Broeden en dieren
Vlees en eieren
Voer en additieven
Gezondheid
Huisvesting
Productverwerking
Dienstverlening
Van Eck Bedrijfshygiëne
Sonniuswijk 43
5691 PD Son en Breugel
Nederland
+31 (0)88 - 410 00 41
+31 (0)88 - 410 00 21
info@vaneckbv.nl

Van Eck Bedrijfshygiëne

Meer dan alleen hygiëne

Van Eck Bedrijfshygiëne doet meer dan alleen stallen ontsmetten, het bedrijf garandeert een gezonde leefomgeving voor de dieren tijdens het hele productieproces. Zo houdt Van Eck zich bezig met plaagdierbeheersing, zoals het bestrijden van bloedluis. Van Eck staat zelfs bekend als dé bloedluisbestrijder, tot ver buiten Nederland. De methodes zijn doeltreffend en milieuvriendelijk. Enkele voorbeelden: Thermokill (het verwarmen van de stal zodat bloedluizen in alle levensstadia gedood worden), diverse silica's, Fossil Shield (biologisch bestrijdingsmiddel) en het inzetten van natuurlijke vijanden (roofmijten).

Ontsmetten en kwaliteitsprogramma’s

Het voorkomen van ongedierte, bloedluizen, smetstoffen en micro-organismen is voor Van Eck Bedrijfshygiëne dagelijks werk. Zijn vakkundige personeel kan de pluimveehouder bijstaan om een goed plan te maken ter voorkoming van deze ongewenste gasten. Van Eck heeft verschillende methodes om in de stal aanwezige micro-organismen doeltreffend te bestrijden. Dat kan zelfs met het pluimvee in de stal. Samen met de klant kiest Van Eck een pasklaar programma om het specifieke micro-organisme effectief aan te pakken.

Preventie en beheersing

De invloed van bedrijfshygiëne op diergezondheid en voedselveiligheid wordt steeds groter. Bedrijfshygiëne bestaat niet alleen uit ontsmetten en ongedierte bestrijden, maar in veel belangrijkere mate uit preventie en beheersing. Van Eck Bedrijfshygiëne probeert hierop in te spelen met onderzoek naar oorzaken en beheersing van alle vectoren die in de stal komen. Het bedrijf gebruikt die kennis om klanten bewust te maken van mogelijke problemen en het voorkomen ervan, tijdens workshops en studiedagen.


Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre