Nieuws - Dutch Poultry Centre

Om kennis te vermenigvuldigen moet je delen

Kennis- en innovatiedag 10 november

De eerste Kennis en Innovatiedag van Dutch Poultry Centre was een groot succes. De ruim 70 deelnemers hebben op 10 november jl. bij de Wageningse Universiteit hard gewerkt aan een zevental uitdagingen voor de pluimveesector.

Collegezaal C221 in het nieuwe Forumgebouw van de Wageningse Universiteit biedt plaats aan zeventig mensen. En deze is tot de laatste plaats bezet als Piet Simons met zijn inleiding begint. Hij schetst de ontwikkelingen in de pluimveewereld en de plaats van Nederland daarin. De mondiale markt voor zowel vlees als eieren blijft gestaag groeien. En Nederlandse toeleveranciers spelen daarin een belangrijke rol. Maar om die rol als voorloper te continueren moet Nederland wel inzetten op kennis en innovatie. En dat is precies het doel van deze middag. De deelnemers van Dutch Poultry Centre gaan in groepen discussiëren over actuele thema’s en over de manier waarop DPC en haar deelnemers daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dit onder het motto: ‘Om kennis te vermenigvuldigen, moet je het delen.’

Op basis van een enquête onder de DPC-deelnemers zijn een zevental problemen en kansen gedefinieerd. Voor ieder item is een deskundige inleider gezocht en een bestuurslid van DPC leidt de groepsdiscussie. De gespreksleider zorgt ook voor de terugkoppeling in het plenaire deel aan het eind van de middag.

 

EGGsplore DSM

Op woensdag 13 oktober is DSM in Delft gastheer voor het Marktcafé van Dutch Poultry Centre (DPC). Alle DPC leden en een geselecteerd aantal DSM klanten ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst, die gehouden wordt in de imponerende historische hal van het voormalig DSM hoofdkantoor. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

Naast een aantal inhoudelijke presentaties zal DSM haar EGGsplore DSM website lanceren en zullen vijftien DSM afdelingen hun laatste innovaties ten behoeve van de eier- en pluimveesector laten zien. Een unieke mogelijkheid om enerzijds toonaangevende Nederlandse marktpartijen en instituten in de pluimveesector te ontmoeten en anderzijds bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in de branche.

Wij hopen uiteraard op uw aanwezigheid. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan voor meer informatie over het programma en de locatie. U kunt zich hier ook direct aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!

Woensdag 13 oktober 2010, vanaf 16:30 uur
DSM, Wateringseweg 1, 2611 XT Delft.

Kennisbijeenkomst

10 november; Kennis en Innovatiebijeenkomst DPC

Serving the poultry planet. Dat is het motto van Dutch Poultry Centre. Dat doen we door imagoversterking en community vorming, maar ook door het bevorderen van kennisontwikkeling en innovatie in de pluimveeketen. We willen onze deelnemers graag helpen bij het tot stand komen van (gezamenlijke) innovatietrajecten en het mobiliseren van daarvoor nodige kennis. Dutch Poultry Centre heeft dit jaar nog subsidiemiddelen beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Daarom organiseren we op 10 November in het Forum gebouw op de Campus van Wageningen UR (Droevendaalsesteeg 2, Wageningen) van 14.00 tot 18.00 uur een Kennis- en innovatiedag. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Op basis van een voor inventarisatie hebben we een aantal actuele thema’s gekozen waarmee we op die dag aan de slag gaan.
U kunt kiezen voor deelname aan één van de volgende innovatieworkshops:

  1. Carbon footprint als kans voor de pluimveeketen,
  2. Preventie van verenpikken,
  3. Bloedluizen de wereld uit,
  4. Naar een minimaal antibiotica gebruik,
  5. Productdifferentiatie in eieren,
  6. Opleiding en scholing van personeel,
  7. Het energieproducerend pluimvee bedrijf,
  8. Productdifferentiatie in vlees.

Elk thema zal in groepjes van geïnteresseerde bedrijven en met ondersteuning van een specialist en een procesbegeleider verder worden uitgediept. Doelstelling hierbij is te komen tot de aanzet van enkele mooie innovatietrajecten waarvan u als potentiële participant profiteert!
Het programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst 14.00-14.30 Uitdagingen in de pluimveehouderij 14.30-15.00 Parallel workshops 15.00-16.45 Plenaire terugkoppeling van resultaten 16.45-17.15 Informeel samenzijn met een hapje eten 17.15-18.15

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre