Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring (mei 2018) Dutch Poultry Centre

Dutch Poultry Centre, gevestigd aan Landjuweel 10, 3905 PG Veenendaal, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Poultry Centre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsgegevens

 • E-mailadres

 • Land

 • CV

 • Geslacht

 • Geanonimiseerd IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Uw surfgedrag op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@poultrycentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie binnen vier weken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Poultry Centre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten Om uw bestelling te verwerken

 • Om uw sollicitatie te verwerken

 • Om uw klacht te verwerken

 • Om uw vragen te beantwoorden

 • Om onze website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Poultry Centre) tussen zit. Dutch Poultry Centre maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en neemt dus geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Poultry Centre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw voor- en achternaam, e-mailadres, land en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bewaren wij zolang u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief of account op onze website. Zo kunnen wij u persoonlijk benaderen. U kunt uzelf uitschrijven met de link onder elke nieuwsbrief. Wij verwijderen de informatie dan definitief na 3 maanden. Lukt uitschrijven niet, mail dan naar info@poultrycentre.nl, dan verwijderen wij uw informatie binnen vier weken.

Persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, verwijderen wij, tenzij anders afgesproken tijdens persoonlijk contact, definitief na 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Poultry Centre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dutch Poultry Centre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Poultry Centre gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dutch Poultry Centre gebruikt Google Analytics en verzameld hier een geanonimiseerd IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, gebruikte internetbrowser en apparaat type. Gegevens worden na 14 maanden na uw laatste bezoek aan onze website automatisch verwijderd.

Dutch Poultry Centre heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, anonimiseert IP-adressen (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd), deelt geen gegevens met Google en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@poultrycentre.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dutch Poultry Centre zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Dutch Poultry Centre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Poultry Centre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@poultrycentre.nl.

Volg ons op

Contact

Dutch Poultry Centre
Landjuweel 15
3905 PG  Veenendaal
The Netherlands


Kamer van Koophandel 08132038


© 2023 Dutch Poultry Centre