Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

Nieuws - Dutch Poultry Centre

Inkomende handelsmissie Sri Lanka

Graag informeren wij u over het bezoek van een pluimvee-handelsdelegatie uit Sri Lanka aan Nederland.

Op maandag 18 juni zullen in totaal 23 delegatieleden, 10 middelgrote pluimveebedrijven (legboerderijen en vleeskuikenbedrijven) en 13 dierenartsen, uit verschillende segmenten binnen de pluimveesector uit Sri Lanka aanwezig zijn tijdens het seminar en matchmakingevent in Barneveld. Deze delegatie is op zoek naar de nieuwste producten en kennis op het gebied van duurzamere productie binnen de pluimveesector. Deelname aan het seminar en matchmaking event met individuele gesprekken biedt u mogelijk kansen.

In Sri Lanka is in de afgelopen jaren de vraag naar pluimveeproducten sterk toegenomen. Lokale producenten kunnen tot nu toe aan deze vraag naar kippenvlees en eieren voldoen. In toenemende mate is het echter voor de producenten moeilijker geworden om concurrerend te blijven, uit te breiden ten behoeve van de export en op de lange termijn duurzaam te produceren. Hierdoor moet de kwaliteit van producten, voedselveiligheid en duurzaamheid in de hele pluimveeketen naar een hoger niveau gebracht worden.

Wilt u in contact komen met de delegatie? Dat kan tijdens het seminar en/of matchmaking event op maandag 18 juni (van 12.30 – 16.30 uur) in het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld (Hessenweg 2A, 3771 RB Barneveld). Aansluitend zal er een netwerkborrel plaatsvinden. Aanmelden voor het seminar en/of matchmaking kan door het aanmeldformulier te sturen aan info@nec.nl (t.a.v. Dyon Zwijnenburg). Aanmelden kan tot 8 juni 2018.

Meer informatie over dit Matchmaking Event kunt u vinden op: https://nec.nl/agenda/17-tm-23-juni-handelsmissie-sri-lanka-pluimvee/

Fancom heeft grote ambities

Tijdens het DPC-Marktcafé bij Fancom kregen de aanwezigen een kijkje achter de schermen van dit automatiseringsbedrijf. Ze konden zich verwonderen over de ontwikkelingen die het bedrijf heeft door gemaakt en over de ambities voor de komende jaren.

Ruim 50 leden en belangstellenden van het DPC kwamen op 21 maart naar het DPC-Marktcafé bij Fancom in Panningen. Ze werden welkom geheten door DPC voorzitter Jan Wolleswinkel en Fancom directeur Paul Smits. Deze laatste gaf een korte uiteenzetting van het ontstaan en de plannen van het bedrijf en refereerde daarbij aan de ontwikkelingen in de sectoren waarin het bedrijf actief is. Vorig jaar vierde Fancom haar 40 jarig bestaan. Peter Wijnen begon in 1977 in Beringe met het maken van computers voor de tuinbouw. De vraag rees al gauw of deze systemen ook in de veehouderij toegepast konden worden. In 1979 werd dan ook de eerste pluimvee klimaatscomputer geïntroduceerd. Grote stappen werden gezet toen de varkenssector belangstelling voor automatisering kreeg. Daardoor is deze sector vele jaren de belangrijkste omzet generator voor het Fancom geweest. Tot vorig jaar, toen nam de pluimveesector het stokje over en zorgt nu voor meer dan 50% van de omzet.

Voortvarende groei

Pluimvee is volgens Paul Smits toonaangevend voor wat betreft innovaties en dan in het bijzonder met het integreren van dataverwerking tussen alle schakels in de keten. Hij is er trots op directeur van zo’n innovatief bedrijf te zijn waar mensen graag en vele jaren (gemiddeld 18 jaar) willen blijven werken. Vorig jaar is het 40 jarig jubileum van één medewerker gevierd en dit jaar is er weer een medewerker 40 jaar bij het bedrijf. De gemiddelde leeftijd van de werknemers is mede door de groei nu aan het dalen, want de nieuwe generatie it-ers begint zich in het bedrijf te interesseren. Fancom heeft sinds 1986 zijn hoofdvestiging in Panningen. Daar in het hoofdkantoor vindt men nu R&D, sales, marketing, administratie en operation. In een naast gelegen pand is productie en opslag gehuisvest. Dit pand is in 2015 betrokken en lijkt volgend jaar al weer te klein te zijn. Of dat tot een uitbreiding in Panningen leidt is niet zeker. Mogelijk wordt een deel van de opslag en productie naar het buitenland verplaatst. Het grootste deel van Fancom’s activiteiten liggen reeds via verkoop ondersteunende distributeurs in meer 60 landen.

Schaalvergroting nodig

Vooraf aan de rondleiding ging Product Manager Poultry Systems John van Helden nog even dieper in op de historie in en schetste de recente ontwikkelingen binnen de onderneming. Door het succes van Fancom werd internationale interesse gewekt, wat in 1997 leidde tot een overname door het Amerikaanse bedrijf CTB. Intussen is Fancom een intensieve samenwerking aangegaan met de Universiteit in Leuven en de HAS in Den Bosch om hun systemen intelligenter te maken en verder te ontwikkelen voor de praktijk van de veehouderij van de toekomst. De vraag naar dierlijke eiwitten zal wereldwijd sterk toenemen en dat vraagt om schaalvergroting. Maar dan wel, volgens Fancom, op een verantwoorde en duurzame manier waarbij transparantie, voedselveiligheid en dierenwelzijn kunnen worden gewaarborgd. Daarom wil Fancom voor haar klanten optimale condities creëren door hun systemen voor klimaatbeheersing, voerautomatisering, biometrie en data management zodanig op elkaar af te stemmen dat ze elkaar versterken. Biometrie krijgt daarbij de komende jaren veel aandacht omdat daarmee, met behulp van slimme sensoren, zicht- en hoorbaar diergedrag kan worden gemeten waardoor ongewenste gezondheids- en welzijnsaspecten in een zeer vroeg stadium kunnen worden waargenomen en gecorrigeerd. Door inzet van meerdere slimme automatiseringssystemen wordt het mogelijk om veel data te genereren welke via data analyse ondernemers informatie kan verschaffen die de bedrijfsvoering verder kan optimaliseren. En daarin ziet Fancom een belangrijke taak voor zich weggelegd.

De rondgang door het bedrijf ondersteunde de introducties en gaf een goede indruk van het gecompliceerde karakter van een automatiseringsbedrijf in de veehouderij. Tijdens de aansluitende netwerkborrel werd daar nog intensief over door gepraat.

DPC conference tijdens VIV MEA 2018

Van 5 februari  tot en met 7 februari  2018 vond voor de tweede keer door VNU Exhibitions georganiseerde VIV MEA plaats in Abu Dhabi.  De beurs is een belangrijke springplank naar het Midden Oosten.  Veel leden van DPC waren op de beurs vertegenwoordigd.

Onder de naam:  “Dutch innovations for more profit of your poultry business” organiseerde DPC in samenwerking met de Nederlandse Ambassade een conferentie waarbij de Nederlandse innovaties in de pluimveeketen aan het lokale publiek werden gepresenteerd.

Jan Wolleswinkel, voorzitter van DPC, verwelkomde de gasten. Vervolgens was het de beurt aan de landbouwattaché, Hans van Beek. Hij gaf aan hoe belangrijk Nederland is voor de pluimveesector.

Jan Hulzebosch, relatiemanager van DPC, hield een inleiding over de innovatiekracht van de Nederlandse pluimveesector. Innovatie is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten. Het is bewezen dat bedrijven die investeren in innovaties op de lange termijn de beste resultaten behalen. Nederland staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht in de Pluimveesector. Jan noemde een aantal voorbeelden van Nederlandse bedrijven die hier hun sporen hebben verdiend.  Op alle deelgebieden zijn er ontwikkelingen, zoals op het gebied van de gezondheid, het milieu, dierenwelzijn, superfood. Kortom Nederland is een leidende natie op het gebied van Innovatie.

Namens Hatchtech BV, gaf Eric Hemink een presentatie over “Early Feading”. De perfecte start van het broedproces. Hatchtech heeft “ Early Feeding and early drinking”  geïntroduceerd.  Een van de kernpunten is het reduceren van antibiotica. Eric schetste een beeld van de ontwikkelingen in de broederij sinds 1957.  Er heeft een enorme omslag plaatsgevonden.  Het systeem van vroeg water en voer geven gaat zeker bijdragen tot nog betere resultaten. Aan de hand van een aantal voorbeelden liet Eric deze revolutionaire ontwikkelingen zien.  

Krish Gobardhan van Jansen Poultry Equipment vertelde over het belang van een goede huisvesting .

De sleutel tot een succesvolle productie van broedeieren zijn de mechanische legnesten. De broederij vraagt schone eieren met lage bacterie risico’s, ongewassen en geen breuk. Het “ Roll-awaynest” biedt hiervoor de oplossing. Ook wordt het probleem van vloereieren nagenoeg voorkomen.

Vervolgens was de focus gericht op de gezondheid. Marc Spackler van Intracare gaf het belang aan van het voorkomen van stress en hoe dat kan worden bereikt. Hij schetste aan de hand van een aantal sheets  hoe Intracare een oplossing kan aanbieden voor dit probleem.

Het drogen van kippenmest met name in (sub)tropische gebieden is heel belangrijk. Over dit onderwerp hield Henk Haaring van Dorset Green Machines een aansprekend verhaal. De ontwikkelingen staan niet stil en Dorset  heeft bewezen dat er goede resultaten kunnen worden behaald.

Erik Hoekstrstra van Heering Holland wees op het belang van zorgvuldig transport van eendagskuikens. Dit kan bijdragen tot veel betere resultaten. Transport van kuikens neemt slecht een korte tijd in van het hele broedproces, maar het heeft wel grote invloed. Het is daarom belangrijk tijdens het transport  maatregelen te nemen die er toe bijdragen dat deze invloeden worden beperkt. Heering biedt hiervoor een aantal goede oplossingen.

Tenslotte was het woord aan Karel de Waal van Meyn Food . Innovaties in het hele poultry proces zijn van essentieel belang voor de hele sector. Meyn levert maatwerk op het gebied van huisvesting.

Ondernemers staan voor uitdagingen  op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, kosten, arbeid, milieu, dieren welzijn en natuurlijk  financiële resultaten. Meyn biedt een aantal innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan deze uitdagingen.

Jan Wolleswinkel bedankte de sprekers voor hun inspirerende inleidingen . De Nederlandse Pluimvee industrie is leidinggevend in de wereld en is voortdurend bezig met het zoeken naar verbeteringen. De sprekers hebben hier een goed beeld van gegeven.

 

 

Vrolijk het nieuwe jaar in

Traditioneel werd ook dit jaar het nieuwe jaar voor het DPC, in samenwerking met de VIV, ingeluid met een receptie op woensdag 10 januari in Boerderij Mereveld te Utrecht. De opkomst was weer groots en de sfeer positief. Er werd terug gekeken naar 2017 maar vooral vooruitgekeken naar 2018.

Bij aanvang van de receptie wenste DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel een ieder zowel zakelijk als privé alle goeds toe voor 2018. Terugkijkend op 2017 heeft hij naar zijn zeggen reden blij te zijn want de verkiezingen had ons weer een Ministerie van Landbouw opgeleverd en het fipronil-ei werd niet het woord van het jaar. Een bijzonder woord van welkom gerichte hij tot de heer Ton van Arnhem voormalig Landbouw raad en tegenwoordig werkzaam bij Top Sector Agr&Food , een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en de nieuwe Relatiebeheerder van het DPC, Jan Hulzebosch.

Wolleswinkel stelde dat de pluimveehouderij het komende jaar weer nieuwe uitdagingen zal moeten aan gaan. Eén daarvan is de strijd tegen fijnstof. In Barneveld is daartoe een kenniscentrum opgericht, van waaruit ondersteuning kan worden gegeven aan bedrijven die met fijnstofproblemen kampen of preventief maatregelen willen treffen. Daarnaast staat het onderwerp Big Data op menige agenda. De sector is volgens Wolleswinkel huiverig voor het delen van allerlei bedrijfsgegevens, maar gelijktijdig vinden velen het wel belangrijk. Ze zien er grote voordelen in maar de vraag is hoe ga je het doen zonder daarbij de verhoudingen tussen de participerende deelnemers te schaden.

Versterken van netwerken

Na de welkomsttoespraak van de DPC voorzitter Wolleswinkel zette Jan Hulzebosch uiteen hoe hij zijn, zoals hij het zelf noemt, eervolle taak als relatiemanager de komende tijd denkt te gaan invullen. Hij zal samen met Piet Simons meerdere DPC-leden bezoeken om zicht te krijgen op hun activiteiten en wat hun wensen zijn ten aanzien van het DPC. Het zei dat het niet mogelijk zal zijn om alle leden op korte termijn te bezoeken en daarom raad hij leden aan om contact met hem op te nemen als ze ideeën voor activiteiten hebben of als zijn inzet gewenst is. Hij hoopt op een goede samenwerking.

Als mede organisator van de Nieuwjaarsreceptie wenste ook VIV beursmanager Ruwan Berculo iedereen een gelukkig en gezond 2018 toe. Bij deze gelegenheid stond hij even stil bij het overlijden van VIV communicatie medewerkster  Ellen Wonder. Teven stelde hij vier nieuwe leden van het VIV team voor: de sales managers Merve Atabey, Kevin Smits en George Bilalis en Elena Geremia. Zij zullen in sterke mate een bijdrage gaan leveren om VIV Europe 2018 tot een succes te maken. Zijn collega Anneke van Rooijen heeft daarbij de speciale opdracht om ondersteuning te geven aan het opvangen van buitenlandse delegaties/groepen. Deze kunnen zich bij de VIV melden indien zij specifieke wensen of vragen hebben op het gebied van productie en verwerking van pluimvee en andere foodproducts. Samen met het DPC gaat zij bekijken welke activiteiten voor deze beursbezoekers kunnen worden georganiseerd om netwerken te versterken. 

Aansluitend aan de korte introducties werd gezellig nageborreld een werden de nodige nieuwe en of hernieuwde contacten gelegd en afspraken voor de komende tijd gemaakt.

 

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre