Skip to main content

Kennis delen

Kennis is de basis van voorsprong in de internationale kenniseconomie van vandaag. Wordt technologie in de pluimveesector enerzijds steeds belangrijker, anderzijds blijkt dat diepgaande kennis van pluimvee onmisbaar blijft. Ook hierin staat het ketendenken centraal. Wie kennis heeft van de voorgaande en volgende schakels in de pluimvee- c.q. voedselketen, kan effectiever opereren. Die kennis is aanwezig bij de bedrijven in de sector én daarnaast - geconcentreerd – bij kennis- en onderzoeksorganisaties. Organisaties die zich focussen op het ontwikkelen van kennis of meer op het ontsluiten ervan. Advies is daarbij de verbindende schakel tussen kennisbron en bedrijfsleven.

Wilt u kennis delen of opdoen? Maak kennis met de deelnemers van Dutch Poultry Centre.

Volg ons op

Contact

Dutch Poultry Centre
Landjuweel 15
3905 PG  Veenendaal
The Netherlands


Kamer van Koophandel 08132038


© 2023 Dutch Poultry Centre