Skip to main content
Van Eck Bedrijfshygiene
Sonniuswijk 43
5691 PD Son en Breugel
Nederland
+31 (0)88 - 410 00 41
+31 (0)88 - 410 00 21
info@vaneckbv.nl

Van Eck Bedrijfshygiene

Meer dan alleen hygiëne

Van Eck Bedrijfshygiëne doet meer dan alleen stallen ontsmetten, het bedrijf streeft naar een gezonde leefomgeving voor de dieren tijdens het gehele productieproces. Zo houdt Van Eck zich onder andere bezig met plaagdierbeheersing, zoals het bestrijden van bloedluis en ongedierte. De methodes zijn doeltreffend en milieuvriendelijk. Enkele voorbeelden: Thermokill (het verwarmen van de stal zodat bloedluizen in alle levensstadia gedood worden), Silica-VE, Outbreak Management, en Salmonella programma-ontsmettingen.

Desinfectie en kwaliteitsprogramma’s

De preventie van ongedierte, bloedluizen, en micro-organismen is voor Van Eck Bedrijfshygiëne dagelijks werk. Van Eck heeft verschillende methodes ontwikkeld om in de stal aanwezige micro-organismen doeltreffend te bestrijden. Samen met de klant maakt Van Eck een pasklaar programma om het specifieke micro-organisme effectief aan te pakken. 

Preventie en beheersing

De invloed van bedrijfshygiëne op diergezondheid en voedselveiligheid wordt steeds groter. Bedrijfshygiëne bestaat niet alleen uit ontsmetten en ongedierte bestrijden, maar in veel belangrijkere mate uit preventie en beheersing. Van Eck Bedrijfshygiëne probeert hierop in te spelen met onderzoek naar oorzaken en beheersing van alle vectoren die in de stal voorkomen. Het bedrijf gebruikt die kennis om klanten bewust te maken van mogelijke problemen en het voorkomen ervan.  


Volg ons op

Contact

Dutch Poultry Centre
Landjuweel 15
3905 PG  Veenendaal
The Netherlands


Kamer van Koophandel 08132038


© 2023 Dutch Poultry Centre