Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

Nieuws - Dutch Poultry Centre

In memoriam: Elze de Jong ( 5.11.1964 - 21.6.2020)

Op 22 juni werden wij als DPC  bestuur en medewerkers opgeschrikt door het bericht dat onze secretaris/penningmeester Elze de Jong onverwacht was overleden. Wij wisten dat hij ziek was, geveld door een acute depressie, en dat het herstel moeizaam verliep. In de contacten die vanwege de coronamaatregelen per mail, app en telefoon plaatsvonden merkten wij op hoe zwaar het ziekteproces was.

Elze maakte sinds 20 juni 2007 deel uit van het DPC  bestuur. Eerst als vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel, later na de reorganisatie van de Kamers, op persoonlijke titel. Hij vond de pluimveewereld bijzonder interessant en maakte daarom graag tijd vrij om zijn kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning aan ondernemers in onze sector mee te geven. Ook het financiële stuk van onze stichting was bij hem in vertrouwde handen.

Wij zijn Elze veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij DPC ten behoeve van de pluimveesector. Helaas moeten wij hem missen. Zijn kinderen plaatsten het volgende gedicht op de rouwkaart:

     je ging stil bij ons vandaan

     eenzaam en zonder bericht

     je ging een ander licht tegemoet

     vriendelijk en veilig om te schuilen

     Mag dat licht jou groeten en omarmen

     en laat het een schuilplek voor je zijn

Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Jan Wolleswinkel, voorzitter DPC

Elze de Jong

 

Update activiteiten DPC

Net als veel organisaties houden wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. Na de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen op 1 juni 2020 willen wij onze activiteiten voorzichtig hervatten. 

In overleg met ons team hebben we vooralsnog besloten om de volgende activiteiten door te laten gaan: de jaarlijkse BBQ en de Eindejaarsbijeenkomst. De jaarlijkse BBQ is gepland op eind augustus. De Eindejaarsbijeenkomst is eind november gepland.

Verdere details, waaronder de definitieve data over deze bijeenkomsten  volgen nog. We houden er wel rekening mee dat de ontwikkeling van het Coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen onvoorspelbaar zijn. Daarom wordt 1 week voorafgaand aan de activiteit definitief bepaald of deze doorgaat of niet.

We wensen u alle gezondheid en goede zomermaanden toe, juist in deze bijzondere situatie.

2020, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen

Op uitnodiging van het DPC en de VIV kwamen op woensdag 8 januari een groot aantal leden naar Boerderij Mereveld in Utrecht voor de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.  Onder het genot van een hapje en een drankje werd er terug- en vooruitgekeken.

Het jaar 2020 werd door DPC voorzitter Jan Wolleswinkel ingeluid met een korte terugblik op een bewogen 2019. De stikstofmaatregelen van de overheid heeft tot veel onrust geleid met de nodige demonstraties in Den Haag en provinciehoofdsteden tot gevolg. De landbouwsector voelt zich niet erkent en krijgt vaak de zwartepiet toegeschoven. Er ligt daardoor een flinke uitdaging om meer erkenning en begrip te krijgen voor de positie van de landbouwsector en de veehouderij in het bijzonder. Er moeten oplossingen worden gezocht voor een reductie van stikstofuitstoot en elke sector zal daar een bijdrage voor moeten leveren. Vanuit de pluimveesector zijn Cor van de Ven (Vencomatic) en Thijs Hendrix (Hendrix Genetics) betrokken bij het zoeken naar oplossingen.  Wolleswinkel riep de leden van het DPC op om mee te denken en te werken aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Er is binnen de pluimveesector al veel gebeurd en dat zullen we met zijn allen moeten uitdragen net als de nog te nemen stappen.

Nieuwe leden

Het gaat goed met het DPC en voor het nieuwe jaar staan weer veel activiteiten op stapel. Afgelopen jaar werd, aldus relatiemanager Jan Hulzebosch, het honderdste lid bijgeschreven en ook nu kan hij weer twee nieuwe leden melden. Dat zijn pluimvee opleider / trainer Bertus Bronkhorst  en slachterij specialist (kwaliteit en veiligheid) Jaap Obdam.

Hulzebosch gaf tevens aan dat de pluimveesector goed vertegenwoordigd is in de lijst van de top 100 bedrijven van de Nederlandse maak industrie. Hij noemde daarbij zes DPC leden  Moba, Bolidt, Ottevanger, Jansen Poultry, De Ridder en Vostermans, en ook de Koninklijke Pas Reform staat onder de naam Hydratec op deze lijst.

Renate Wiendels en Zhenja Antochin, event managers van VNU Exhibitions wensten namens het VIV team de DPC een goed 2020 toe. Zij hebben gedeeltelijk de taken van Ruwan Brculo overgenomen, nadat hij had besloten een stapje terug te doen. Renate en Zhenja vertelden over hun nieuwe rol en de activiteiten die voor 2020 op het programma staan, zoals VIV MEA en VIV Health and Nutrition Asia. Beide evenementen vinden in maart plaats waarbij de laatste in samenwerking met Victam Asia. De twee even managers kijken uit naar een mooi nieuw jaar en een voortzetting van de prettige samenwerking met het DPC en haar leden.

DSCF7905

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre