Skip to main content

Nieuws

Marktcafé bij Van Veen Advocaten en Schuiteman Accountants

Advocaten en accountants kunnen problemen voorkomen en oplossen. Dat bleek tijdens het DPC-Marktcafé toen het op 19 oktober te gast was bij Van Veen Advocaten in Ede. Een inkijkje in het werk wat dit kantoor doet voor pluimveehouders en bedrijven uit deze sector was zeer verhelderend en aanmerkelijk minder saai dan je zo op het eerste gezicht zou vermoeden.

Door Wiebe van der Sluis

Er is veel te doen in ons pluimveewereldje. De vogelpest duikt vaker en op onverwachte plekken op en veel deskundigen roeren zich in de discussie rond de stikstofproblemen. Mediator Remkes heeft de spanning tussen de veehouderijsector en de politiek enigszins doen afnemen. Er wordt weer gesproken en zijn visie op de stikstofproblematiek is een goede basis voor verdere besprekingen. Het is nu aan de politiek om naar een werkbare oplossing voor de veehouderij te komen. Met woorden van deze strekking verwelkomde DPC voorzitter Jan Wolleswinkel op woensdag 19 oktober een dertigtal leden bij het Marktcafé in het kantoor van DPC-lid Van Veen Advocaten in Ede. Deze bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van dit advocatenkantoor en Schuiteman Accountants & Adviseurs.

De voorzitter kondigde vier sprekers aan, drie advocaten en een accountant, met de aankondiging dat je medewerking van deze specialisten nooit goedkoper kunt krijgen als tijdens deze DPC Marktcafé. Het werk van advocaten en accountants wordt vaak als saai betiteld maar daar bleek tijdens de vier voordrachten niets van.

Voorkeur voor mediation

Mr. Hendrik Geffroy, managing partner van Van Veen advocatenkantoor verwelkomde de bezoekers en zette in korte bewoordingen uiteen waar hun kantoor voor staat. Voor hen is kennis delen een van de belangrijkste doelen. Procederen hoort bij het vak maar Van Veen geeft de voorkeur aan mediation. Dat voorkomt veel narigheid. Zijn collega Tjeerd Grünbauer, specialist in bestuursrecht, verhaalde enkele van zijn ervaringen met procedures tegen uitvoeringsinstanties van de overheid, zoals de NVWA en AID. Hij weet na enkele aanvaringen met de NVWA over salmonellabesmettingen (over positief bij eerste en negatief bij de hertest) begrip te kweken bij deze instelling waardoor met meer realiteitszin naar de regels wordt gekeken. Zo heeft hij duidelijk kunnen maken dat bij besmettingen een bedrijf met meerdere locaties niet als één eenheid mag worden gezien. Dit probleem kwam op zijn bord toen op een salmonellabesmetting uitbrak op één van de locaties en het gehele bedrijf als besmet werd bestempeld. Door bemiddeling is duidelijk gemaakt dat de kippen in de 11 kilometer verderop gelegen tweede stal van het zelfde bedrijf niet besmet waren en daardoor niet onder de beperkingen hoorden te vallen. Een andere kwestie ging over een koppel gevaccineerde SPF kippen die anders beoordeeld moeten worden dan gewone legkippen.

De beoordeling van onvoldoende begroeiing bij een bio-boer leidde tot een conflict met SKAL en werd met behulp van Grünbauer in het voordeel van de pluimveehouder beslecht. Zo wist hij ook door zijn kennis van de Europese regels een broederij te helpen om een vervoersontheffing te krijgen voor de export van eieren uit een gebied waar vogelgriep was geconstateerd. Hij wist ook te bewerkstellen dat eieren die tijdens de laatste fase van het broedproces haantjes blijken te bevatten uitgeselecteerd mogen worden en in het kader van duurzaam gebruik van grondstoffen verwerkt mogen worden tot diervoer of voor andere industriële toepassingen. Deze successen zijn niet alleen te danken aan de betere kennis van de praktijk, de wet en de regels maar vooral ook, zo benadrukte Grünbauer, door de goede relatie met deze uitvoeringsinstanties en het wederzijds respect.

Gespecialiseerde ondersteuning gewenst

Kees van Dijk, partner en specialist in Ondernemerskamer zaken, benadrukte het belang van mediation wanneer binnen het bedrijf problemen ontstaan waarbij grote belangenkwesties spelen. Persoonlijke en zakelijke belang kunnen soms op gespannen voet komen te staan, en dan kan hulp van een mediater effectiever en voordeliger zijn dan te gaan procederen. Je voorkomt volgens hem daarmee veelal dat je de kip met gouden eieren gaat of laat slachten.

Als vierde spreker trad Henny Holtus, fiscalist bij Schuiteman, op. Hij belichtte de fiscale plannen van het kabinet voor 2022, zoals het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve en de middelingsregeling als wel aanpassingen in de zelfstandigen aftrek en de belasting heffing in box 3..Ook de stikstofproblematiek kent fiscale aspecten en vraagt om specialistische aandacht. In het verleden werden ammoniakrechten aangemerkt als een zelfstandig bedrijfsmiddel en was afschrijving tot een bepaalde einddatum mogelijk, maar er bestaat nu onduidelijkheid over de investering in de stikstofemissie ruimte. Holtus maakte duidelijk dat er als gevolg van de stikstofproblematiek nog veel aandachtspunten zijn, zoals hoe de subsidie-/opkoopregelingen er uit komen te zien; wat het verschil is tussen ondernemers die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk staken; gevolgen voor stakingslijfrente, stakingsaftrek en toepassing herinvesteringsreserve; herinvesteringsrserve bij vrijwillig of overheidsingrijpen; en onteigening?. Deze aandachtspunten  zijn slechts enkele van de vele die ondernemers op hun bordje krijgen. Gespecialiseerde ondersteuning is derhalve van groot belang.

Na deze boeiende uiteenzettingen vroeg DPC-projectbegeleider Andries de Vries aan de leden om mee te denken hoe hij de contacten met China warm kan houden nu de strenge coronamaatregelen persoonlijk contact vrijwel onmogelijk maakt.

Het zeer geslaagde Marktcafé werd afgesloten met een drankje en hapje. Maar voordat de aanwezigen zich daar tegoed aan konden doen werden de sprekers door voorzitter Wolleswinkel bedankt met het overhandigen van een kleine attentie.

unnamed 1

HatchTech targets global expansion of SELEGGT and respeggt

HatchTech Group, producer of high-performance technology for global food producers, and REWE Group, one of Europe’s leading retail groups and among others operator of the REWE supermarket chain, have agreed that, as of today, HatchTech will acquire REWE Group’s 50% stake in the SELEGGT GmbH and respeggt GmbH. This agreement allows SELEGGT and respeggt to accelerate their international growth by taking advantage of HatchTech’s global network.

HatchTech and REWE Group jointly founded SELEGGT (2017) and respeggt (2019), as part of their shared commitment to setting new ethical standards in the poultry industry. Today, seven gender identification machines are installed and operational, allowing us to house around 20 million laying hens “Free of Chick Culling”. This success is a result of HatchTech’s expertise in research and technology, and the commercial reach of REWE Group.

Tjitze Meter, Founder and CEO, HatchTech Group: “Our collaboration with REWE Group has been vital in establishing SELEGGT and respeggt, particularly in the German market. Together, we completed the start-up phase for these ventures, and have put a strong technology foundation in place. With a continuous strong focus on research and development, we are ready to further develop our offerings. This next stage will allow us to bring SELEGGT and respeggt eggs to a global audience.”

About SELEGGT and respeggt

SELEGGT uses gender identification in the hatching egg process on the 9th day of incubation to identify whether a hatching egg is male or female. This allows hatcheries to only hatch female chicks and avoid the traditional practice of culling male chicks directly after hatching. The SELEGGT process in egg production supply chains is sustainable, adds ethical value and ensures a high level of efficiency.

Headquartered in Germany, respeggt is the quality label given to consumer products that have eliminated chicken culling. To date, respeggt is responsible for having delivered more than one billion respeggt table eggs and more than eight million respeggt laying hens into the supply chains of table egg production. respeggt table eggs are sold nationally in German supermarkets as well as in stores in the Netherlands and Switzerland. As of October 1st the management team of SELEGGT and respeggt will be formed by Martijn Haarman (CEO) and Carmen Uphoff (COO). Dr. Ludger Breloh will remain attached to the companies as chairman of the Advisory Board.

About HatchTech Group

Founded in 1996, HatchTech Group is an innovation-focused company using research and the latest technologies to introduce game-changing, early-stage solutions to the food industry and other markets worldwide. By revolutionizing chick hatching and transportation, and pioneering new innovations such as gender identification in the hatching egg and vertical farming, HatchTech supports customers in over 45 countries to maximize performance while driving sustainability and animal welfare.

HatchTech is committed to innovation, growth and animal welfare, and continuously seeks like-minded partners to develop new technologies and help support a more sustainable society. The company, therefore, welcomes REWE Group as a new partner. REWE Group will acquire a minority share in HatchTech Group. HatchTech and REWE Group have agreed not to disclose specific financial details regarding the transaction.

Poultry NL - het nieuwe DPC glossy magazine

Op woensdag 1 juni 2022 tijdens de netwerkbijeenkomst op VIV Europe 2022 is de nieuwe glossy van DPC “Poultry NL” gepresenteerd.
Het nieuwe magazine werd feestelijk overhandigd aan de Minister van Landbouw, de heer Henk Staghouwer, door de voorzitter van Dutch Poultry Centre Jan Wolleswinkel.

De voorzitter benadrukte in zijn speech hoe belangrijk de Nederlandse pluimveesector is voor de Nederlandse economie. De minister bevestigde in een korte toespraak deze opvatting en wenste DPC en haar leden een goede beurs toe.

Het idee voor het magazine is ontstaan vanuit de gedachte dat veel buitenlandse investeerders in de pluimveehouderij zaken doen met bedrijven (vaak DPC lid) uit Nederland.

Daarnaast is bekend dat de vertegenwoordigers van deze Nederlandse bedrijven vaak te weinig gebruik maken van de mogelijkheden elkaar te ontmoeten tijdens de door DPC geplande bijeenkomsten.

Het bestuur hecht hieraan grote waarde om de leden van DPC met elkaar in contact te brengen en onze functie als netwerkorganisatie nog beter te benutten.

Met het nieuwe magazine “Poultry NL” wil Dutch Poultry Centre al haar leden en de innovatieve vooruitstrevende Nederlandse pluimveesector in Nederland en in het buitenland promoten. In “Poultry NL” worden alle leden van DPC gepresenteerd. Daarnaast bevat het magazine interessante artikelen over de leden en projecten die zij hebben gedaan. Ook vindt u het magazine tips en tricks over het houden van  kippen, heerlijke recepten met kippenvlees en eieren en veel meer.

Dutch Poultry Centre gaat de komende tijd het magazine actief verspreiden in binnenland en buitenland.


De digitale versie van het magazine is gratis te downloaden via de website van Dutch Poultry Centre.

De hardcopy kunt u aanvragen via info@poulrycentre.nl.

Minister of Agriculture at VIV Europe 24

Minister Staghouwer ontvangt Poultry NL

Na een rondleiding over het innovatieplatform HubOranje op VIV Europe werd Landbouwminister Henk Staghouwer door het DPC ontvangen. In zijn korte toespraak sprak hij zijn bewondering uit over de vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid die zorgen voor een korte voedselketen en emissiereductie. DPC voorzitter Jan Wolleswinkel sprak zijn waardering uit voor de komst van de Minister en drong er bij hem op aan om in zijn beleid te zorgen voor een goede toekomst van de pluimveesector in Nederlandse. De Nederlandse pluimveehouders behoren tot de beste in de wereld en produceren gezond eten tegen een acceptabele prijs voor miljoenen consumenten in West Europa. Dit is mogelijk dankzij een schaalgrootte die zowel de pluimveehouders als de toeleverende industrie uitdaagt om het beste uit zichzelf en hun houderijsystemen te halen. Dat niveau stimuleert de toeleverende industrie om innovatief te zijn en zich te richten op het ontwikkelen van duurzame en circulaire productietechnieken.

Als blijk van de welwillendheid van de sector om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen heeft het DPC een glossy brochure met de naam Poultry NL uitgebracht waarin een inkijk wordt gegeven in het wereldje van Nederlandse bedrijven die met hun innovatieve producten een voorbeeld zijn voor de internationale pluimveeindustrie. Deze rijke geïllustreerde brochure met veel praktische verhalen van gebruikers, tot ver in het buitenland, werd door Wolleswinkel overhandigd aan de Minister om hem inzage te geven in het belang van een gezonde pluimveehouderij en aanpalende industrie voor de Nederlandse werkgelegenheid en economie.

Aansluitend bood DPC ambassadeur Piet Simons de minister het speciaal voor de Afrikaanse markt geschreven boek ‘Broeiler Signals’ aan. Daarmee benadrukte hij de rol die de Nederlandse pluimveeindustrie speelt bij de ontwikkeling van de pluimveehouderij in Afrika.

Download Poulry NL hier

 Minister of Agriculture at VIV Europe 24

 

VIV laat haar sterke kant zien

Ook al is de VIV maar één keer in de vier jaar het laat in de na-Covid tijd noch steeds haar sterke kant zien door veel buitenlanders te trekken en te tonen dat de pluimveeindustrie niet stil heeft gezeten. Het was weer een show met veel hoogte punten die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland ver daar buiten.

VIV Europe 2022, de vakbeurs voor de internationale pluimvee sector, trok ook dit jaar weer veel buitenlandse deelnemers (bijna 600) en bezoekers.  Covid liet wel haar sporen na. Het aantal exposanten en de grootte van hun stands was wat lager dan we van de VIV gewend zijn. Niettemin waren de grote spelers op de internationale markt present en lieten op uiteenlopende wijze zien dat ze in die Covid periode hun best hebben gedaan om aan de wensen van de markt te blijven voldoen. Veel aandacht werd besteed aan de politieke druk vanuit met name Duitsland om het doden van ééndags kuikens (haantjes) in de legbroederijen te verbieden. Een aantal bedrijven zijn er in geslaagd om in samenwerking met wetenschappelijke instituten, of bedrijven, ‘In Ovo Sexing’ systemen te ontwikkelen die het mogelijk maakt om reeds in de laatste fase van het broedproces haantjes in broedeieren te detecteren. Door deze eieren te verwijderen en dus niet te laten uitbroeden is het doden van haantjes te voorkomen. Dit is ethisch een mooie oplossing, maar elimineert daarmee ook de markt van dit bijproduct van het broedproces. Valkeniers en dierentuinen moeten daardoor opzoek naar alternatief voer voor hun dieren en overwegen speciale kweekbedrijven voor muizen en ratten op te zetten om een tekort van speciaal voer voor vogels en reptielen te voorkomen.

Uitdagingen aangaan

Naast dierwelzijn spelen duurzaamheid, milieu en energie in toenemende mate een rol in de ontwikkeling van nieuw voer en houderijsystemen. Op de meest uiteenlopende wijze lieten bedrijven zien welke oplossingen zij aandragen voor zowel de Europese als niet Europese markt. Zeker met de oorlog in Oekraïne en de Russische blokkade van de havens in de Zwarte Zee is de internationale graanmarkt kompleet verstoort en moeten veel bedrijven op zoek naar andere veevoergrondstoffen. Veel alternatieven zijn er niet en dat zorgt er voor dat niet voor de handliggende grondstoffen worden ingezet. Om aan de eisen van de verteerbaarheid en voedingswaarde te kunnen voldoen spelen diverse bedrijven, gespecialiseerd in veevoederadditieven, daar op in. Dat bleek niet alleen op de beursvloer maar ook uit de onderwerpen van diverse lezingen.

De druk op de eiwit markt neemt al enkele jaren toe waardoor nieuwe eiwitbronnen worden gezocht. Veel aandacht was er dit jaar op de inzet van insecten. Deze kunnen direct worden ingezet voor humane consumptie als ook als toevoeging in het veevoer. Pluimvee lijkt bij uitstek een aantrekkelijke doelgroep te zijn omdat eerste indicaties positieve effecten tonen op de aantrekkelijkheid (smaak en geur) van het voer als ook op de prestaties van het dier.

VIV Europe heeft de internationale pluimveewereld laten zien wat de industrie zoal te bieden heeft, maar nog meer wat er zoal gebeurt op het gebied van bescherming van het dier, de omgeving van de bedrijven, de natuur en het milieu, alles om te zorgen voor een gezonde toekomst van de producenten en consumenten.

unnamed 2

 

 

unnamed 4

unnamed 5

Marktcafé MS Schippers BV 16 maart 2022

Op 16 maart 2022 vond het DPC  Marktcafé plaats bij MS Schippers in Hapert.

Al 50 jaar heeft MS Schippers een enorme “Passion for Farming”. Met de slogan "Passion for farming" maakt de familie Schippers duidelijk waarvoor het bedrijf staat. Het bedrijf dient de veehouder. Continu ontwikkelt het bedrijf producten en diensten waarmee de boer “beter kan boeren”. Het resultaat is dat Schippers zich met 350 medewerkers, 15.000 producten en 12 kantoren steeds sterker positioneert in een internationale markt. 

Het huidige succes van Schippers is te verklaren door haar innovatieve en flexibele werkhouding en het voortdurend bezig zijn met het verbeteren en ontwikkelen van benodigdheden voor de dagelijkse praktijk. De organisatie is jong en dynamisch met een gemiddelde werknemersleeftijd van 35 jaar. Schippers onderging een hele evolutie, zowel in producten als in werk- en denkwijze. De 'manager' van nu is niet meer de 'boer' van toen. Schippers heeft zich volledig aan weten te passen aan de alsmaar toenemende kennisbehoefte van de veehouder. Door innovatie en flexibiliteit heeft Schippers altijd voorop gelopen in de sector, dit maakt het bedrijf slagvaardig. Interne, korte communicatielijnen en een platte organisatiestructuur maken deel uit van de kracht van Schippers. Er wordt momenteel veel in kennis geïnvesteerd. Dit door het werven en aannemen van hoogopgeleide mensen met een veehouderij opleiding/achtergrond. Mensen in het veld, de adviseurs, maar ook de binnendienst worden frequent bijgeschoold in diverse belangrijke onderwerpen met als hoofddoel de klant nog beter te bedienen.

Sinds 1996 is Schippers ook actief buiten Nederland en België. Een vergrote afzetmarkt levert immers direct kostprijsverlaging, daarmee blijft Schippers ook prijstechnisch een zeer sterke speler. Middels eigen dochterondernemingen en de Export afdeling staat Schippers haar buitenlandse klanten te woord. Binnen de landen Nederland, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Rusland, Engeland, Canada, Brazilie en Denemarken werkt Schippers met eigen verkoopkantoren.

Op 16 maart konden we kennis maken met dit uniek bedrijf.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

(bron: www.schippers.nl)

unnamed

unnamed 3

unnamed 1

unnamed 2

unnamed 4

Marktcafé bij Dorset

Vanwege COVID 19 konden er in 2020 en 2021 geen Marktcafé’s  worden georganiseerd. Het was daarom een verademing dat 27 oktober in Aalten voor het eerst weer een bijeenkomst kon plaatsvinden.

Gastheer was de Dorset Group BV.  

De bezoekers werden op de hoofdvestiging in Aalten welkom geheten door Jan Wolleswinkel, voorzitter DPC. Na zo’n lange tijd is het goed om elkaar op deze wijze te ontmoeten.

Namens Dorset, heette directeur Henno Haaring iedereen van harte welkom. Vervolgens werd de groep in drieën gesplitst en vond een rondleiding plaats in de bedrijfshallen. Op deze wijze werd een goed inzicht gekregen in de activiteiten van het bedrijf.

Na de rondleiding verplaatste iedereen zich naar de oude familieboerderij van mededirecteur/eigenaar Henk Haaring aan de Barloseweg te Aalten   Hier is een oude schuur omgebouwd tot een gezellige ontmoetingsruimteruimte, die niet onderdoet voor menige horecagelegenheid.

Na een korte opening door Jan Wolleswinkel gaf Henno Haaring aan de hand van een power point presentatie een overzicht van de historie van Dorset en de huidige activiteiten.

Dorset is in 1985 opgericht en startte met het importeren en ontwikkelen van voersystemen. Inmiddels omvat de Dorset Group drie bedrijfsonderdelen n.l.

  • Dorset Green Machines
  • Dorset Identification
  • Dorset Automation

Dorset is een familiebedrijf met ca. 70 personeelsleden. De omzet bedraagt € 12.000.000 per jaar en de activiteiten vinden plaats in meer dan 40 landen.

Dorset Green Machines en Dorset Identification richten zich op de varkenshouderij, de pluimveehouderij, groene energie en municipaal en industrieel slib. Het drogen van mest, lucht en slib zijn naast het reinigen van pelleteer lijnen de voornaamste activiteiten.

Belangrijke kenmerken zijn:

  • Klant specifieke oplossingen
  • Laag energieverbruik
  • Lage onderhoudskosten
  • Innovatief

Dorset Identification houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van electronische identificatie apparatuur. Dit wordt vooral toegepast bij industriële tracking en tracing, de dierhouderij (o.a. huisdieren) en dieronderzoek (universiteiten en instituten).

Dorset blijft nieuwe activiteiten ontwikkelen zoals:

  • NH 3 Stripper, het verwijderen van ammoniak uit afvalwater
  • Spuiwater concentraat
  • Duurzaam visvoer

Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen die door Henno en Henk Haaring werden beantwoord.

Jan Wolleswinkel besloot het officiële gedeelte met een dankwoord aan de directie en medewerkers van Dorset en daarna was er volop gelegenheid voor informeel samenzijn en netwerken. Dorset had gezorgd voor een food truck, waar allerlei lekkere hapjes konden worden opgehaald. Ook konden binnen aan de bar volop drankjes genuttigd worden.

We kunnen terugzien op een goede en gezellige bijeenkomst, waarbij ook voldoende ruimte was om te netwerken.

0 20

Marel investeert opnieuw in Boxmeer

Marel in Boxmeer blijft maar doorgroeien. Er zit duidelijk toekomst in de machinebouw voor de voedselindustrie. Na jarenlang krap in het jasje hebben gezeten staat Marel nu voor de fikse uitdaging om een toekomstbestendige werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Daarbij blijft vrijwel geen enkele vierkante meter van het huidige gebouw ongemoeid. In februari 2022 gaat de eerste schop in de grond voor de realisatie van een flinke uitbreiding.

Nog niet zo lang geleden, in 2018, voltooide Marel in Boxmeer een nieuwe kantoorvleugel, een vernieuwd R&D centrum en een uitbreiding van de productieruimte om aan de groeiverwachtingen te voldoen. Nu staat de volgende uitbreiding alweer op stapel, ten teken dat de voorspoedige groei voortduurt. Met het oog op een toekomstbestendige werkomgeving voor alle medewerkers is deze aanpassing van het Marel bedrijfspand zeer gewenst.

Inspirerende omgeving

Met de uitbreiding wil Marel ‘de werkplek van de toekomst’ gestalte geven, om voor zowel huidige als toekomstige medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn. Per afdeling wordt gekeken naar maatwerk: een HR afdeling heeft andere prioriteiten, bijv. met het oog op privacy, dan een inkoopafdeling. Marel streeft er niet zozeer naar om een groter gebouw te realiseren, maar wel een ander soort gebouw. Net zoals ‘thuis’ door het thuiswerken niet meer een strikte privéplek is, zo wordt ‘kantoor’ ook niet meer een strikte werkplek. Marel wil een inspirerende omgeving bieden, een innovatiecampus waar betrokkenheid en interactie op vele manieren mogelijk zijn.

Duurzaamheid

De drietraps uitbreiding zal zich over meerdere jaren uitstrekken, waarbij de eerste fase naar verwachting in de herfst van 2022 gereed zal zijn. Die eerste fase betreft een nieuw te bouwen magazijn van liefst 12.000m2 op een aangekocht perceel dat grenst aan het bestaande Marel pand, aan de overkant van de Raamstraat. Bij deze uitbreiding is veel aandacht voor duurzaamheid en dat gaat verder dan goede isolatie. Het nieuwe magazijn wordt volgelegd met zonnepanelen, de vloerverwarming is gasloos, de luchtverversing is optimaal, het energieverbruik is geminimaliseerd en de afvalstromen worden zorgvuldig gereguleerd.

In de tweede fase zal het bedrijfsrestaurant worden aangepakt, evenals de oudere kantoorvleugels. Ook zal de mechanische productie worden gemoderniseerd. In de laatste fase wordt het DemoCenter verplaatst en de assemblage-afdeling geüpgraded.

VIV MEA 2021 – Klaar voor de start

Nadat VIV MEA in 2020 verschoven moest worden vanwege de Covid-19 uitbraak, vindt de LIVE beurs nu plaats in Abu Dhabi van 23-25 november a.s.

“Samen met de Exposanten kijken we er enorm naar uit om face-to-face weer zaken te gaan doen” zegt Renate Wiendels, Senior Project Manager VIV. “Natuurlijk voelt het spannend om na zo’n lange stilstand weer internationaal te gaan, maar de situatie in de Emiraten geeft ons volledig vertrouwen. Qua gezondheid heeft de Emirati overheid een gedegen beleid gevoerd om een veilige omgeving te creëren. Hierdoor is de beurzen sector daar al sinds enkele maanden actief en trekt het bezoekers uit de gehele golf regio.”

VIV MEA wordt voor de derde keer georganiseerd. Deze editie presenteren zo’n 500 exposanten hun producten & diensten aan ongeveer 8.000 verwachte bezoekers uit het Midden Oosten.

Een educatief conferentie programma is onderdeel van de beurs.

Het thema “One Health approach on antimicrobial stewardship (AMS) in livestock production wordt gepresenteerd door FAVA – FAO RAP – EVA.

Tijdens de Poultry Marketing Roundtable discussiëren WATT Global Media en MEAP met een panel van belanghebbenden om verbeteringen te vinden voor crisisbeheersing in onzekere tijden zoals we die bijvoorbeeld tijdens corona hebben ervaren.

Ook wordt het Holland Inspiration Seminar wederom door HubOrange! gepresenteerd.

VIV MEA is onderdeel van de “Abu Dhabi Agriculture & Food Security” week welke een initiatief is van de lokale overheid om de binnenlandse productie te verbeteren en te vergroten. Hiervoor is buitenlandse kennis dringend nodig.   

In co-locatie met VIV MEA wordt wederom de GFIA (Global Forum for Innovations in Agriculture) georganiseerd.

 

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre