Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening

Nieuws - Dutch Poultry Centre

VIV Europe 2018

Geachte leden,
 
Volgende zomer, van 20 tot en met 22 juni 2018, wordt VIV Europe georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht, de Olympische spelen van de Internationale Pluimvee industrie.

Een belangrijke doelstelling van Dutch Poultry Centre is om haar leden in contact te brengen met internationale handelspartners. Dit om zaken op te zetten c.q. uit te bouwen in zowel Nederland als het buitenland. Daarnaast wil DPC het imago van BV Pluimvee NL versterken bij de internationale handelspartners middels kennisdeling.

Voor Dutch Poultry Centre is VIV Europe een uitstekende  gelegenheid om zichzelf, maar ook haar leden in de schijnwerper te plaatsen.  Ons voornemen is om actief buitenlandse delegaties uit te nodigen voor een bezoek aan de beurs, maar ook om voor (of na) de beurs een bezoekprogramma (“field visits”) op te zetten naar (productie)bedrijven die zaken doen met onze leden.

De landen die geselecteerd zijn om te benaderen zijn:
China
Afrika  ( Ethiopië, Ghana, Kenia, Nigeria, Sudan, Rwanda, Oeganda en Senegal)
Iran
Indonesië
India, Sri Lanka
Uzbekistan
UAE, Saudi Arabië
 
DPC faciliteert geen rechtstreekse bezoeken naar leden in de field visits; hierin kan men zelf de regie in nemen.

Wij willen u uitnodigen mee te denken bij de voorbereiding van dit voornemen. Heeft u ideeën over onderwerpen, mogelijke locaties voor field visits of speciale thema’s, neem dan graag contact met ons op via k.cornelissen@poultrycentre.nl.

DPC heeft een eigen stand in de ontvangsthal van de beurs.  Hier kunnen o.a. bezoekers worden doorverwezen naar leden/exposanten.  Op de tweede beursdag, 21 juni 2018, zal aan het einde van de middag een DPC Netwerk cocktail worden georganiseerd.  Voor deze netwerkbijeenkomst worden ook de buitenlandse delegaties uitgenodigd. Omdat in die periode ook het WK voetbal plaatsvindt is er gezorgd voor grote schermen, zodat belangrijke wedstrijden toch kunnen worden gevolgd!

Big Data: adopt or die!

De Eindejaarsbijeenkomst 2017 van het DPC stond in het teken van Big Data in de pluimveehouderij. Een onderwerp dat de nodige aandacht trekt en velen deed besluiten om naar het Van der Valk hotel in Duiven te komen om te horen dat je wel mee moet doen om niet op een dood spoor terecht te komen.

Iedereen in het bedrijfsleven praat tegenwoordig over Big Data. Ook de pluimveehouderij ontkomt daar niet aan. Dat was de reden voor het DPC om op haar Eindejaarsbijeenkomst aandacht aan dit onderwerp te besteden om inzichtelijk te maken waar het dan precies over gaat. Maar ook om helder te krijgen hoever de Nederlandse sector is met de implementatie van Big Data programma’s en wat er precies om ons heen gebeurt. Daartoe waren een aantal sprekers uitgenodigd die betrokken zijn bij actuele initiatieven in de sector. Vooraf aan deze sprekers gaf trendwatcher nieuwe technologie Sander Duivestein een uiteenzetting over wat er in de maatschappij zoal gaande is op het gebied van informatietechnologie.

‘Adopt or Die’

Alles is tegenwoordig digitaal en we kunnen er niet meer zonder, zo begon Duivestein zijn verhaal. Hij wees daarbij op het gebruik van de computer, smartphones, social media, de 3D-bril, de hololens, etc. De digitale technologie heeft zich verankerd in onze maatschappij en we kunnen er niet meer zonder. Daarbij komt dat de veranderingen zo snel gaan dat we het bijna niet meer bij kunnen houden. Onze kinderen kunnen al niet meer zonder wifi en over niet al te lange tijd nemen robots een niet onbelangrijk deel van onze dagelijkse bezigheden over: denk daarbij maar eens aan de keukenrobot die met een druk op de knop het eten voor je klaar maakt, zo stelde Duivestein. Scholen maken op grote schaal gebruik van elektronische schoolborden en iPhones om met de leerlingen te communiceren. Door de kunstmatige intelligentie kun je de hele wereld bevragen en zelfs voorspellingen maken over wat er op korte of langere tijd gaat gebeuren. Als voorbeeld gaf Duivestein dat Google op basis van diverse koop beslissingen en zoek opdrachten zeer goed kan aangeven of en wanneer een griepgolf is te verwachten. Dit voorbeeld kan door bedrijven omgezet worden in betere besluitvormingsprocessen voor hun onderneming of zelfs voor hele bedrijfssectoren. Het op grote schaal verzamelen van data leidt tot snellere en betere besluitvorming. Daardoor is er voor bedrijven reden genoeg om met elkaar in contact te komen, samen te werken en informatie te delen. “Secrets are lies” en “Sharing is caring” zijn in dit verband volgens Duivestein sleutel begrippen. Bedrijven moeten daarom naar zijn mening geen weerstand bieden aan de introductie van digitale data uitwisselingssystemen, maar deze juist omarmen. Het is Digitale Darwinisme: “Adopt or Die”.

Een gezonde pluimveeketen

Na de inleiding van Sander Duivestein gaven drie pitch-sprekers inzicht in de data-projecten waarbij zij betrokken zijn. Als eerste kwam Alex Spieker aan het woord. Als coördinator voor Pluimveegezondheidszorg en onderzoek&innovatie bij AviNed zette hij uiteen wat het project ‘Gezonde pluimveeketen’ inhoud . Door medewerking van alle schakels in de sector wordt naar zijn mening een beter inzicht gekregen in de oorzaak van ‘incidenten’ en wordt het mogelijk sneller in te grijpen wanneer zich problemen aanmelden. Voorwaarde is echter wel dat alle deelnemers al hun data beschikbaar stellen, waarbij de zekerheid wordt gegeven dat gevoelige informatie niet persoonlijk wordt gemaakt. Het project kan naar zijn mening alleen slagen als alle deelnemers de voordelen zien in het delen van data.

Marcel Kuijpers, DGA van Kuijpers Kip BV, beschreef wat hij in samenwerking met industriële partners (GMV/FME, Trouw Nutrition, Marel Stork, Vencomatic, Pas Reform, en Wageningen Universty 7 Research ) doen om kennis te genereren over indicatoren en verbanden die essentieel zijn voor een integrale ketenoptimalisatie. Die indicatoren moeten leiden tot een verbeterde diergezondheid, dierwelzijn, milieuprestaties en het rendement van de hele keten. De voortgang van het project lijkt voorshands een te hoog ambitie niveau te hebben omdat veel kuikenhouders niet bereid of in staat zijn de gewenste data beschikbaar te stellen. De toenemende claimcultuur in onze maatschappij bevordert volgens Kuijpers het optrekken van een rookgordijn en belemmerd de noodzakelijke eerlijkheid en openheid en duidelijkheid.

Van kan niet naar kunnen

Een zelfde beeld schetst Albert Hoekersweever, ketenwaarderegisseur bij HighHopes M-power company. Het Pro-Kuiken project waaraan hij werkt wil samenwerken aan preventieve diergezondheid door het volgen van vitale innovaties op boerderijniveau. Hij hoort vaak dat iets niet kan , maar wil bewijzen dat door samenwerking, openheid en het delen van data je op ketenniveau grote stappen kunt maken naar een verbetering van bedrijfsresultaten, transparantie en voedselveiligheid. En daar ligt naar zijn mening de sleutel voor duurzame waardecreatie voor de individuele bedrijven en vertrouwen bij de buitenwacht.

Na afloop van de presentaties volgden groepsdiscussies op basis van door de inleiders neergelegde stellingen. Daaruit bleek dat de ontwikkeling en het belang van Big Data breed wordt gedragen maar dat velen de weerstand van veel pluimveehouders herkennen om bedrijfsgegevens met anderen te delen. Er zal daarom nog veel werk moeten worden verzet om de diverse schakels in de keten te overtuigen van het belang van het delen van data en de voordelen die daarmee op korte en langere termijn kunnen worden behaald. Daarbij zal volgens velen de nodige aandacht moeten worden besteed aan bescherming van het individuele bedrijfsbelang en het eigendomsrecht op de verzamelde data.

Na de afsluitende dankwoorden wees DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel de aanwezigen op de Nieuwjaarsreceptie welke op woensdag 10 januari zal worden gehouden.

Informatief DPC Marktcafé bij Vostermans

Met de organisatie van het marktcafé bij Vostermans Ventilation B.V. in Venlo is de aftrap voor een nieuwe serie bijeenkomsten voor leden van het DPC gegeven. Een flinke groep belangstellenden kwamen op woensdag 11 oktober samen in de recentelijk geopende nieuwe kantine van het internationaal opererende familiebedrijf.

Directeur Henk Vostermans schetste in zijn welkomstwoord de geschiedenis en de huidige omvang van de onderneming Vostermans Companies. Zijn vader begon in 1952 met het bedrijf en het groeide uit tot een van de grootste fabrikanten van ventilatoren in de wereld. Naast het bedrijf in Venlo heeft Vostermans Companies intussen vestigingen in de Verenigde Staten, Maleisië en China. Gezamenlijk bedienen zij klanten in meer dan 75 landen met ventilatieoplossingen. Elke markt heeft zijn eigen specificaties en wensen en getracht wordt alle klanten tevreden te stellen. “We hebben daadoor door de jaren heen geleerd om het credo ‘Think global but act local’ inhoud te geven”, zo zegt Henk. Hij stelde daarna zijn zoon Joris voor om iets meer over het bedrijf en de toekomst te vertellen.

Groeien met de markt mee

Joris is sinds enige tijd sales director van de onderneming en vertelt dat de ambities van het bedrijf groot zijn. De groei zit er al een paar jaar goed in en het doel is om in 2020 een jaaromzet van €100 miljoen te realiseren. Daartoe volgen ze de ontwikkelingen in de markt op de voet en zien daarbij dat de trend naar steeds grotere stallen internationaal doorzet. Dit vraagt om ventilatoren die grote hoeveelheden lucht kunnen verplaatsen, maar ook verfijnd de lucht stroom kunnen sturen. Dit vraagt om complexe systemen die ook nog eens zeer energie zuinig moeten zijn. Omdat Vostermans zelf de motoren en schoepen voor de ventilatoren maakt en daartoe een stevig onderzoek- en testteam in huis heeft weet het zich internationaal steeds meer als belangrijke speler in de ventilatoren markt te profileren. Bijzonder is de keuze die Vostermans jaren geleden heeft gemaakt om al hun ventilatoren te voorzien van kunststof schoepbladen. De keuze voor een speciale kunststofsamenstelling is al meer dan 50 jaar gelden gemaakt en het heeft zijn waarde bewezen. De huidige thermoplasts, een combinatie van polypropyleen en fiberglas, zijn ijzersterk en worden in de lucht en ruimtevaart als ook in de automobiel industrie uitgebreid toegepast. Hun geringe gewicht zorgt voor een lage belasting van de motor en daarmee een lang gebruiksgemak.

Na de inleidende woorden volgde een uitgebreide rondleiding door de fabriek, waarbij een goede indruk werd verkregen wat er bij de samenstelling van ventilatoren komt kijken en hoe groot het producten pakket van Vostermans is.

Nieuwe relatiemanager

Vooraf aan de introducties wees Jan Wolleswinkel in zijn welkomstwoord de aanwezigen op de Pluimveerelatiedag op dinsdag 17 oktober, een jaarlijks evenement georganiseerd door LTO/NOP en Pluimveehouderij, gehouden in het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Ook verwelkomde de voorzitter de gespecialiseerde pluimvee dierenartsenpraktijk AviVet in Lunteren, met Roland Bronneberg als directeur, als nieuw lid van het DPC.

Tevens werd Jan Hulzebosch voorgesteld als nieuwe relatiebeheerder van het DPC. Jan is jaren verbonden geweest aan de praktijkschool in Barneveld en de afgelopen 9 jaar was hij werkzaam voor de Duitse stalsysteembouwer Salmet. Sinds 1 oktober is hij als zelfstandig consultant werkzaam en kan dat goed combineren met het werk als relatiebeheerder.

Het marktcafé werd traditie getrouw afgesloten et een netwerkborrel, waarvan met graagte gebruik werd gemaakt.

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre