Skip to main content
Poultry Vets
Hoogstraat 7
6011 RX Ell
Nederland
+31 85 2732999
info@poultryvets.nl

Poultry Vets

Poultry Vets is ontstaan door een krachtenbundeling van dierenartsen van gevestigde praktijken, allen met hun eigen expertise en passie voor pluimvee. De pluimveedierenarts is er niet alleen voor het gezond houden van de pluimveestapel, het begint al veel eerder! Preventief, samen met alle partners zorgen voor transparantie in de keten om zo zorg dragen voor een gezonde pluimveestapel. Hierbij zijn advisering, onderzoek en begeleiding belangrijke instrumenten om dit te kunnen realiseren en dit stopt niet bij de grens. Poultry Vets zet haar expertise en kennis ook in bij buitenlandse pluimveebedrijven.


Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre