 uur
DSM, Wateringseweg 1, 2611 XT Delft.

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre