Skip to main content

Industry leader aan het woord: Mark Schippers, CEO Schippers Group: Mark Schippers, CEO Schippers Group: “Laten we onze gezamenlijke positie versterken”

Mark, jij mag op deze plek het spits afbijten, als marktleider en preferred partner van Dutch Poultry Centre.

De eerste zijn of je nek ergens voor uitsteken, daar heb ik geen moeite mee. Bij The Schippers Group gaan we immers ook voorop in de strijd. ‘Let’s beat AMR, with HyCare’, luidt onze pay-off. Iedere dag zetten wij en onze dochterbedrijven zich in om antimicrobiële resistentie (AMR) te verslaan. Dit doen we door te streven naar het hoogst haalbare hygiëneniveau in de veehouderij en daarmee het gebruik van antibiotica sterk te verminderen. Zonder infectie is er geen ziekte. En zonder ziekte, geen antibioticagebruik.

1713512999432

Hoe streven jullie naar het hoogst haalbare hygiëneniveau?

De premium producten van onze best-in-class productlijn MS Gold maken een belangrijk deel uit van ons HyCare hygiënemanagement. De lijn omvat reinigings- en desinfectieproducten, leiding- en waterzuiveringsmiddelen en hygiënepoeders.

Welke uitdagingen kent de pluimveesector op het gebied van hygiëne?

Dieren houden is topsport. Alle omstandigheden moeten zo goed mogelijk zijn, zodat alle energie van het dier wordt besteed aan groei, productie of voortplanting. Elk dier presteert beter als de hygiëne op orde is; dit zien wij ook terug in de resultaten van de (proef )vleeskuikenbedrijven van The Schippers Group. Dankzij goed hygiënemanagement verzekert een agrarisch ondernemer zich bovendien tegen grote tegenslagen, zoals een plotselinge uitbraak van vogelgriep. Waar veel pluimvee dicht bij elkaar leeft, of groepen dieren elkaar snel in rondes opvolgen, moet de hygiëne op orde zijn. Met name jonge dieren zijn erg kwetsbaar en ziektekiemen verstoren, vertragen en verminderen de productie aanzienlijk. Een goede start in een schone stal is essentieel voor vleeskuikens en jonge leghennen. Wij streven naar een kiemgetal van 0, of zo dicht mogelijk daarbij.

Welke rol speelt de veehouderij in antimicrobiële resistentie?

80% van het antibioticagebruik wereldwijd wordt toegeschreven aan de veehouderij, met name die in de opkomende markten: Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.

Agrarisch ondernemers in deze markten sturen helaas veel bij met antibiotica, om mismanagement op het gebied van hygiëne te verbloemen. Zo wordt AMR in de hand gewerkt. Onlangs zag ik in Egypte met eigen ogen dat standaard aan zowel het startvoer als het groeivoer voor vleeskuikens preventief antibiotica wordt toegevoegd.

Nu is kanker doodsoorzaak nummer één. In 2050 is het AMR.

Door toenemende resistentie verliezen antibiotica hun werking grotendeels, ook in de humane gezondheidszorg. Om die reden sterven er in 2050 sterven naar verwachting 10.000.000 mensen per jaar wereldwijd aan antimicrobiële resistentie. Dat is meer dan drie keer zoveel dan het aantal sterfgevallen per jaar door Covid-19 tijdens de coronapandemie.

En de Nederlandse pluimveesector, hoe doet die het?

Nederland kent vele, vooruitstrevende bedrijven die het imago van de Nederlandse pluimveesector hoog weten te houden en aangesloten zijn bij DPC. We doen allemaal waar de de dieren en de sector de meeste baat bij hebben en waar we goed in zijn. Allemaal dragen we ons steentje bij aan die toppositie die we nu als Nederland hebben op de internationale markt.

Hoe kunnen we als DPC de sector het beste ondersteunen?

Ik zeg altijd: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Om waardevolle doelen te bereiken, is samenwerken een must. Samenwerken betekent voor mij het beste in collega’s naar boven halen, investeren in waardevolle partnerships en duurzame relaties opbouwen met klanten. Collega-ondernemers, zoals u, vergeet ik daarbij ook zeker niet. We kunnen elkaar verder helpen en slim gebruik maken van het feit dat de Nederlandse pluimveesector gezien wordt als top-of-the-bill. Ik vertel u hoe en doe een oproep. Of een bedrijf nu voer of additieven produceert, kuikens of genetica levert of specialist is in staloplossingen; door het delen van kennis en het gezamenlijk aanbieden van producten en diensten kunnen we ons (individueel) aanbod naar een hoger niveau tillen. Zo blijven we de Nederlandse pluimveesector innoveren en behouden we ook in de toekomst onze wereldwijde positie als koploper.

1712906611993

Wat is het aandeel van The Schippers Group?

The Schippers Group is een belangrijk deel van die optelsom in de pluimveesector. Een dienst of product presteert namelijk het beste in een goede en hygiënische omgeving. Deze omgeving, het fundament van het bedrijf, leggen wij. Ik zeg regelmatig: je kunt goede sportschoenen kopen, maar als de ondergrond niet goed is, presteren de schoenen ook niet.

Als wij de waarde van uw product verhogen, helpt u ons dan strijden tegen antimicrobiële resistentie?

Door een consortium te vormen, staan we samen sterk, ook in de toekomst. Laten we onze individuele krachten bundelen, onze gezamenlijke positie versterken en ons netwerk in opkomende markten met elkaar delen. In deze gebieden liggen immers belangrijke exportkansen. Come fly with us. Laten we ook kennis delen. Ik geloof dat wie goed doet, goed ontmoet. Wie klanten stuurt, kan ook klanten terug verwachten.

Ik hoor graag van u, collega-ondernemer.

www.schippers.nl

Volg ons op

Contact

Dutch Poultry Centre
Landjuweel 15
3905 PG  Veenendaal
The Netherlands


Kamer van Koophandel 08132038


© 2023 Dutch Poultry Centre