Nieuws - Dutch Poultry Centre

2020, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen

Op uitnodiging van het DPC en de VIV kwamen op woensdag 8 januari een groot aantal leden naar Boerderij Mereveld in Utrecht voor de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.  Onder het genot van een hapje en een drankje werd er terug- en vooruitgekeken.

Het jaar 2020 werd door DPC voorzitter Jan Wolleswinkel ingeluid met een korte terugblik op een bewogen 2019. De stikstofmaatregelen van de overheid heeft tot veel onrust geleid met de nodige demonstraties in Den Haag en provinciehoofdsteden tot gevolg. De landbouwsector voelt zich niet erkent en krijgt vaak de zwartepiet toegeschoven. Er ligt daardoor een flinke uitdaging om meer erkenning en begrip te krijgen voor de positie van de landbouwsector en de veehouderij in het bijzonder. Er moeten oplossingen worden gezocht voor een reductie van stikstofuitstoot en elke sector zal daar een bijdrage voor moeten leveren. Vanuit de pluimveesector zijn Cor van de Ven (Vencomatic) en Thijs Hendrix (Hendrix Genetics) betrokken bij het zoeken naar oplossingen.  Wolleswinkel riep de leden van het DPC op om mee te denken en te werken aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Er is binnen de pluimveesector al veel gebeurd en dat zullen we met zijn allen moeten uitdragen net als de nog te nemen stappen.

Nieuwe leden

Het gaat goed met het DPC en voor het nieuwe jaar staan weer veel activiteiten op stapel. Afgelopen jaar werd, aldus relatiemanager Jan Hulzebosch, het honderdste lid bijgeschreven en ook nu kan hij weer twee nieuwe leden melden. Dat zijn pluimvee opleider / trainer Bertus Bronkhorst  en slachterij specialist (kwaliteit en veiligheid) Jaap Obdam.

Hulzebosch gaf tevens aan dat de pluimveesector goed vertegenwoordigd is in de lijst van de top 100 bedrijven van de Nederlandse maak industrie. Hij noemde daarbij zes DPC leden  Moba, Bolidt, Ottevanger, Jansen Poultry, De Ridder en Vostermans, en ook de Koninklijke Pas Reform staat onder de naam Hydratec op deze lijst.

Renate Wiendels en Zhenja Antochin, event managers van VNU Exhibitions wensten namens het VIV team de DPC een goed 2020 toe. Zij hebben gedeeltelijk de taken van Ruwan Brculo overgenomen, nadat hij had besloten een stapje terug te doen. Renate en Zhenja vertelden over hun nieuwe rol en de activiteiten die voor 2020 op het programma staan, zoals VIV MEA en VIV Health and Nutrition Asia. Beide evenementen vinden in maart plaats waarbij de laatste in samenwerking met Victam Asia. De twee even managers kijken uit naar een mooi nieuw jaar en een voortzetting van de prettige samenwerking met het DPC en haar leden.

DSCF7905

Eindejaarsbijeenkomst: kringlooplandbouw vereist een andere manier van doen en denken

De omschakeling van het huidige landbouwsysteem naar kringlooplandbouw vraagt grote offers en gaat veel tijd en geld kosten. De weg er naar toe kent veel onzekerheden maar de keuze voor circulariteit is een kwestie van slikken of stikken, zo zei Prod. Dr. Ir. Gert van Dijk op de Eindejaarsbijeenkomst van het DPC.

Door W. van der Sluis

De Westerbouwing in Oosterbeek was op woensdag 20 november wederom de plek van samenkomst voor de Eindejaarsbijeenkomst van het DPC. Onder de vele deelnemers was ook Adriaan Smulders van KSE, zijnde het 100ste lid. Hij kreeg van DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel daarom een extra woord van welkom. De voorzitter feliciteerde ook Pas Reform die bij het 100 jarige bestaan het predicaat “Koninklijk” kreeg toegewezen.

In zijn openingswoord stelde Wolleswinkel dat er in ons land veel te doen is over stikstofuitstoot en daarbij wordt nadrukkelijk naar de landbouw gekeken. Maar duidelijkheid over hoe het vraagstuk moet worden behandelt en welke maatregelen er uit voort kunnen komen is onzeker. Hij herinnerde de aanwezigen er aan dat we het vorig jaar tijdens de Eindejaarsbijeenkomst al uitgebreid gehad hebben over de ministeriele plannen voor kringlooplandbouw zonder te weten hoe dat uitgewerkt zou moeten worden. De minister vroeg toen om input vanuit de sector. Het is daarom toeval dat juist vandaag Prof. Aalt Dijkhuizen, namens 13 landbouworganisaties, verenigd in het Landbouwcollectief, een plan van aanpak aan het kabinet heeft aangeboden.

Anders denken en doen

In het verlengde van het onderwerp van vorig jaar is deze keer Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk van Nyenrode Business Universiteit uitgenodigd om zijn visie op het onderwerp ‘Kringlooplandbouw en de pluimveeketens’ te geven. Hij begint zijn verhaal met te stellen dat de het kringlooplandbouw idee is ontstaan door een wereldwijde afname van biodiversiteit. Om ons landbouw systeem om te vormen naar kringlooplandbouw vraagt het om een grootschalige verandering in denken een doen. Veranderingen die boeren niet alleen kunnen, daarvoor is intensieve samenwerking met en binnen de sector nodig, zo stelde Van Dijk.

De Nederlandse landbouw kenmerkt zich door de hoogste toegevoegde waarde per arbeidskracht in de wereld. Dit is mede mogelijk door zo dicht mogelijk tegen het biologische maximum aan te werken tegen de laagst mogelijke kosten en minste externe effecten per kg. product. Dit Wageningse model, zoals Van Dijk het noemt, wijkt fundamenteel af van wat met kringlooplandbouw wordt voorgestaan. Om een omslag te bewerkstelligen gaat het volgens zijn zeggen veel tijd en miljarden euro’s kosten.

De kern van beleid naar kringlooplandbouw is volgens Van Dijk: Rentmeesterschap ter zake  van de ‘commons’. Dat betekent dat we de ketens  tot op de laagst mogelijke niveau moeten sluiten gericht op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen, maar ook op het behoud van het natuurlijke kapitaal zoals klimaat, biodiversiteit en de kwaliteit van lucht, water en bodem. Dit vraagt om intensieve samenwerking binnen de ketens waarbij de waarde in de keten wordt herverdeeld opdat iedere schakel een eerlijk deel krijgt toebedeeld. Dit vraagt ook om een ordening van de CO2 en stikstof belasting, waarbij Van Dijk benadrukt dat je dan wel zelf de belasting moet gaan meten. Als je dat niet zelf doet krijg je ze van anderen opgedrongen en dat moet je niet willen. Het is nu al zo dat de metingen van het RIVM geen vertrouwen bij de boeren oproept. Maar zolang er geen andere meetgegevens zijn moeten de beleidsbepalers het daar mee doen.

3896C954 3F06 479A AF5B A338F425D063

Kringlooplandbouw de beste optie

We moeten allen goed beseffen dat de Nederlandse landbouw geworden is zoals de samenleving dat mogelijk heeft gemaakt en dat geldt ook voor de toekomst. Daarom moet volgens Van Dijk een weg gevonden worden om het huidige spanningsveld tussen samenleving en boeren op te lossen. De weg naar kringlooplandbouw wordt daarbij als de beste optie gezien, ook al gaat die transitie nog zeker tien jaar duren. “Besef daarbij dat natuur, milieu en dierwelzijn in dat geheel belangrijk zijn en dat de uitkomsten van wetenschap onder invloed van social media niet meer bepalend zijn. Maar ook dat landbouw de enige economische sector is die actief gebruik maakt van zonne-energie en CO2 op een natuurlijke manier opslaat.  Ga daarom onder andere  als veehouder samen werken met akkerbouwers en wissel producten (zoals mest en veevoer grondstoffen) uit waarvan je precies weet wat de samenstelling is ten behoeve van een optimaal gebruik.

Tot nu toe is keten regie vaak mislukt door machtsmisbruik”, zegt Van Dijk, “dus moet je op een andere wijze de samenwerking aangaan waarbij wederzijds vertrouwen en het ketenbelang voorop staan. Je moet van je keten- en handelspartners  als ook van je klanten gaan houden zodat ze met je en niet zonder je een gezonde toekomst kunnen opbouwen. Realiseer je evenwel dat circulaire landbouw een illusie is als de rest van de economie niet circulair wordt. Bovendien moet je bij nieuwe vormen van samenwerking voorbereid zijn op effecten die niemand kan voorzien. Vooral omdat je niet weet hoe individuele ondernemers onder diverse omstandigheden reageren. Wat beïnvloed hun gedrag? Dat is een onbekende factor, maar de keuze voor kringloop landbouw is een kwestie van slikken of stikken ” zo besluit Van Dijk zijn voordracht.

Pluimvee kennisoverdracht in trek in Sub Sahara

De tweede editie van Poultry Africa, gehouden op 2 en 3 oktober in de Rwandese hoofdstad Kigali, is een groot succes geworden. Deze tentoonstelling en conferentie voor de pluimveeindustrie in de Sub Sahara regio van Afrika telde 128 exposanten (w.v. 28 uit Nederland) uit 29 landen en trok ongeveer tweeduizend bezoekers uit alle delen van Afrika.

Tijdens de conferenties en seminars werd duidelijk dat de pluimveesector flink in de lift zit en dat de honger naar kennis groot is. Die kennisvraag komt van kleinschalige projecten, waar nog heel basale zaken ontwikkeld moeten worden, tot meer gesofisticeerde grootschalige ondernemingen. Pluimveevlees en eieren wordt door de overheden gezien als de belangrijkste leverancier van dierlijk eiwit voor de humane consumptie. Dat werd extra benadrukt door Ms. Geraldine Mukeshimana, de Minister van Landbouw van Rwanda, tijdens haar openingswoord van het evenement. Voor haar is de keuze tussen het importeren van voedsel voor mensen of voer voor dieren gemakkelijk. Haar streven naar een hoge zelfvoorzieningsgraad bevordert de landbouwproductie en daarmee ook de pluimveehouderij. Met hulp van buitenlandse partners kan de lokale productie van voedergewassen worden verbeterd , evenals de samenstelling en fabricage van voer. Een groot probleem is nog het handhaven van een goede diergezondheid en bio-security, maar ook daar wordt veel aandacht aan besteed.

Inspiration seminar

De Nederlandse inbreng tijdens Poultry Africa was groot. Zo organiseerde het Netherlands African Business Council (NABC) samen met Het Dutch Africa Poultry Platform (DAPP) een seminar  over het opzetten van een moderne pluimveebusiness in Africa waarbij veel aandacht aan productie efficiency en vermarkting van het eindproduct werd besteed. Kip van Oranje hield een grote groep belangstellenden van het Holland Inspiration Seminar voor hoe je klein kunt beginnen om groter te worden. Daarbij werden prachtige productie en financierings voorbeelden uit Afrikaanse landen getoond. Ook tijdens dit seminar, wat onder leiding stond van de Nederlandse Landbouwattaché Carian Meiijes, was een ruime vertegenwoordiging van de Rwandese overheid aanwezig. De directeur generaal van het Ministerie van Landbouw, Dr. Theogene Rutagwenda , en de vice DG Dr. Solnge Uwituze, kregen na afloop uit handen van Piet Simons het speciaal voor deze gelegenheid uitgebrachte boek ‘Poultry Signals African edition’, overhandigd. Dit boek, van uitgegeverij Roodbont uit Zutphen, is een bewerking van Poultry Signals waarbij extra aandacht is besteed aan de Afrikaanse omstandigheden zoals klimaat, houderijsystemen en ziekten. Ook zijn de foto’s van personen vervangen door Afrikanen. Deze speciale uitgave van Poultry Signals is vooral met financiële steun van Dutch Poultry Centre en VIV tot stand gekomen.

Ei promotie

De eiconsumptie in Rwanda is nog maar 13 eieren per persoon per jaar, Laag ten opzichte van een kleine 50 eieren gemiddeld in Afrika en 165 eieren per persoon per jaar wereldwijd. Eieren zijn van immens belang voor de voeding van de mens.Zo vertelde Mevr. Comfort Kyerwa Acheampong uit Ghana in haar inleiding tijdens de Leadership Conference. Daarin vertelde ze hoe hun ei-promotie programma in een relatief korte tijd de consumptie van eieren in Ghana fors heeft doen laten stijgen.  Om ook in andere landen de promotie van eieren van de grond te krijgen werd op de laatste dag van de beurs in de buitenlucht onderleiding van de Nederlandse ambassadeur in Rwanda, Mathijs Wolters, een ei-promotie event gehouden. Een viertal Afrikaanse dames en Piet Simons ondersteunden hem met korte ei-consumptie bevorderende verhalen. Tijdens deze verhalen werden uiteenlopende ei-gerechten geserveerd aan de bezoekers, waaronder een klas lagere school kinderen. Zij hebben zichtbaar van de eieren kunnen smullen en maakten er een fantastische bijeenkomst van.

 

Kleurrijk en inspirerend bezoek aan Bolidt

Het laatste marktcafé van 2019 vond plaats in Hendrik-Ido-Ambacht bij vloeren specialist Bolidt. Een bijzonder en verrassend bezoek in een kleurrijke en inspirerende omgeving.

Op 9 oktober gingen een dertigtal DPC-ers naar Henrik-Ido-Ambacht  om het DPC-Marktcafé te bezoeken. De bijeenkomst was belegd bij Bolidt, een bedrijf dat vloeren maakt. Velen reisden af, niet wetende wat ze konden verwachten. Eenmaal aangekomen bij de nieuwe Bolidt Campus, gelegen aan de oevers van de Noord, had menigeen het gevoel van ,’ ben ik hier wel op het goede adres’. Bij een vloerenmaker denk je niet direct aan een ultra modern gebouw wat je bij binnenkomst het gevoel geeft dat je de toekomst bent binnengestapt. Een nieuwe wereld die op geen enkele wijze een link met de pluimveesector lijkt te hebben. Maar na de ontvangst werd het de bezoekers al snel duidelijk waarom zij bij Bolidt op bezoek zijn. Ze leveren kunststof gietvloeren voor broederijen, slachterijen, ziekenhuizen, industriële complexen, schepen, wegen, utiliteitsbouw en sportvoorzieningen.

Denken aan de toekomst

Bolidt is 55 jaar geleden door twee dertigers, de heren Bol en Schmidt, opgericht. Beiden werkten toen bij Sikkens, de één had een weg-en waterbouw achtergrond en de ander was scheikundige. Gedreven door het motto: “If you don’t think about the future, you cannot have one”, verlieten ze het verfbedrijf om andere toepassingen voor kunstharsen te ontwikkelen. Ze richtten Bolidt Maatschappij tot Exploitatie van Kunststoffen en Bouwwerken op en focusten zich op het maken van vloeren. “Nu, 55 jaar later leeft de gedachte nog altijd voort en denken wij bij Bolidt elke dag aan het invullen van de toekomst met kunststof als hoofdingrediënt. Onze missie is om traditionele materialen te vervangen om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving en milieu op gebied van veiligheid, duurzaamheid, energie & data, design en hygiëne. Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoffen die bij vervanging geen belasting voor de natuur zijn”, zo zei gastheer Michel van der Spek, marketing directeur van Bolidt, in zijn welkomstwoord.

Een eyeopener

Tijdens de rondleiding door het bedrijf kom je snel onder de indruk van alles wat je ziet en welke mogelijkheden er bij het aanbrengen van vloeren zijn. Naast kleuren en soorten vloeren spreken ook de naadloos ingelegde vormen tot de verbeelding. Vloeren met antibacteriële werking zijn voor Bolidt geen Utopia meer. Dat maakt hen zo speciaal voor het aanbrengen van vloeren in ziekenhuizen, slachterijen en broederijen. Voor elke bedrijfsruimte heeft het de vloer met de juiste eigenschappen; slijtvast, stroef en bestand tegen mechanische belastingen.

Naast industriële vloeren biedt Bolidt via hun dochterondernemingen, zoals Esthec en Ode aan de Vloer, vloeren voor de particuliere markt aan.

Het bezoek aan Bolidt was voor menig DPC lid een eyeopener en voldeed daarmee ten volle aan het doel van het marktcafé. De dank aan de gastheer en gastvrouwen was daarom groot en werd ondersteund met het overhandigen van aardigheidje door DPC voorzitter Jan Wolleswinkel. Deze vermelde bij de aanvang van de bijeenkomst dat het ledental van het DPC weer is uitbereid door de toetreding van Dr. Pieter Poultry Consultancy (Pieter Kühne) uit St. Oedenrode en adviesbureau Honderd Pro Cent (Cent van Vliet) uit Leiden. En verwees bij de afsluiting nog even naar deDPC- eindejaarsbijeenkomst op 20 november.  

Bolidt in cijfers:

  • Opgericht in 1965 door 2 personen
  • Nu zijn er 462 werknemers, 20 nationaliteiten
  • Jaaromzet €100 miljoen en 1000 projecten per jaar
  • Aan elk project werken gem. 10 mensen
  • Applicatie-uren 750.000
  • Kunststof productie/verbruik per jaar 12 miljoen kilo

DSCF7739

DSCF7741

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre