Nijhuis: Stikstof uit waterzuivering als kunstmestvervanger

Nijhuis Industries in Doetinchem begint binnenkort met een onderzoek om uit te vinden of stikstof uit rioolzuiveringsinstallaties is te gebruiken als kunstmestvervanger. De proeven worden gehouden in de installaties in Duiven en Lichtenvoorde. Als het technisch haalbaar is, moet vervolgens worden gekeken of het rendabel is, of het product voldoet aan de wettelijke eisen en veilig is voor gebruik in de landbouw. Het project is onderdeel van de Regiodeal Kringloopbouw. Het waterschap rijn en IJssel, Waterstromen uit Lochem en Nijhuis Industries voeren het onderzoek uit in samenwerking met de stichting Biomassa uit Aalten.

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre