Skip to main content

Mavitec zet mest om in groene energie en EcoChar

Mavitec heeft een innovatieve technologie ontwikkeld die het volume van de mesthoop vermindert en de mest omzet in twee waardevolle eindproducten: groene energie en EcoChar, een vruchtbare bodemverbeteraar. Een slimme en duurzame oplossing voor het wereldwijde mestprobleem!

Mavitec staat bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige renderingsystemen en heeft onder de naam Mavitec Environmental een innovatief gasification systeem ontwikkeld dat verschillende soorten mest omzet in groene energie en waardevolle EcoChar. Gasification is een milieuvriendelijke technologie die veel voordelen biedt. Het vermindert niet alleen de volume van de mesthoop met 85% - en daarmee tevens de uitstoot van CO2 - er wordt ook groene energie en EcoChar geproduceerd. EcoChar is het eindproduct van de mest en kan gebruikt worden als vruchtbare bodemverbeteraar, als ondergrond voor stallen of om grond te reinigen van zware metalen. Het is in opdracht van Mavitec uitgebreid onderzocht door de Universiteit van Wageningen, die momenteel nog steeds vervolgonderzoeken doet naar de werking van EcoChar als waterfiltratie.

Gasification is een proces waarbij voorgedroogde mest wordt verhit in een zuurstofarme omgeving. Tijdens dit proces ontstaat syngas, wat uiteindelijk een hete luchtstroom geeft. De energie van deze luchtstroom kan worden hergebruikt voor verschillende doeleinden, zoals stoom, heet water, hete lucht en elektriciteit. In de laatste fase van dit proces ontstaat de zogenaamde EcoChar, een residu van mest waarin alle waardevolle voedingsstoffen in bewaard zijn gebleven. EcoChar heeft een paar unieke eigenschappen en biedt veel voordelen: het is rijk aan koolstof, vochtabsorberend - het kan tot 2,5 keer zijn eigen gewicht in water vasthouden -, vrij van pathogenen en het kan bovendien eenvoudig vervoerd worden. Kortom, een slimme oplossing voor internationale mestvraagstukken en het antwoord op de groeiende vraag naar vruchtbare gronden.

Gasification installaties van Mavitec hebben een capaciteit van 1.5 tot 2.3 ton per uur, zijn 24/7 operationeel en draaien in onder meer Amerika (koeienmest, kippenmest), Nederland (varkensmest) en Rusland (legkippen mest, kalkoenmest). Installaties in het Midden Oosten zijn momenteel onder constructie.

Meer weten over het omzetten van mest in groene energie en waardevolle EcoChar? Kijk op www.mavitec.com.

Gasifier R1 2019

 

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre