Nieuws

Dutch Poultry Centre op VIV Russia 2013

Op 21, 22 en 23 mei 2013 heeft  Dutch Poultry Centre  samen met  circa 20 DPC leden deelgenomen aan VIV Russia 2013. 
Het enthousiaste DPC team bestond uit Irina Tutert en Katerina Koren.  Door middel van brochures over DPC en haar leden, een videofilm , mondelinge voorlichting  en de Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” werd  “The Dutch Approach” onder de aandacht van de Russische bezoekers gebracht. 

De Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” was gehouden op de eerste beursdag. Tijdens deze praktische Masterclass hebben  de DPC leden Hatchtech, De Heus, Plumex, Intracare en Meyn  de stappen van de poultry productieketen gepresenteerd aan de Russische aanwezigen  en ze voorzien van praktische tips en adviezen. Aansluitend op de DPC Masterclass  vond een receptie plaats , waarbij de vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Moskou en Russische en Nederlandse bedrijfsleven aanwezig waren. Op de beurs werd  een DPC Russia Business Helpdesk  officieel geopend. DPC Business Helpdesk voorziet leden van advies, praktische tips over het zakendoen in Rusland en relevante marktinformatie.   

Voor de VIV Russia heeft DPC in samenwerking met de Nederlandse Ambassade de brochure “Holland@VIV Russia 2013” uitgegeven waarin alle Nederlandse deelnemers gepresenteerd waren.

Tijdens VIV Russia 2013 werd een informele meeting belegd tussen Irina Tutert  en de president van de Russian Poultry Union, Vladimir Fisinin, waarbij gezamenlijke initiatieven voor de toekomst werden besproken.   Ook werden heel wat contacten gelegd met het Russische bedrijfsleven en vragen beantwoord. 

Met veel plezier kunnen we terug kijken op  drie succesvolle dagen op de VIV Russia 2013 in Moskou!

Vandaag werken aan de Kip en het Ei van morgen (impressies van het nationaal pluimveecongres)

De Nederlandse pluimveesector neemt de vraag naar duurzaam geproduceerde producten serieus. Het neemt het voortouw in het zoeken naar nieuwe productie methoden waar volop aandacht is voor dierwelzijn, milieu, afbouw van het gebruik van antibiotica èn economie. Deze conclusie mag worden getrokken na afloop van het Nationaal Pluimveecongres 2013.

 “Laten we trots zijn op de Nederlandse landbouwsector, deze geniet international hoog aanzien en is niet voor niets het op één na grootste exportland in de wereld. Laten we die grote kracht benutten om dat aanzien te behouden door mee te bewegen met de vraag van de markt,” zo begint Staatssecretaris Sharon Dijksma haar speech voor een groot gezelschap, aanwezig op het Nationaal Pluimveecongres 2013. Dit congres werd op 15 mei in hotel Van der Valk in Duiven gehouden en georganiseerd door Dutch Poultry Centre en het Productschap voor Pluimvee en Eieren met financiële steun van de Rabobank.

“De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 9 miljard mensen in 2050, waardoor de vraag naar vlees en eieren zal blijven stijgen. Maar de consumenten van morgen willen bovendien dat hun voedsel duurzaam geproduceerd wordt en vooral veilig is,” zo benadrukt Dijksma. Ze looft de pluimveesector om haar aanpak van de antibiotica reductie. Door nu al met een reductie van 50% voor te liggen op het met de overheid afgesproken doel, zal een reductie van 70% in 2015 geen utopie meer zijn. De intensieve samenwerking met de dierenbescherming, milieu organisaties en de supermarkten hebben reeds tot een opmerkelijke vooruitgang geleid op het gebied van duurzame productie. De pluimveehouderij is volgens Dijksma koploper in de agro-industrie wat betreft duurzaamheid. De overheid zal in het vervolgtraject constructief meewerken en meer geld beschikbaar stellen voor innovatief duurzaamheidsonderzoek waar een deugdelijk verdienmodel voor de producenten aan ten grondslag moet liggen.

 

Eenheid bewaren

Voordat Dijksma het woord kreeg wees Bart Jan Krouwel, voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, in zijn openingstoespraak de aanwezigen op het belang van een goede samenwerking tussen alle geledingen in de sector. Fraude zaken en overtredingen van dierwelzijn en milieu regels passen niet in een positieve beeldvorming. De strijd om de gunst van de consument is al zwaar genoeg en daarom moeten we de eenheid binnen de geledingen behouden. Het is daarom naar zijn mening bijzonder teleurstellend dat de overheid de productschappen wil opheffen, ondanks de in Den Haag gerezen twijfel of dat plan nou echt wel zo goed is. Intussen blijven veel gevoelige dossiers liggen en wordt de voortgang in de ontwikkeling van duurzaam produceren vertraagd.

Intussen blijft de pluimveesector samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zoeken naar de beste methode om aan de wens van de consument van morgen tegemoet te komen. Marc Jansen, directeur van het CBL, sprak zijn waardering uit voor de flexibiliteit waarmee de sector mee beweegt in de veranderende marktomstandigheden. In 2005 is de laatste supermarkt overgestapt op de verkoop van uitsluitend niet-kooi-eieren. De variatie in het schap is in middels groter geworden. Een zelfde ontwikkeling zullen we zien in het aanbod van pluimveevlees. Er is onder druk van de markt gekozen om in de toekomst uitsluitend nog vlees van langzaam groeiende kippen (50gr./dag) in het schap te leggen. De Kip van Morgen moet bovendien vrij van antibiotica zijn, voldoen aan dierwelzijnsnormen en niet te belastend zijn voor het milieu. Hij is het met Dijksma eens dat het vertrouwen van de consument ten aanzien van voedselveiligheid en productiemethoden teruggewonnen moet worden. Maar hij vraagt zich tegelijk af hoe dat moet, wetende dat ngo’s, onder de noemer van vrijheid van meningsuiting, allerlei onzin mag verkondigen en daarbij ook nog serieus genomen worden ook.

 

Duurzaam produceren kan!

Het onderzoek naar nieuwe productiemethoden in de pluimveehouderij gaat voorspoedig, zei Imke de Boer, professor Dierlijke Productie System aan de WUR in Wageningen. Naast nieuwe huisvestingssystemen wordt veel aandacht besteed aan fokkerij en voeding. Op die manier moet een antwoord gevonden worden op de vraag hoe een langzamer groeiend vleeskuiken economisch kan worden gehouden. De oplossing ligt volgens De Boer waarschijnlijk in het naar behoefte verstrekken van minder eiwit- en energierijk (duur) voer. Precisievoeding en het vinden van nieuwe eiwitbronnen, zoals larven van de soldaatvlieg, kunnen een uitkomst bieden. Maar de sector zal ook veel meer aandacht moeten besteden aan het vakmanschap van de pluimveehouder zelf, gezien het feit dat er nog veel te grote verschillen bestaan tussen de onderlinge prestaties.

Pluimveehouder en LTO voorman Noud Janssen is het daarmee eens. Hij onderstreepte dat er nog ruimte voor verbeteringen is. “In de laatste jaren hebben we ons moeten aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij. Doordat we in staat zijn om die veranderingen te vertalen in nieuwe productiemethoden is onze pluimvee productie al duurzaam. Maar in samenwerking met de partners in de voedselketen kunnen en moeten we nog een aantal grote stappen maken. We lopen voorop in Europa en hebben daardoor hogere productiekosten dan onze collega’s in de rest van de EU, en toch kunnen we concurrentie nog de baas blijven door een betere opbrengst te genereren.

Het is nu zaak volgens Janssen om deze prestaties uit te dragen. “De Nederlandse overheid heeft in haar beleid een aantal topsectoren benoemd, waaronder de tuinbouw en agri- food sectoren. Daardoor is er ruimte voor een op de toekomst gericht beleid, en daar kunnen we profeit van hebben.”

 

Niet noodzakelijk duurder

“Duurzaam produceren is niet per definitie duurder!” Met deze woorden gaf Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland van de Rabobank, aan dat het tijd wordt om oude denkwijzen te herzien en mee te gaan met veranderingen die zich in de maatschappij voltrekken. In de landbouw was lange tijd het credo: Produceren en verkopen wat je hebt. Maar de markt is veranderd en tegenwoordig moet je hebben wat je kunt verkopen. We weten dat de wereldbevolking gaat toenemen, maar met die toename zien we ook meer mensen in miljoenensteden gaan wonen, ver van waar voedsel wordt geproduceerd. Die consumenten gaan wellicht meer verdienen, maar zeker eisen stellen aan de kwaliteit van hun voedsel. En daar moet je vandaag al op inspelen,” zegt Huirne. De Nederlandse agro-sector is export gericht en staat bekend om de kwaliteit van de producten. We zijn innovatief en vaak de concurrentie een stap voor. Dat is de reden waarom we op de wereldmarkt mee kunnen doen. De mogelijkheden zijn groot en de kansen die geboden worden moeten we benutten, en dat kan door goed te luisteren naar de markt en het hanteren van geaccepteerde efficiënte productie methoden.

Waarnemend DPC voorzitter Jan Wolleswinkel sloot het congres af met een korte samenvatting van de inleiders en benadrukte daarbij de woorden van de verschillende sprekers dat de pluimveesector meer eenheid moet tonen en met één geluid naar buiten treden. Er is reeds veel bereikt in het kader van duurzaam produceren maar er kunnen nog flink wat stappen worden gezet door beter vakmanschap, kennisoverdracht en samenwerking.

De presentaties en teksten vindt u op: http://www.pluimveecongres.nl/

 

DPC leden te gast bij Agrifirm

Het DPC Marktcafé vond op 20 maart jl. een prachtige locatie aan de Volzeler Feldweg in het Duitse Emlichheim. Hier kwamen een groot aantal leden samen om kennis te nemen van het nieuwe slachtkuikenbedrijf van Klaas Knol, verkoopleider pluimvee voor Agrifirm in Duitsland. Het is niet zo maar een bedrijf, maar een bedrijf met een bijzonder concept: Optima Vita, of wel ‘het beste leven’.

Bij afwezigheid van voorzitter Jos Ramekers heette Jan Wolleswinkel veel leden van DPC welkom op het eerste Marktcafé van 2013. Hij bedankte Agrifirm voor de gastvrijheid en wees de leden op de gewijzigde datum van het pluimveecongres. Doordat staatssecretaris Dijksma op de eerder bepaalde datum (24 april) niet beschikbaar was maar toch graag haar verhaal wilde doen is besloten uit te wijken naar 15 mei.

De bijeenkomst kreeg zijn vervolg met een introductie over Agrifirm, door Ben van Raaij. Hij zette uiteen welke ontwikkelingen het bedrijf, wat tot stand is gekomen door een fusie tussen Agrifirm (CLM) en CHV, door heeft gemaakt om van een nationale naar een internationale onderneming te groeien. Het coöperatieve bedrijf, met ongeveer 20.000 leden, heeft vestigingen in grote delen van West, Noord en Oost Europa als ook in China. Het houdt zich vooral bezig met de productie van diervoeders, landbouwgewassen en de verkoop van landbouwwerktuigen en -benodigdheden. Er werken 3000 mensen en de jaaromzet is 2,3 miljard Euro.

 

Uit de dop in de stal

Na van Raaij gaf Klaas Knol een toelichting op de totstandkoming van zijn bedrijf en het Optima Vita concept. Zijn keuze voor een plek in Duitsland, net over de grens bij Coevorden, heeft naar zijn zeggen vooral te maken met beschikbaarheid van grond, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het partnerschap met een naburige Duitse rundveehouder.  De bouw van de stallen is tamelijk onorthodox verlopen, doordat vanwege subsidie de zonnepanelen voor een bepaalde datum geplaatst moesten zijn. Daardoor werden eerste alle spanten en dakbeschotten van de vijf stallen geplaatst zodat de zonnepanelen op tijd hun plek konden krijgen. De muren en de rest volgde daarna en vormen nu samen met het dienstgebouw een modern complex voor de productie van 2,25 miljoen kuikens per jaar.

Het innovatieve van het Optima Vita concept zit in de manier waarop de kuikens worden gehouden. Ze komen als broedei binnen en worden op het bedrijf in Hatchtech broedmachines gelegd en voorgebroed. Na deze pre-care periode van18 weken gaan de eieren na het schouwen op broedladen de high-care fase in. Deze bestaat uit een verblijf van 13 dagen in een (vloer-)verwarmde stal met een systeem vergelijkbaar aan de Patio van Vencomatic, waarbij de kuikens in de stal uit het ei komen en direct toegang tot water en voer hebben.  Na 13 dagen gaan de kuikens naar de Living, waar ze blijven tot ze hun slachtgewicht hebben bereikt. Het overplaatsen van de kuikens gebeurt met behulp van een speciaal voor dat doel ontwikkelde transportband.

 

Duurzaam systeem

Doordat de kuikens op het bedrijf uit het ei komen boven een verwarmde strooiselvloer en onmiddellijk voer en water ter beschikking hebben krijgen ze een optimale start. De ideale leefomgeving zorgt voor gezonde dieren die op een efficiënte en duurzame manier kunnen opgroeien.  Door gebruik te maken van zonne-energie, kuiken warmte, vloerverwarming en led verlichting blijft de energie rekening laag.

De rondgang door de stallen riep bewondering op bij de leden van het DPC en gaf voer voor discussie.

De bijeenkomst werd afgesloten op de Duitse gastvrije manier, met een drankje en een halve haan met ‘beilagen’.

DPC steunt de PUM

De PUM is een organisatie die actief is in de ondersteuning van bedrijven in ontwikkelingslanden. Verbetering van productie, methoden en kennis overdracht staat voorop.

DPC ondersteunt de doelstelling en heeft daarom voor alle de vrijwilligers, die actief zijn in de pluimvee sector, een exemplaar van Poultry Signals- Internationaal beschikbaar gesteld. Ook krijgen ze een boek (Legsector of vleessector) mee naar een bedrijf waar men ondersteunende activiteiten gaat uitvoeren.

Onlangs is het eerste exemplaar overhandigd aan de directeur van de PUM, de heer Van Praag, in aanwezigheid van o.a. de sectorcoördinator de heer G. Koeslag. Dit gebeurde door de programma manager van DPC de heer De Vries
Er zijn ook afspraken gemaakt om ook de samenwerking verder te versterken. Beide organisaties zien de "Dutch Approach" als stimulans om de bedrijfsvoering op bedrijven te verbeteren en de Nederlandse pluimvee-industrie te promoten.

A Dutch delegation discusses the establishment of the first association for Poultry Producers in Saudi Arabia

(Publiced in Al Hayat Newspaper)
A high ranking Dutch economic delegation discussed the basic challenges confronting the poultry industry in the Kingdom, and they discussed with Saudi officials means of establishing an association representing the poultry producers in the Saudi private sector.  The delegation members were  accompanied by ARASCO and they visited Riyadh and Al-Kharj aiming at enhancing the strategic relations and exchanging the experiences between private sector companies in Saudi Arabia and the Netherlands.

The delegation consisted of Dutch experts in the field of poultry headed by the Director General of the Poultry Center Mr. Andries de Vries and the former Head of the Animal Resources Council Mr. Jos Ramekers, and the Agricultural Counsellor in Riyadh Dr. Hans van der Beek, in addition to a number of heads of big companies and senior specialists in the field from the Netherlands.

The delegation viewed part of the food supply chain and the slaughterhouse managed by ARASCO in each of Riyadh and Al-Kharj.

The Agricultural and Food Officer at the Netherlands Embassy Mr. Mohsen Al-Bahaie said that this visit coincides with the hard work of the Kingdom to develop its poultry sector, due to the huge opportunities offered to this sector, declaring that the Kingdom counts on the Netherlands to cover more than 60% of its technical and technological needs in the field of poultry producing, animal feed and veterinary drugs, and also depends on the Netherlands to develop this sector  strongly through helping the private sector  by offering them innovative solutions to increase the producing competency of poultry farms spread all over the Kingdom.

Al Bahaie said that the Dutch delegation looks for strategic partnerships in the Kingdom within a plan that aims at a dialogue over the strategic cases and not only the trade ones, in the way to attain sustainable development of poultry industry sector in the Kingdom.

On his side, Fahd Al Shihry, from ARASCO, clarified that visiting the industries of ARASCO gave the members of the Dutch delegation a chance to know more about the characteristics of the Saudi agricultural sector, specially the sector of poultry.  He stressed that ARASCO has exerted all its human resources capabilities using the latest advanced technologies to manage its industries and numeral units.

Verslag bezoek Stienen

Op woensdag 19 september was het Marktcafé van Dutch Poultry Centre te gast bij Stienen BE te Nederweert. Stienen is een familiebedrijf en gespecialiseerd in bedrijfselectronica en met name voor de intensieve veehouderij. De pluimveesector is een belangrijke doelgroep. Klimaatbeheersing is het sleutelwoord. 

Nadat Kees Cornelissen namens DPC iedereen had verwelkomd, gaf Erwin Stienen een overzicht van de historie van het bedrijf, in 1977 begon Michel Stienen in een kleine schuur. Al in 1979 verhuisde het bedrijf naar een grotere locatie omdat het bedrijf geweldig groeide. In 2005 werd het pand gebouwd waar we nu te gast zijn en hierbij is rekening gehouden met verdere uitbreiding van de activiteiten. De buitenlandse markten zijn inmiddels heel belangrijk voor het bedrijf

 De grote kracht van Stienen is dat alles in eigen beheer wordt uitgevoerd. De ontwikkeling en productie heeft het bedrijf in eigen hand. Hierdoor kan er maatwerk worden geleverd. Binnen het bedrijf kunnen vertegenwoordigers van de afnemers worden opgeleid in het gebruik van de apparatuur. 

Een belangrijke ontwikkeling is  “Cloud Computing”. Grote voordelen zijn: meerdere gebruikers, geen lokale software, data back up, on-line service en veilige dataverbinding. Dit zal in de toekomst aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee kunnen brengen.

 

Na het boeiende betoog van Erwin Stienen kregen de bezoekers een rondleiding binnen het bedrijf.  Na afloop was iedereen onder de indruk.

Klap op de vuurpijl was het staaltje van Limburgse Gastvrijheid. Stienen had gezorgd voor een uitgebebreid buffet. Hiervan werd volop gebruik gemaakt.

Dutch Poultry Centre start samenwerking met Saoedi Arabië

Eind november bezocht een kleine delegatie van Dutch Poultry Centre Saoedi Arabië. Niet zomaar maar voor een Ronde Tafelconferentie met de top van het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van pluimvee.

Aan deze ontmoeting lang een al langer bestaand contact met de Nederlandse ambassade in Riyaath ten grondslag. Nog onlangs bezocht de landbouwraad, de heer Hans van de Beek, Dutch Poultry Centre en eerder dit jaar waren er ook al enkele delegaties uit Saoedi Arabië in Nederland. Ook die bezoeken waren mede door de Nederlandse ambassade geïnitieerd.

De Ronde Tafel gesprekken gingen om de vraag hoe men in Saoedi Arabië de productie van pluimveevlees kan stimuleren. Daarvoor is o.a. op het gebied van bedreigingen van dierziekten nog wel wat te verbeteren, bleek uit de gesprekken. Na enkele inleidingen, o.a. van Dutch Poultry Centre wat we in Nederland bereiken in de sector middels de "Dutch Approach", werd door de landbouwraad van de Nederlandse ambassade, Hans van de Beek, een discussie gevoerd over een aantal stellingen (staande op de foto rechts).

Aan het eind van de conferentie trok de delegatieleider van Saoedische kant,  Ibrahim Ali Al Thonayan, de conclusie dat een partnerschap tussen het Agrarisch Development Fund en Dutch Poultry Centre een goede ondersteuning zou kunnen geven aan de plannen om de sector in Saoedi Arabië verder te ontwikkelen. Ook de delegatieleider van de DPC-delegatie, Andries de Vries, trok deze conclusie en sprak de intentie uit dat DPC als partner de nodige hulp wil bieden.  Concreet zijn er afspraken gemaakt om mensen in Nederland te ontvangen en te informeren, ideeën aan te leveren voor voorbeeld projecten en scholingen en om volgend jaar een seminar in Saoedi Arabië te organiseren.

 

De intenties zijn  vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Een start van een strategische samenwerking. Deze werd bezegeld met een diner ten huize van de Nederlandse ambassadeur de heer Laurens Westhoff.(op de foto tussen de twee delegatieleiders)

 

Dutch Poultry Centre presenteert de “Dutch Approach” in China

Tijdens de VIV China heeft DPC een aantal activiteiten opgezet om de aandacht te vestigen op de unieke Nederlandse benadering van de productie van kip en ei.

De eerste aftrap vond plaats op een seminar voorafgaande aan de VIV. Daarin hield de heer Tian, CEO van de ECO groep –een grote pluimveeproductieketen-, een verhaal waarom je vooral naar Nederland moet kijken voor de verdere ontwikkeling van de productieketen.  Daarnaast werd ook door een aantal van onze deelnemers een presentatie gegeven over mogelijkheden van de Nederlandse industrie.

Een belangrijk moment was er ook tijdens dit seminar weggelegd voor  het overhandigen van het eerste exemplaar van het boek “Kipsignalen Internationaal” (in de Chinese taal)  de voorzitter van het seminar, de heer Ma Chang.

Dat dit een goede steun in de rug is voor de Nederlandse aanpak bleek ook tijdens de beurs.  Ondanks de voor Chinese begrippen redelijk hoge prijs vond het boek gretig aftrek.

Tijdens de beurs werden ook heel wat contacten gelegd en vragen beantwoord. Via een route schema konden we de bezoekers handig langs de Nederlandse bedrijven loodsen.

Mede op uitnodiging van het stadsbestuur van Shenyang is na de VIV beurs nog een seminar gehouden in die stad en zijn er goodwill bezoeken afgelegd aldaar.  Contacten met de overheid in  China zijn nuttig bleek ook nu weer. De viceburgemeester van de stad kwam persoonlijk naar de bijeenkomst om deze te openen. Verder was de Nederlandse Business adviseur in deze provincie aanwezig om de bedrijven te adviseren. Daarvan werd goed gebruik gemaakt.

Met deze activiteit is een start gemaakt van een gerichte benadering van de Chinese markt. De opgedane contacten zullen op gezette tijden worden geïnformeerd wat de deelnemers van DPC voor hun kunnen betekenen.   Tevens zullen we via website en publicaties over het boek Kipsignalen blijvende aandacht vragen voor de producten en diensten van de DPC deelnemers.

BBQ met een Togolees smaakje

Op woensdag 20 juni werd de jaarlijkse barbecue opgeluisterd met een korte presentatie over zaken doen met Togo door Wytse van der Meer van soepkippenslachterij Van der Meer uit Dronrijp. Hij was samen met Piet Simons (die door ziekte verhinderd was) naar Togo geweest om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de pluimveesector. Voordat vice-voorzitter Jan Wolleswinkel Wytse aan het woord liet maakte Mari van Gruijthuijsen, directeur van Jansen Poultry Equipment, melding van het bezoek van een Saudische pluimveedelegatie aan Nederland waarvoor op zeer korte termijn een programma moest worden samengesteld. Hij riep leden van het DPC op om zich te melden als zij deze groep mensen een dag of dagdeel zouden kunnen ontvangen en kunnen vertellen wat zij voor hen zouden kunnen doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: noodzaak of luxe?

Op 25 mei 2011 organiseren het Productschap Pluimvee en Eieren, het Dutch Poultry Centre en de Rabobank het eerste Nationaal Pluimvee Congres. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl. Het congres is groot opgezet en staat geheel in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de Pluimveesector.

De heer Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, zal tijdens het congres het eerste MVO-jaarverslag over de pluimveesectoren in ontvangst nemen. Bart Jan Krouwel vertelt hierover: “Wat de pluimveesector doet, heeft maatschappelijke impact. Dat moet je transparant maken. Daar moet je over rapporteren en je moet laten zien wat je doet om resultaten te boeken. We werken volgens de GRI-richtlijnen om zo transparant mogelijk te zijn. Deze richtlijnen worden wereldwijd gezien als de meest neutrale en objectieve”. Bart Jan Krouwel is voorzitter van de MVO-stuurgroep van het Productschap Pluimvee en Eieren die de totstandkoming van het jaarverslag begeleidt. Het PPE werkt daarmee in lijn met de andere productschappen. Ook die brengen een jaarverslag uit over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun sector.

Nieuw is ook de MVO-Pluimvee Award, die tijdens het Nationaal Pluimvee Congres bekend wordt gemaakt. Vanaf 25 mei start de inschrijfperiode voor deze speciale sector MVO-prijs. Voorlopers op het gebied van MVO in de vlees en legkolom maken kans op deze prijs. Kanshebbers zijn vooral inschrijvingen die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. De criteria voor deelname worden op 25 mei a.s. bekend gemaakt.

Het Nationaal Pluimvee Congres 2011 vindt plaats in Hotel Van der Valk te Duiven op 25 mei 2011 van 13:00 tot 19:00 uur. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl.

Om kennis te vermenigvuldigen moet je delen

Kennis- en innovatiedag 10 november

De eerste Kennis en Innovatiedag van Dutch Poultry Centre was een groot succes. De ruim 70 deelnemers hebben op 10 november jl. bij de Wageningse Universiteit hard gewerkt aan een zevental uitdagingen voor de pluimveesector.

Collegezaal C221 in het nieuwe Forumgebouw van de Wageningse Universiteit biedt plaats aan zeventig mensen. En deze is tot de laatste plaats bezet als Piet Simons met zijn inleiding begint. Hij schetst de ontwikkelingen in de pluimveewereld en de plaats van Nederland daarin. De mondiale markt voor zowel vlees als eieren blijft gestaag groeien. En Nederlandse toeleveranciers spelen daarin een belangrijke rol. Maar om die rol als voorloper te continueren moet Nederland wel inzetten op kennis en innovatie. En dat is precies het doel van deze middag. De deelnemers van Dutch Poultry Centre gaan in groepen discussiëren over actuele thema’s en over de manier waarop DPC en haar deelnemers daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dit onder het motto: ‘Om kennis te vermenigvuldigen, moet je het delen.’

Op basis van een enquête onder de DPC-deelnemers zijn een zevental problemen en kansen gedefinieerd. Voor ieder item is een deskundige inleider gezocht en een bestuurslid van DPC leidt de groepsdiscussie. De gespreksleider zorgt ook voor de terugkoppeling in het plenaire deel aan het eind van de middag.

 

EGGsplore DSM

Op woensdag 13 oktober is DSM in Delft gastheer voor het Marktcafé van Dutch Poultry Centre (DPC). Alle DPC leden en een geselecteerd aantal DSM klanten ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst, die gehouden wordt in de imponerende historische hal van het voormalig DSM hoofdkantoor. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

Naast een aantal inhoudelijke presentaties zal DSM haar EGGsplore DSM website lanceren en zullen vijftien DSM afdelingen hun laatste innovaties ten behoeve van de eier- en pluimveesector laten zien. Een unieke mogelijkheid om enerzijds toonaangevende Nederlandse marktpartijen en instituten in de pluimveesector te ontmoeten en anderzijds bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in de branche.

Wij hopen uiteraard op uw aanwezigheid. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan voor meer informatie over het programma en de locatie. U kunt zich hier ook direct aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!

Woensdag 13 oktober 2010, vanaf 16:30 uur
DSM, Wateringseweg 1, 2611 XT Delft.

Kennisbijeenkomst

10 november; Kennis en Innovatiebijeenkomst DPC

Serving the poultry planet. Dat is het motto van Dutch Poultry Centre. Dat doen we door imagoversterking en community vorming, maar ook door het bevorderen van kennisontwikkeling en innovatie in de pluimveeketen. We willen onze deelnemers graag helpen bij het tot stand komen van (gezamenlijke) innovatietrajecten en het mobiliseren van daarvoor nodige kennis. Dutch Poultry Centre heeft dit jaar nog subsidiemiddelen beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Daarom organiseren we op 10 November in het Forum gebouw op de Campus van Wageningen UR (Droevendaalsesteeg 2, Wageningen) van 14.00 tot 18.00 uur een Kennis- en innovatiedag. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Op basis van een voor inventarisatie hebben we een aantal actuele thema’s gekozen waarmee we op die dag aan de slag gaan.
U kunt kiezen voor deelname aan één van de volgende innovatieworkshops:

  1. Carbon footprint als kans voor de pluimveeketen,
  2. Preventie van verenpikken,
  3. Bloedluizen de wereld uit,
  4. Naar een minimaal antibiotica gebruik,
  5. Productdifferentiatie in eieren,
  6. Opleiding en scholing van personeel,
  7. Het energieproducerend pluimvee bedrijf,
  8. Productdifferentiatie in vlees.

Elk thema zal in groepjes van geïnteresseerde bedrijven en met ondersteuning van een specialist en een procesbegeleider verder worden uitgediept. Doelstelling hierbij is te komen tot de aanzet van enkele mooie innovatietrajecten waarvan u als potentiële participant profiteert!
Het programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst 14.00-14.30 Uitdagingen in de pluimveehouderij 14.30-15.00 Parallel workshops 15.00-16.45 Plenaire terugkoppeling van resultaten 16.45-17.15 Informeel samenzijn met een hapje eten 17.15-18.15

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre