Skip to main content

Nieuws

Marktcafé bij Van Veen Advocaten en Schuiteman Accountants

Advocaten en accountants kunnen problemen voorkomen en oplossen. Dat bleek tijdens het DPC-Marktcafé toen het op 19 oktober te gast was bij Van Veen Advocaten in Ede. Een inkijkje in het werk wat dit kantoor doet voor pluimveehouders en bedrijven uit deze sector was zeer verhelderend en aanmerkelijk minder saai dan je zo op het eerste gezicht zou vermoeden.

Door Wiebe van der Sluis

Er is veel te doen in ons pluimveewereldje. De vogelpest duikt vaker en op onverwachte plekken op en veel deskundigen roeren zich in de discussie rond de stikstofproblemen. Mediator Remkes heeft de spanning tussen de veehouderijsector en de politiek enigszins doen afnemen. Er wordt weer gesproken en zijn visie op de stikstofproblematiek is een goede basis voor verdere besprekingen. Het is nu aan de politiek om naar een werkbare oplossing voor de veehouderij te komen. Met woorden van deze strekking verwelkomde DPC voorzitter Jan Wolleswinkel op woensdag 19 oktober een dertigtal leden bij het Marktcafé in het kantoor van DPC-lid Van Veen Advocaten in Ede. Deze bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van dit advocatenkantoor en Schuiteman Accountants & Adviseurs.

De voorzitter kondigde vier sprekers aan, drie advocaten en een accountant, met de aankondiging dat je medewerking van deze specialisten nooit goedkoper kunt krijgen als tijdens deze DPC Marktcafé. Het werk van advocaten en accountants wordt vaak als saai betiteld maar daar bleek tijdens de vier voordrachten niets van.

Voorkeur voor mediation

Mr. Hendrik Geffroy, managing partner van Van Veen advocatenkantoor verwelkomde de bezoekers en zette in korte bewoordingen uiteen waar hun kantoor voor staat. Voor hen is kennis delen een van de belangrijkste doelen. Procederen hoort bij het vak maar Van Veen geeft de voorkeur aan mediation. Dat voorkomt veel narigheid. Zijn collega Tjeerd Grünbauer, specialist in bestuursrecht, verhaalde enkele van zijn ervaringen met procedures tegen uitvoeringsinstanties van de overheid, zoals de NVWA en AID. Hij weet na enkele aanvaringen met de NVWA over salmonellabesmettingen (over positief bij eerste en negatief bij de hertest) begrip te kweken bij deze instelling waardoor met meer realiteitszin naar de regels wordt gekeken. Zo heeft hij duidelijk kunnen maken dat bij besmettingen een bedrijf met meerdere locaties niet als één eenheid mag worden gezien. Dit probleem kwam op zijn bord toen op een salmonellabesmetting uitbrak op één van de locaties en het gehele bedrijf als besmet werd bestempeld. Door bemiddeling is duidelijk gemaakt dat de kippen in de 11 kilometer verderop gelegen tweede stal van het zelfde bedrijf niet besmet waren en daardoor niet onder de beperkingen hoorden te vallen. Een andere kwestie ging over een koppel gevaccineerde SPF kippen die anders beoordeeld moeten worden dan gewone legkippen.

De beoordeling van onvoldoende begroeiing bij een bio-boer leidde tot een conflict met SKAL en werd met behulp van Grünbauer in het voordeel van de pluimveehouder beslecht. Zo wist hij ook door zijn kennis van de Europese regels een broederij te helpen om een vervoersontheffing te krijgen voor de export van eieren uit een gebied waar vogelgriep was geconstateerd. Hij wist ook te bewerkstellen dat eieren die tijdens de laatste fase van het broedproces haantjes blijken te bevatten uitgeselecteerd mogen worden en in het kader van duurzaam gebruik van grondstoffen verwerkt mogen worden tot diervoer of voor andere industriële toepassingen. Deze successen zijn niet alleen te danken aan de betere kennis van de praktijk, de wet en de regels maar vooral ook, zo benadrukte Grünbauer, door de goede relatie met deze uitvoeringsinstanties en het wederzijds respect.

Gespecialiseerde ondersteuning gewenst

Kees van Dijk, partner en specialist in Ondernemerskamer zaken, benadrukte het belang van mediation wanneer binnen het bedrijf problemen ontstaan waarbij grote belangenkwesties spelen. Persoonlijke en zakelijke belang kunnen soms op gespannen voet komen te staan, en dan kan hulp van een mediater effectiever en voordeliger zijn dan te gaan procederen. Je voorkomt volgens hem daarmee veelal dat je de kip met gouden eieren gaat of laat slachten.

Als vierde spreker trad Henny Holtus, fiscalist bij Schuiteman, op. Hij belichtte de fiscale plannen van het kabinet voor 2022, zoals het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve en de middelingsregeling als wel aanpassingen in de zelfstandigen aftrek en de belasting heffing in box 3..Ook de stikstofproblematiek kent fiscale aspecten en vraagt om specialistische aandacht. In het verleden werden ammoniakrechten aangemerkt als een zelfstandig bedrijfsmiddel en was afschrijving tot een bepaalde einddatum mogelijk, maar er bestaat nu onduidelijkheid over de investering in de stikstofemissie ruimte. Holtus maakte duidelijk dat er als gevolg van de stikstofproblematiek nog veel aandachtspunten zijn, zoals hoe de subsidie-/opkoopregelingen er uit komen te zien; wat het verschil is tussen ondernemers die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk staken; gevolgen voor stakingslijfrente, stakingsaftrek en toepassing herinvesteringsreserve; herinvesteringsrserve bij vrijwillig of overheidsingrijpen; en onteigening?. Deze aandachtspunten  zijn slechts enkele van de vele die ondernemers op hun bordje krijgen. Gespecialiseerde ondersteuning is derhalve van groot belang.

Na deze boeiende uiteenzettingen vroeg DPC-projectbegeleider Andries de Vries aan de leden om mee te denken hoe hij de contacten met China warm kan houden nu de strenge coronamaatregelen persoonlijk contact vrijwel onmogelijk maakt.

Het zeer geslaagde Marktcafé werd afgesloten met een drankje en hapje. Maar voordat de aanwezigen zich daar tegoed aan konden doen werden de sprekers door voorzitter Wolleswinkel bedankt met het overhandigen van een kleine attentie.

unnamed 1

HatchTech targets global expansion of SELEGGT and respeggt

HatchTech Group, producer of high-performance technology for global food producers, and REWE Group, one of Europe’s leading retail groups and among others operator of the REWE supermarket chain, have agreed that, as of today, HatchTech will acquire REWE Group’s 50% stake in the SELEGGT GmbH and respeggt GmbH. This agreement allows SELEGGT and respeggt to accelerate their international growth by taking advantage of HatchTech’s global network.

HatchTech and REWE Group jointly founded SELEGGT (2017) and respeggt (2019), as part of their shared commitment to setting new ethical standards in the poultry industry. Today, seven gender identification machines are installed and operational, allowing us to house around 20 million laying hens “Free of Chick Culling”. This success is a result of HatchTech’s expertise in research and technology, and the commercial reach of REWE Group.

Tjitze Meter, Founder and CEO, HatchTech Group: “Our collaboration with REWE Group has been vital in establishing SELEGGT and respeggt, particularly in the German market. Together, we completed the start-up phase for these ventures, and have put a strong technology foundation in place. With a continuous strong focus on research and development, we are ready to further develop our offerings. This next stage will allow us to bring SELEGGT and respeggt eggs to a global audience.”

About SELEGGT and respeggt

SELEGGT uses gender identification in the hatching egg process on the 9th day of incubation to identify whether a hatching egg is male or female. This allows hatcheries to only hatch female chicks and avoid the traditional practice of culling male chicks directly after hatching. The SELEGGT process in egg production supply chains is sustainable, adds ethical value and ensures a high level of efficiency.

Headquartered in Germany, respeggt is the quality label given to consumer products that have eliminated chicken culling. To date, respeggt is responsible for having delivered more than one billion respeggt table eggs and more than eight million respeggt laying hens into the supply chains of table egg production. respeggt table eggs are sold nationally in German supermarkets as well as in stores in the Netherlands and Switzerland. As of October 1st the management team of SELEGGT and respeggt will be formed by Martijn Haarman (CEO) and Carmen Uphoff (COO). Dr. Ludger Breloh will remain attached to the companies as chairman of the Advisory Board.

About HatchTech Group

Founded in 1996, HatchTech Group is an innovation-focused company using research and the latest technologies to introduce game-changing, early-stage solutions to the food industry and other markets worldwide. By revolutionizing chick hatching and transportation, and pioneering new innovations such as gender identification in the hatching egg and vertical farming, HatchTech supports customers in over 45 countries to maximize performance while driving sustainability and animal welfare.

HatchTech is committed to innovation, growth and animal welfare, and continuously seeks like-minded partners to develop new technologies and help support a more sustainable society. The company, therefore, welcomes REWE Group as a new partner. REWE Group will acquire a minority share in HatchTech Group. HatchTech and REWE Group have agreed not to disclose specific financial details regarding the transaction.

Volg ons op

Contact

Dutch Poultry Centre
Landjuweel 15
3905 PG  Veenendaal
The Netherlands


Kamer van Koophandel 08132038


© 2023 Dutch Poultry Centre