Skip to main content

Nieuws

Nationaal Pluimveecongres 2015 over trends en toekomstkansen

Op woensdag 27 mei jl. vond in Hotel van der Valk in Veenendaal het Nationaal Pluimveecongres 2015 plaats. Een ruime 300 vakgenoten beleefden een congres met inspirerende sprekers, die elk hun visie deelden op de toekomst van de Nederlandse pluimveehouderij. Het congres werd georganiseerd door het Dutch Poultry Centre en LTO Nederland/NOP. De organisatie was in handen van Dutch Poultry Centre. Dagvoorzitter was Fabian Brockötter, hoofdredacteur Pluimveehouderij. VIV Worldwide en Rabobank waren hoofdsponsors.

Voorzitter van het Dutch Poultry Centre Jan Wolleswinkel opende het congres. Hij ging in op het centrale thema van het congres: "Leren van de toekomst - De toekomst zal het leren". De heer Wolleswinkel verwoordde er trots op te zijn dat de Nederlandse kennis - de Dutch Approach - met succes de wereld over gaat, maar benadrukte het belang om scherp te blijven: op de wereldmarkt maar ook op de ontwikkelingen in eigen land.

Aalt Dijkhuizen schetste een beeld van toekomstige goede marktkansen: "Het voeden van een groeiende wereldpopulatie vormt een geweldige uitdaging." Meer welvaart, meer mensen met middeninkomens, meer vraag naar voedsel. "In de komende 40 jaar is er meer voedsel nodig dan in de afgelopen 4.000 jaar. Hierbij is productiviteit het sleutelwoord." De heer Dijkhuizen voorziet dat de consument een steeds sterkere rol krijgt in de nabije toekomst. Voedselveiligheid, tracking en tracing zijn de grootste risicofactoren in productiesystemen. Nederland heeft een uitstekend imago op het gebied van kennis, technologie en voedselveiligheid. "Het is van belang dat je hierin voorop blijft lopen. Blijven ontwikkelen dus."

Ruud Zanders bracht een mooi overzicht van 50 jaar pluimvee, onderwijs en maatschappij in beeld. "De praktijkscholen hebben een grote bijdrage geleverd aan de huidige internationale positie van de pluimveesector." Frank Dales adviseerde de aanwezigen om te werken aan een toekomstvisie op integrale verduurzaming van de gehele sector, inclusief concrete doelen en een uitvoeringsplan. Ruud Huirne schetste de vooruitzichten van de (internationale) pluimveesector op het gebied van vlees, vermeerdering en leg. Daarnaast ging hij in op het belang van kwalitatief ondernemerschap in een tijd van veranderend consumentengedrag. 

 

Hieronder kunt u de presentaties van de sprekers nogmaals nalezen:

 • Aalt Dijkhuizen, voorzitter Topsector Agri & Food
 • Ruud Zanders, CAH Vilentum
 • Frank Dales, Dierenbescherming
 • Ruud Huirne, Rabobank Nederland

 

 

AGRITECH - Tel Aviv Israël 27-30 april 2015

DPC voorzitter Jan Wolleswinkel bezocht op uitnodiging van 27 tot 30 april de Agritech beurs in Tel

Aviv, die eens per drie jaar gehouden wordt. Een beurs met als aandachtsveld Agro, Voedsel, Water

en Technologie. Naast de bezoekers uit Israël waren met name gasten uit India, China en enkele

Afrikaanse landen ( Nigeria) zichtbaar aanwezig. De Nederlandse delegatie, georganiseerd door

Three4life, stond onder leiding van de heer Jan Hak. In nauw contact met de ambassade werd

ingespeeld op een goede presentatie van het Nederlandse bedrijfsleven door een oranje gekleurd

Holland Point op de beurs in te richten. Een aantal DPC leden was met eigen stands aanwezig, terwijl

anderen hun zakelijke belangen in Turn-key projecten van Israëlische ondernemingen hadden onder

gebracht.

 

Naast contacten op de beurs kreeg Jan Wolleswinkel op een door de ambassade georganiseerd

symposium gelegenheid de structuur en werkwijze van de Nederlandse pluimveesector uit te leggen.

Dit in relatie tot het thema “Vermindering van voedselverspilling”. Een thema met veel plantaardige

raakvlakken maar door de Nederlandse Pluimvee Keten ook goed vanuit de dierlijke benadering in te

vullen. Het produceren van diervoeders gebeurt in Nederland door efficiënt gebruik van grondstoffen

en gebruik van producten die niet (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie. Vragen werden

met name gesteld over de wereldwijde exportpositie van de Nederlandse agribusiness in relatie tot

de grootte van ons land.

 

Israel

Aboutaleb opent Dutch Innovation Seminar en bezoekt VIV Asia

Tijdens VIV Asia 2015 organiseerden het Dutch Poultry Centre en VIV het Dutch Innovation Seminar. Het Seminar werd geopend door de heer Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam. Namens DPC trad Ruud Duijghuisen op als moderator. Het Dutch Innovation Seminar ontstond als vervolg op de zeer succesvolle Innovatie & Cocreatie bijeenkomst in november 2014. Een aantal DPC leden deelde hun visie en innovaties met bezoekers van VIV Asia.

De volgende bijdragen werden door de leden geleverd;

 • Transition to new broiler production systems, door Sander Lourens, Researcher Poultry Health, Wageningen UR Livestock Research
 • Informed decision-making in the modern hatchery, door Bouke Hamminga, Director international sales and business development, Pas Reform Hatchery Technologies
 • A turn-key delivered broiler farm: a logical link in an integrated chain, door Mari van Gruijthuijsen, Jansen Poultry Equipment
 • Feed poultry in Asia, door Jan Cortenbach, Chief Technical Officer, Wellhope - De Heus Animal Nutrition B.V.
 • Poultry manure processing, door Henk Haaring, General manager, Dorset Green Machines B.V
 • Precision Livestock Farming - animal as a sensor, door Simon Lague, Manager business development, Fancom B.V.
 • Food safety and security in broiler production, door Janjaap van der Mark, Regional Sales Manager Asia, Marel Stork Poultry Processing

 Aboutaleb

Na de opening van het Seminar bezocht de heer Aboutaleb een aantal leden van het Dutch Poultry Centre op de beursvloer van VIV Asia, o.a.: Marel Stork Poultry Processing, Ottevanger Milling, MOBA, Foodmate en Pas Reform Hatchery Technologies. Piet Simons overhandigde zijn boek 'Kippen" aan de Burgemeester.

 

Groot succes VIV Asia 2015

VIV Asia 2015 is zeer succesvol geweest voor een groot aantal Dutch Poultry Centre Preferred Partners. De beurs heeft alle verwachtingen overtroffen en is de bewezen place-to-be voor professionals uit de productie en verwerking van dierlijke eiwitten uit de hele Aziatische regio.

 

"VIV Asia 2015 heeft onze verwachtingen overtroffen," aldus project manager Ruwan Berculo. "We wilden dat het een show werd die voor iedereen in Azië relevant is, en ook voor de melk, aquacultuur, vlees en eieren bedrijven als haar vaste thema van voer naar vlees was zijn. Dit is zeker bereikt en tegelijkertijd is de show weer groter geworden. "We verwachtten ongeveer hetzelfde aantal bezoekers als in 2013, maar uiteindelijk bezochten meer dan 38.000 mensen de beurs: een stijging van meer dan 15% ten opzichte van 2013 Het belangrijkste punt naar mijn mening is dat VIV Asia nu definitief gevestigd is als de belangrijkste ontmoetingsplaats voor mensen uit heel Azië die betrokken zijn bij de productie en verwerking van dierlijke eiwitten. Iedereen - concurrenten en collega's – zijn hier aanwezig. VIV Asia is de plek om jezelf goed te informeren over technieken en markten, alsook over innovaties en internationale leveranciers."

Pluimvee en eieren

Het belang van de pluimveesector in het profiel van VIV Asia is opnieuw onderstreept in 2015, met een grote groei in bezoekers afkomstig uit Aziatische landen met een sterke interesse in het produceren van kippen en eieren. Het International Egg Committee organiseerde het Asian Leadership Forum in Bangkok vlak voor de show. Men had verwacht dat het tweedaagse forum ongeveer 35 deelnemers zou trekken, maar niet minder dan 110 marktleiders waren aanwezig. Het ligt in de bedoeling om dit IEC evenement eveneens naast VIV Asia 2017 te zetten. Berculo benadrukt het belang van de rol van de verschillende partnerorganisaties in het helpen bij diverse congressen en side-events. “In het pluimveesegment waren het Dutch Poultry Centre en Poultry International van Watt Global Media belangrijke partners.”

Hoge waarderingscijfers

Ruwan: "Voor ons als organisator is de mening van onze exposanten en bezoekers over VIV Asia het belangrijkst. Tijdens de show hebben we mensen gevraagd om hun ervaring te beoordelen met een cijfers tussen 1 en 10. Voor de exposanten was de gemiddelde score 8.0, dat is een zeer goed resultaat. Maar de bezoekers beoordeelden dit jaar nog beter, met een 8.5. "Vooral hun mening wordt gewaardeerd."

Nederland Partnerland

Nederland was het eerste officiële partnerland van VIV Asia. Twee Nederlandse paviljoens, het Dutch Innovation Seminar en diverse netwerkevenementen resulteerden in een belangrijke impuls van de handelsbetrekkingen tussen de Aziatische en Nederlandse vakgenoten. Het Dutch Innovation Seminar was een co-productie van VIV met het Dutch Poultry Centre. De Burgemeester van Rotterdam, de heer Ahmed Aboutaleb, opende het seminar en maakte een rondleiding op de beursvloer, waar hij een bezoek bracht aan een aantal Nederlandse exposanten.

Feiten en cijfers

Deze 12e editie van VIV Asia had 874 exposanten, vergeleken met 770 op de vorige editie van de beurs in 2013. Dit jaar waren er 178 bedrijven die voor het eerst deelnamen. Het aantal bezoekers was 38.425, wat neerkomt op een stijging van 15,6% ten opzichte van de 33.229 bezoekers in 2013. Uit de bezoekregistratie blijkt dat er een grote stijging is in het aantal mensen Azië, Oceanië, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en West-Europa. Het aantal buitenlandse bezoekers buiten Thailand steeg met 18,2% tot 25.302, met de grootste toename uit Cambodja, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka en China. De beurs werd bezocht door mensen uit 124 landen.

Klik hier voor de VIV Asia 2015 Digital Review, foto's, video's en presentaties.

VIV Asia entree vlaggen

Freshlight Agri wint Business Succes- en Innovatie Award

FreshlightAgri heeft de Nationale Business Succes Award 2014 en de Innovatie Award 2014 gewonnen met haar innovatieve producten voor de agrarische sector. Deze awards worden ondersteund door het TV programma De Succesfactor op RTL7. De keuze voor FreshlightAgri was unaniem. Steven van Eijck (jurylid): ‘FreshlightAgri richt zich op de voor de Nederlands economie zeer relevante pluimveesector. Met een innovatief ionisatiesysteem weet FreshlightAgri de meest optimale luchtkwaliteit in de stal te brengen. Het welzijn van de veehouder en het dier worden hiermee spectaculair verbeterd. Geuren, fijnstof en ziektekiemen verdwijnen, longproblemen worden voorkomen, gebruik van antibiotica wordt beperkt, de uitval van dieren verminderd en de vleesopbrengst per kip wordt verhoogd.’

Schoon stalklimaat

FreshlightAgri is begin 2014 gestart om ionisatieproducten vanuit de humane sector geschikt te maken voor industriële toepassingen, waaronder de agrarische sector. Inmiddels hebben we voor de agrarische sector ionisatieproducten ontwikkeld met een ionenproductie van 40 tot meer dan 250 miljoen ionen per cm3, per seconde. Bij een goede verdeling van de ionisatoren in de stal zal dit resulteren in een nagenoeg schoon stalklimaat. Om het effect van ‘eenvoudige’ ionisatieproducten aan te tonen in de agrarische sector hebben we een stal van een vleeskuikenbedrijf ingericht met ionisatieproducten. Het klimaat in de stal is vanaf dag één beduidend schoner en dus gezonder voor mens en dier. Daarnaast is de uitstoot sterk verminderd.

Proefstal

Uit metingen is gebleken dat de proefstal ruim 30% minder VOC’s bevatte en dat vooral de concentratie ammoniak sterk afnam. Ook de voederconversie verbeterde (20% minder voer, 10% hoger slachtgewicht), dus minder grondstoffen met hogere productie. Tot slot daalde het medicijngebruik en het uitvalpercentage. Oftewel, gezondere dieren en gezonder vlees. Genoeg redenen om de deze ionisatieproducten door te ontwikkelen. Zo biedt FreshlightAgri nu ook full spectrum daglicht LED-lampen. Dit licht zorgt ervoor dat de dieren vitamine D3 aanmaken, wat een positief effect heeft op de spijsvertering en hormoonhuishouding.


Meer weten over de innovatieve producten van FreshlightAgri? Kijk dan op www.freshlightagri.com.

 freshlightagri

Marktcafé op locatie bij Hotraco Agri.

Op 18 maart 2015 was de Hotraco Group gastheer voor het Marktcafé van Dutch Poultry Centre. Circa 50 gasten maakten gebruik van de uitnodiging.
Na de gastvrije ontvangst met koffie en de traditionele Limburgse Vlaai, heette de voorzitter van DPC, Jan Wolleswinkel, iedereen van harte welkom.

Hij bedankte de Hotraco Group voor de ontvangst en de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van dit bedrijf. Na een aantal huishoudelijk mededelingen gaf hij het woord aan Diederik Fetter, algemeen directeur van de Hotraco Group.

De heer Fetter zei vereerd te zijn dat er zoveel mensen van de uitnodiging gebruik hebben gemaakt. Vervolgens gaf hij een toelichting op het bedrijf en haar activiteiten.
Bij de meesten zal vooral Hotraco Agri bekend zijn, dit onderdeel is ook het grootste onderdeel van de groep. Wat de meesten niet zullen weten is dat de Hotraco Groupo acht business units omvat t.w.:

 • Hotraco Agri
 • HG Industrial
 • HG Building Automation
 • Airtechnic Solutions
 • Mooij Agro
 • Hotraco Orti
 • HG Innovative Solutions
 • HG Ulfima

Hotraco werd in 1974 opgericht en heeft inmiddels 180 medewerkers. De omzet bedraagt 40 millioen euro, 80% hiervan gaat naar het buitenland.
De Hotraco Group heeft een aantal kerncompetenties waarbij centraal staat: betrouwbare, robuuste en klantspecifieke oplossingen.  Elke business unit heeft zijn eigen identiteit, gespecialiseerde process know how and software.

Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en door ontwikkelen van systemen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de modernste technieken. Hiervoor is veel kennis in huis en waar nodig wordt dit ingehuurd. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Fortica, Fortica PC en Fortica Remote.
In 2014 was Hotraco winnaar van de VIV Innovation Award.

De Fetter maakt tenslotte gebruik om aandacht te vragen voor Alpe d’HuZes. Hij zet zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Mede namens DPC zal hij de uitdaging om naar boven te fietsen, dit jaar weer aangaan. Hij roept de aanwezigen op om als sponsor op te treden.

Nadat Jan Wolleswinkel de heer Fetter heeft bedankt voor de gastvrijheid en zijn inleiding, krijgen de aanwezigen een rondleiding door het bedrijf. Bij terugkomst waren de reacties voluit positief over hetgeen ze hadden gezien.

De avond werd besloten met een informeel samenzijn, waarbij de inwendige mens niet werd vergeten.

MarktcafeMarktcafe

Pluimveedag voor prominente gasten van het Ministerie van Economische zaken

Internationale gasten van het ministerie van EZ op bezoek bij DPCDe praktijk is toch nog steeds de beste etalage van de Nederlandse agrarische sector, zal men  bedacht hebben bij het ministerie van EZ. En zo kwamen ze bij Dutch Poultry Centre vragen om een praktijk dag Pluimvee  te organiseren voor een zeer gevarieerde groep gasten. De gasten kwamen vanuit verschillende landen over de hele wereld; vanuit diverse Aziatisch landen , Afrika, Europa en het Amerikaanse continent.   Ze bezochten o.a. een legpluimveee bedrijf met mestdroging , de Rondeelstal en een vleeskuikenbedrijf.

Middels korte inleidingen van DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel en Andries de Vries, die de groep begeleidde, werden de gasten op de hoogte gesteld van de functie van DPC en haar ondersteunende rol bij het uitdragen van de waarde van de Nederlandse Pluimvee industrie. Ook Alex Spieker van de NOP was een deel van de dag aanwezig om de gasten bij te praten over de organisatie van de pluimveehouderij in  Nederland.

Verschillende gasten gaven op de slotbijeenkomst met het ministerie aan dat juist de praktijkbezoeken indrukwekkend waren. De productieresultaten van de verschillende bedrijven noemden ze als indicatie voor wat de Nederlandse industrie presteert aan zowel technologie als ook aan competentie opbouw van de mensen die in de bedrijven werken.  Er kwamen ook enkele bijzondere opmerkingen voorbij zoals “Wat is het overal netjes”  maar ook “wat is het hier allemaal vol”.   
Beelden blijven hangen en via gemaakte foto’s en bedrijfsinformatie krijgen deze gasten dat ook nog thuis gestuurd om het verder in hun eigen land uit te dragen.

DPC-bijeenkomst over Innovatie in de Pluimveehouderij

VAN CO-CREATIE NAAR INNOVATIE:

Samen werken aan de pluimveehouderij van de toekomst

Co-creatie is de sleutel tot het realiseren van doorbraken die toekomstbepalend zijn voor de economie.  Ook voor innovatie in de pluimveesector is co-creatie een belangrijke aanjager.

Dutch Poultry Centre organiseert op 19 november a.s. Venco Campus van 14.30 tot 18.30 uur een bijeenkomst over innovatie in de pluimveehouderij. Doelstelling is het bevorderen van het samen oppakken van uitdagingen in de sector.

Ideeën pitchen

Na een korte inleiding door Jan Wolleswinkel trapt Creapreneur Paul Rinkens af met een inspirerende  warming-up. Vervolgens zullen 10 leden van Dutch Poultry Centre een idee pitchen dat zij graag samen met andere leden zouden willen aanpakken.

Een greep uit de onderwerpen:

Pitch

Organisatie

Data uitwisseling voor een optimaal ketenresultaat

Pas Reform

Een goede voorbereiding op 100 weken productie van leghennen

WUR

Realiseren en vermarkten van waarde in de vleeskuikenketen

Nutreco

Het Pluimveevoer van de Toekomst.

Feed Design Lab

Blended learning: kans of bedreiging?

PTC+

Een goede begeleiding van het uitkomen van kuikens in de stal.

Vencomatic

Teaming-up for animal health.

GD

Het Nieuwe Scharrelen: aandacht voor pluimveehouder, kip en milieu.

WUR

Meat quality issues in modern day broiler processing

Marel

Geïntegreerde systeemoplossingen voor de internationale markt.

WUR

Discussieer mee over innovaties in uw vakgebied en meld u direct aan via http://www.dutchpoultrycentre.nl/aanmelden.
Wij verwelkomen u graag op de Venco Campus!

 Programma

14.30 uur               Inloop

15.00                     Intro door Jan Wolleswinkel

15.10                     Warming up door creapreneur Paul Rinkens

15.45                     10 spraakmakende pitches

16.15                     Pauze en intekenen speeddates

16.30                     1e speeddate ronde

17.00                     2e speeddate ronde

17.30                     Terugkoppeling ervaringen

17.45                     Netwerkborrel

18.30                     Slot

 

Locatie

Venco Campus

Meerheide 200

5521 DW Eersel

 

Marktcafé DPC op 12 maart 2014 bij VDL Agrotech in Eindhoven

“Excellence in Feeding”
Onder dit motto presenteerde Brian van Hooff, directeur van VDL Agrotech, met trots het bedrijf aan de ruim 90 aanwezigen.

VDL Agrotech maakt deel uit van de VDL groep, een van de grootste familiebedrijven van Nederland. VDL heeft 88 dochterbedrijven, die actief zijn op vele gebieden. VDL is de laatste tijd vooral in het nieuws gekomen door de overname van de het autobedrijf Mitsubishi in Borne. Hier gaan zij onder de BMW vlag de nieuwe Mini produceren. Het hele concern heeft ca 9.000 mensen in dienst. De jaaromzet bedraagt € 1,7 miljard en de ambitie is om tot 2016 te groeien naar een omzet van € 4 miljard. VDL Agrotech is in 1985 begonnen en door diverse overname uitgegroeid tot de huidige omvang.

Het concern is wereldwijd actief op het gebied van voersystemen voor pluimvee en varkens. Daarnaast is mestdroging een belangrijk item. In de pluimveesector is het produceren en ontwikkelen van voersystemen voor moederdieren en leghennen belangrijk. Hoog in het vaandel staat het leveren van totaal oplossingen. Door middel van een korte film kregen de bezoekers een inzicht in al deze activiteiten.
Daarnaast werd er een film vertoond over het totale VDL concern. Hieruit bleek de veelzijdigheid van dit bedrijf.

DPC voorzitter Jan Wolleswinkel bedankte Brian van Hooff heel hartelijk voor de ontvangst bij VDL en voor de presentatie van het bedrijf. Ruwan Berculo, bestuurslid van DPC, praatte vervolgens de bezoekers bij over de stand van zaken rond VIV Europe 2014. Er wordt veel werk verzet om delegaties uit de focus landen naar Nederland te halen en om bezoeken aan de beurs en andere interessante objecten mogelijk te maken. DPC zal op de beurs met een stand vertegenwoordigd zijn. Bezoekers kunnen hier worden ontvangen en informatie krijgen over wat DPC is en wat het kan betekenen.

Daarnaast heeft de stand een belangrijke doorverwijsfunctie naar de leden, die deelnemen aan de beurs. Leden van DPC die op de beurs staan krijgen binnenkort de mogelijkheid om een aantal van hun relaties aan te melden voor het speciale VIP- programma, dat door de VIV wordt georganiseerd.

Jan Wolleswinkel besloot het formele gedeelte met het wijzen van de bezoekers op de activiteiten rond “Big Challence”. Een groep enthousiastelingen gaat voor het goede doel de Alp d`Huez met de fiets beklimmen. In de showroom van VDL was één van deze deelnemers aanwezig en de bezoekers werden uitgenodigd om een speciaal T- shirt aan te schaffen ten behoeve het goede doel. Veel bezoekers maakten tenslotte gebruik van de mogelijkheid om de showroom van VDL te bekijken en onder het genot van een drankje en een hapje na te praten en te netwerken.

Nieuwe jaar met optimisme begonnen

De goed bezochte Nieuwjaarsreceptie in “Boerderij Mereveld” in Utrecht straalde optimisme uit. De economische recessie heeft veel bedrijven pijn gedaan, desalniettemin geven velen blijk van veerkracht en zien het nieuwe jaar met optimisme tegemoet.

 

“We kijken vooruit en zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons brengt”. Met deze woorden begon DPC-voorzitter Jan Wolleswinkel zijn welkomstwoord van de jaarlijkse DPC / VIV Nieuwjaarsreceptie in Boerderij Mereveld in Utrecht. De opkomst voor deze bijeenkomst was groot en de sfeer was prima. Met een beetje geluk halen we dit jaar het 100ste deelnemer binnen, zo zei de voorzitter. Hij benadrukte dat samenwerking tussen de verschillende schakels en bedrijven in de pluimveehouderij voordeel oplevert. Dat is de “Dutch Approach” zo benadrukte hij. “Samen staan we sterk”.

De kracht van samenwerking werd onlangs nog eens benadrukt in het rapport “Kip: het meest complexe stukje vlees” van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (zie: http://www.louisbolk.org/downloads/2817.pdf). De Raad stelt daarin dat minstens 40 gespecialiseerde en innovatieve schakels een rol spelen bij de productie van een gezond en relatief duurzaam stukje vlees. Opvallend, volgens Wolleswinkel is dat we het goed doen maar dat we er niet voor gezorgd hebben dat er ook iets aan wordt verdiend. Het is nog te vaak ieder voor zich. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de pluimveevlees consumptie in Nederland in vijftig jaar tijd vertienvoudigde: van 2,1 kilo in 1960 naar 22,4 kilo persoon in 2011.

Met het oog op de toekomst heeft de sector, volgens het rapport, een of meer ketenregisseurs nodig die er voor zorgen dat de schakels elkaar goed kennen en vertrouwen, zodat geen informatie wordt achtergehouden en samenwerking tot een duurzame productie en een goed verdienmodel zal leiden. Volgens Wolleswinkel is er al veel gewonnen als bedrijven, zoals binnen DPC, elkaar goed kennen en samenwerken. Hij wenste een ieder een goed 2014 toe.

 

VIV activiteiten

Het jaar 2014 is ook het jaar van VIV Utrecht. Volgens VIV-beursmanager Ruwan Berculo gaat het evenement in mei (20-22/5) een waar spektakel worden waar we met zijn allen laten zien op welk technologisch hoog niveau de Nederlandse pluimveeindustrie staat. In het kader van de samenwerking tussen DPC en VIV worden extra activiteiten georganiseerd voor de beste businessleiders uit de DPC-focuslanden. DPC deelnemers worden opgeroepen om actief mee te werken in dit programma en te melden wie van hun relaties zij graag uitgenodigd zien voor de exclusieve DPC Cocktail op de openingsdag van de beurs.

De VIV gaat dit jaar op de laatste beursdag een speciale Lage Landen Dag organiseren voor veehouders uit België en Nederland. Voor hen worden inhoudelijke Nederlandstalige programma’s gepresenteerd met veel aandacht voor innovaties en verbeteringen op weg naar een duurzame productie van pluimveevlees en eieren. De dag wordt afgesloten met een Lage Landen Borrel voor relaties van de participerende deelnemers.

 

Van Abu Dhabi naar Alpe d’HuZes

Andries de Vries meldde dat de digitale presentatie van de leden op de website verbeterd zal worden. Hij verzocht tevens leden showcases aan te dragen en bedrijven te noemen waar buitenlanders een bezoek aan kunnen brengen als ze via DPC naar Nederland komen. Bovendien meldde hij dat er een verzoek vanuit Abu Dhabi was gekomen om een presentatie te geven over duurzame landbouw en zou graag zien dat diegene die actief is op dat terrein zich bij hem meldt.

Jan Wollewinkel sloot het formele deel van de receptie af met de vraag of er belangstelling is om tijdens de Alpe d’HuZes (http://www.opgevenisgeenoptie.nl/), de geldinzamelingsactie tegen kanker, onder de vlag van Big Challenge een team van DPC mee kan doen. De vraag was afkomstig van Cor van de Ven van Vencomatic. Hij is de contact persoon en liet gedurende de gemoedelijke receptie weten dat hij ter plekke voldoende belangstellende leden had gevonden om er voor te zorgen dat er op 5 juni een DPC-team aan de start staat om de Alpe d’HuZez enkele keren op te fietsen of te lopen. Daarmee is een eerste stap gezet naar een goede samenwerking en een succesvol 2014.

 

  

 

Aanbevelingen uit het rapport :

“Kip: het meest complexe stukje vlees”

1. Breng het complexe netwerk achter de kipfilet nader in kaart.

2. Neem gezamenlijk verantwoordelijkheid voor duurzame productie en organiseer

leiderschap en regie in de keten.

3. Deel meer informatie.

4. Ontwikkel nieuwe business modellen.

5. Treed in dialoog met de samenleving, inclusief consumenten.

6. Herdefinieer de rol van de overheid.

 

 

 

Eindejaarbijeenkomst in teken van vooruitgang

De jaarlijkse eindejaarbijeenkomst van het DPC werd dit jaar op 27 november wederom gehouden op de Vencocampus in Eersel. Onder goede belangstelling werd aandacht besteed aan de vooruitgang.

Met een korte terugblik op het jaar 2013 en een hartelijk welkom tot de aanwezigen opende DPC voorzitter Jan Wolleswinkel de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst van het DPC. Het jaar 2013 was een jaar van vooruitgang in de international activiteiten van de club, maar ook het jaar waarin afscheid werd genomen van Jos Ramekers als voorzitter van het DPC. Het bestuur van de stichting heeft inmiddels Jan Wolleswinkel als diens opvolger benoemd. Hij mocht die rol als waarnemend voorzitter al vervullen tijdens het Nationaal Pluimvee Congres, waar een zeer plezierige ontmoeting plaats vond met de staatssecretaris van Landbouw, Sharon Dijksma. Zij vond het congres zeer stimulerend en het DPC kreeg daarmee de erkenning van het ministerie van Economische zaken als een goed aanspreekpunt voor pluimveeaangelegenheden. Die rol is volgens Jan Wolleswinkel van grote betekenis nu het productschap als zodanig aan het afbouwen is. De groei is er niet uit. Het aantal leden van het DPC blijft toenemen. Piet Simons heeft er volgens de voorzitter weer drie nieuwe bedrijven geworven die het goede werk van het DPC willen ondersteunen. Goed nieuws is er ook te vertellen over de samenwerking met de VIV. Het DPC zal volgend jaar tijdens de beurs in Utrecht present zijn met een eigen stand waar buitenlandse bezoekers ontvangen en voorgelicht kunnen worden.

De deelname van enkele DPC leden aan de economische missie naar Indonesië (waar ook Premier Rutte bij aanwezig was) heeft geen windeieren opgeleverd, zo zei Wolleswinkel. Indonesië maakt een geweldige economische ontwikkeling door (6% groei) en de bevolking uit dat door een toenemende vraag naar pluimvee producten. Daardoor liggen er kansen voor Nederlandse bedrijven om Indonesische pluimveeondernemingen te helpen bij het innoveren van hun houderij- en verwerkingssystemen.

Expertise Centre van start
In het kader van de vooruitgang in de pluimveehouderij is de oprichting van het Poultry Expertise Centre (PEC) van grote betekenis. Ruud Zanders, Lector gezonde pluimveehouderij bij het PEC zette in zijn inleiding “U…en een Gezonde Pluimveehouderij” uiteen dat het PEC een samenwerkingsverband is van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector. Binnen het Centre, wat gevestigd is in Barneveld, wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor, na- en bijscholing. Het wil een internationaal kennis- en trainingscentrum zijn van en voor de pluimveesector, waarbij in gezamenlijkheid wordt ingespeeld op de vragen vanuit het bedrijfsleven. Het initiatief voor de vorming van het Poultry Expertise Centre is afkomstig van de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en de Aeres Groep, waar onder meer het Groenhorst Barneveld en PTC+ toe behoren. Inmiddels is volgens Zanders een aantal projecten opgestart om de opleidingen binnen het PEC vorm te geven. Er is reeds begonnen met de realisatie van een trainingscentrum en de bouw van een speciale pluimveestal voor een breed publiek. Daarin krijgen de dilemma’s dierwelzijn vs volksgezondheid vs milieu grote aandacht. De ontwikkeling van de landelijke pluimveeopleiding op mbo en hbo niveau is in volle gang. In dit verband wordt een hechte samenwerking met de veelteelt afdeling van het CAH Vilentum in Dronten/Almere nagestreefd. Daarbij wordt een verhoging van de hbo- pluimveeopleiding beoogt. Zanders besloot zijn uiteenzetting met te stellen dat het zijn doel als lector is om de groeibriljanten van deze opleiding een sterke basis kennis mee te geven en voor de sector te behouden. Hij riep de leden van het DPC op om mee te denken en helpen aan het ontwikkelen van een zo goed mogelijke opleiding voor pluimveemensen in binnen- en buitenland. Die opleiding kan zowel op het centrum als via moderne communicatiemiddelen mondiaal worden overgedragen. ,,Want kennisoverdracht over pluimveehouderij is wereldwijd in toenemende mate een aandachtspunt.”

Plannen voor 2014
Na Ruud Zanders kreeg Cees Cornelissen de gelegenheid om de plannen voor 2014 uiteen te zetten. Hij melde dat de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari wederom in Utrecht wordt gehouden, op 12 maart een marktcafé bij VDL in Eindhoven plaatsvindt, op 25 juni is de jaarlijks BBQ in Barneveld, op 17 september weer een bedrijfsbezoek (wie meldt zich aan?) en op 19 november is de eindejaarsbijeenkomst weer op de Campus bij Vencomatic in Eersel. Cees benadrukte dat de VIV een van de hoogtepunten van 2014 zal zijn en dat het DPC naast een eigen stand ook een cocktailparty voor leden en buitenlandse gasten organiseert op 20 mei. Die buitenlandse gasten komen uit de focuslanden ( Rusland, China, Mexico, India, Indonesië en Saudi Arabië) waarvoor tijdens en rondom de beurs een goed programma zal worden samengesteld. Leden van het DPC worden gevraagd mee te denken over het programma en mensen uit die focuslanden voor te dragen om te worden uitgenodigd voor dit treffen. Na het formele programma werd tijdens het nuttigen van drankjes en hapjes volop gebruikgemaakt van het uitwisselen van informatie. Deze netwerk gelegenheid bleek opnieuw een goede afsluiting van weer een geslaagde DPC bijeenkomst.

Bijeenkomst DPC met "decision makers"

Op donderdag 31 oktober 2013 heeft het bestuur van DPC een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de “decision makers” van de leden waren uitgenodigd.

Ruim 40 aanwezigen gaven gehoor aan deze uitnodiging. De bijeenkomst vond plaats op het Landgoed Avegoor In Ellecom. In deze bosrijke omgeving heette voorzitter Jan Wolleswinkel iedereen van harte welkom.

“Samen is meer dan alleen.” Met dit motto benadrukte hij nog een keer het belang van Dutch Poultry Centre. Gezamenlijk optreden in binnen- en buitenland is voor de aangesloten bedrijven van wezenlijk belang.

Om te benadrukken hoe het in een sector (keten) kan gaan is de heer Henny Swinkels, Director Corperate Affairs van de VanDrieGroup, bereid gevonden om zijn ervaringen in de internationale kalversector met ons te delen.

Henny Swinkels gaf vervolgens een inzicht in de historie van de kalverensector, een relatief jonge sector.  In 1948 eiste de vrouwenbeweging in Nederland meer vlees, iets dat in deze huidige tijd wel anders is. In 1958 heeft  onder dr. S.L. Mansholt een ingrijpende modernisering van de landbouw plaatsgevonden,  met als gevolg een geweldige toename van de productie.

Ook de melkveestapel groeide explosief. Om melk te kunnen geven moet een koe één keer per jaar kalven en in 1960 werd het “kalf” een belangrijk bijproduct van de melksector.

Er was een grote onbalans op het gebied van huisvesting, gezondheid en dierenwelzijn. In de tachtiger en negentiger jaren kwam er steeds roep naar een gezondere sector.

De oprichting van de Stichting Kwaliteitsgarantie Kalversector bracht een grote verandering teweeg. Een diervriendelijk manier van huisvesting, een verantwoorde voedingswijze en aandacht voor het welzijn stonden voorop.

Jan van Drie, de oprichter van de VanDrieGroup, was een voorloper in deze sector. Inmiddels is dit 100 % familiebedrijf uitgegroeid tot de wereld marktleider op dit gebied. De jaarlijkse omzet bedraagt 2,5 miljard euro. Hiervan wordt 95 % geëxporteerd. De VanDrieGroup voorziet voor 28 % in de Europese behoefte. De groep is groot in kalfsvlees, melkpoeder en kalfsleer. In Nederland heeft de groep ruim 80 % van de markt in handen. Naast de productie van kalveren heeft de groep eigen voedingsfabrieken, slachterijen etc. Onder diverse merknamen wordt vlees geproduceerd met hun eigen kenmerken.

Optimale gezondheid en optimale huisvesting staan hoog in het vaandel.

Op 10 januari 2009 kreeg de VanDrieGroup het “Beter Leven Kenmerk” van de Dierenbescherming voor de gehele keten.  Met trots vertelt Henny Swinkels dat er nauwelijks negatieve publiciteit is over deze sector.

Aan de hand van een film liet Henny Swinkels deze ontwikkelingen nog een keer zien. De film gaf een duidelijk en indrukwekkend beeld van de de VanDrieGroup en al haar activiteiten.

Op een vraag uit de zaal wat de pluimveesector zou kunnen leren van de kalverensector antwoordde Swinkels dat hij van harte de woorden van de voorzitter onderschrijft: “Samen is meer dan één “.  Een veel gemaakte fout in de andere sectoren is volgens Swinkels dat er teveel inkoopgericht wordt gehandeld. Bij de VanDrieGroup is dat juist verkoopgericht en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Jan Wolleswinkel bedankte Henny Swinkels voor zijn leerzame en interessante kijk in de kalverensector.

De bijeenkomst werd besloten met een diner. Tijdens het diner hebben de bestuursleden van DPC hun oren te luisteren gelegd bij de leden en werden ideeën en suggesties  besproken.

Geconcludeerd kan worden dat deze bijeenkomst heel positief en leerzaam is geweest. 

 

 

    

DPC marktcafé Ridder Drive Systems

Op woensdag 25 september a.s. vindt er wederom een marktcafé plaats op bedrijfslocatie. Dit maal is  Ridder Drive System de gastheer en zet deze de deuren wagenwijd open voor Dutch Poultry Centre. Ridder Drive Systems te Harderwijk ontwikkelt, produceert en verkoopt een compleet assortiment elektromechanische aandrijfsystemen voor het bewegen van luchtramen, schermen, kleppen, verwarming en voederlijnen in met name de agrarische sector. Zij opereren wereldwijd als toonaangevende marktpartij en onderscheiden zich door productinnovatie, betrouwbaarheid en service. Ridder Drive Systems is een succesvol familiebedrijf wat dit jaar 60 jaar  bestaat. Naast een presentatie die gegeven gaat worden door de heer Arne van ’t Oor,  Global Sales Manager Intensive Livestock and Crop Storage, krijgt u ruimschoots de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de moderne fabriek in Harderwijk. U krijgt een professionele rondleiding door de fabriek, waarbij er uitgebreid stil wordt gestaan bij het moderne productieproces van de aandrijfsystemen. Ridder Drive Systems gebruikt ook het marktcafé om een nieuwe innovatieve aandrijving te introduceren die speciaal is ontwikkeld voor de intensieve veehouderij en gewasbewaring. Tenslotte is uiteraard ook gedacht aan de inwendige mens. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u uitgebreid netwerken. U bent van harte welkom op 25 september 2013 vanaf 16.00 uur aan de Lorenzstraat 36 te Harderwijk.  Om ca. 16.30 uur zal het programma starten. De afsluiting is rond 20.00 uur.

 

 

Dutch Poultry Centre op VIV Russia 2013

Op 21, 22 en 23 mei 2013 heeft  Dutch Poultry Centre  samen met  circa 20 DPC leden deelgenomen aan VIV Russia 2013. 
Het enthousiaste DPC team bestond uit Irina Tutert en Katerina Koren.  Door middel van brochures over DPC en haar leden, een videofilm , mondelinge voorlichting  en de Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” werd  “The Dutch Approach” onder de aandacht van de Russische bezoekers gebracht. 

De Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” was gehouden op de eerste beursdag. Tijdens deze praktische Masterclass hebben  de DPC leden Hatchtech, De Heus, Plumex, Intracare en Meyn  de stappen van de poultry productieketen gepresenteerd aan de Russische aanwezigen  en ze voorzien van praktische tips en adviezen. Aansluitend op de DPC Masterclass  vond een receptie plaats , waarbij de vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Moskou en Russische en Nederlandse bedrijfsleven aanwezig waren. Op de beurs werd  een DPC Russia Business Helpdesk  officieel geopend. DPC Business Helpdesk voorziet leden van advies, praktische tips over het zakendoen in Rusland en relevante marktinformatie.   

Voor de VIV Russia heeft DPC in samenwerking met de Nederlandse Ambassade de brochure “Holland@VIV Russia 2013” uitgegeven waarin alle Nederlandse deelnemers gepresenteerd waren.

Tijdens VIV Russia 2013 werd een informele meeting belegd tussen Irina Tutert  en de president van de Russian Poultry Union, Vladimir Fisinin, waarbij gezamenlijke initiatieven voor de toekomst werden besproken.   Ook werden heel wat contacten gelegd met het Russische bedrijfsleven en vragen beantwoord. 

Met veel plezier kunnen we terug kijken op  drie succesvolle dagen op de VIV Russia 2013 in Moskou!

Vandaag werken aan de Kip en het Ei van morgen (impressies van het nationaal pluimveecongres)

De Nederlandse pluimveesector neemt de vraag naar duurzaam geproduceerde producten serieus. Het neemt het voortouw in het zoeken naar nieuwe productie methoden waar volop aandacht is voor dierwelzijn, milieu, afbouw van het gebruik van antibiotica èn economie. Deze conclusie mag worden getrokken na afloop van het Nationaal Pluimveecongres 2013.

 “Laten we trots zijn op de Nederlandse landbouwsector, deze geniet international hoog aanzien en is niet voor niets het op één na grootste exportland in de wereld. Laten we die grote kracht benutten om dat aanzien te behouden door mee te bewegen met de vraag van de markt,” zo begint Staatssecretaris Sharon Dijksma haar speech voor een groot gezelschap, aanwezig op het Nationaal Pluimveecongres 2013. Dit congres werd op 15 mei in hotel Van der Valk in Duiven gehouden en georganiseerd door Dutch Poultry Centre en het Productschap voor Pluimvee en Eieren met financiële steun van de Rabobank.

“De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 9 miljard mensen in 2050, waardoor de vraag naar vlees en eieren zal blijven stijgen. Maar de consumenten van morgen willen bovendien dat hun voedsel duurzaam geproduceerd wordt en vooral veilig is,” zo benadrukt Dijksma. Ze looft de pluimveesector om haar aanpak van de antibiotica reductie. Door nu al met een reductie van 50% voor te liggen op het met de overheid afgesproken doel, zal een reductie van 70% in 2015 geen utopie meer zijn. De intensieve samenwerking met de dierenbescherming, milieu organisaties en de supermarkten hebben reeds tot een opmerkelijke vooruitgang geleid op het gebied van duurzame productie. De pluimveehouderij is volgens Dijksma koploper in de agro-industrie wat betreft duurzaamheid. De overheid zal in het vervolgtraject constructief meewerken en meer geld beschikbaar stellen voor innovatief duurzaamheidsonderzoek waar een deugdelijk verdienmodel voor de producenten aan ten grondslag moet liggen.

 

Eenheid bewaren

Voordat Dijksma het woord kreeg wees Bart Jan Krouwel, voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, in zijn openingstoespraak de aanwezigen op het belang van een goede samenwerking tussen alle geledingen in de sector. Fraude zaken en overtredingen van dierwelzijn en milieu regels passen niet in een positieve beeldvorming. De strijd om de gunst van de consument is al zwaar genoeg en daarom moeten we de eenheid binnen de geledingen behouden. Het is daarom naar zijn mening bijzonder teleurstellend dat de overheid de productschappen wil opheffen, ondanks de in Den Haag gerezen twijfel of dat plan nou echt wel zo goed is. Intussen blijven veel gevoelige dossiers liggen en wordt de voortgang in de ontwikkeling van duurzaam produceren vertraagd.

Intussen blijft de pluimveesector samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zoeken naar de beste methode om aan de wens van de consument van morgen tegemoet te komen. Marc Jansen, directeur van het CBL, sprak zijn waardering uit voor de flexibiliteit waarmee de sector mee beweegt in de veranderende marktomstandigheden. In 2005 is de laatste supermarkt overgestapt op de verkoop van uitsluitend niet-kooi-eieren. De variatie in het schap is in middels groter geworden. Een zelfde ontwikkeling zullen we zien in het aanbod van pluimveevlees. Er is onder druk van de markt gekozen om in de toekomst uitsluitend nog vlees van langzaam groeiende kippen (50gr./dag) in het schap te leggen. De Kip van Morgen moet bovendien vrij van antibiotica zijn, voldoen aan dierwelzijnsnormen en niet te belastend zijn voor het milieu. Hij is het met Dijksma eens dat het vertrouwen van de consument ten aanzien van voedselveiligheid en productiemethoden teruggewonnen moet worden. Maar hij vraagt zich tegelijk af hoe dat moet, wetende dat ngo’s, onder de noemer van vrijheid van meningsuiting, allerlei onzin mag verkondigen en daarbij ook nog serieus genomen worden ook.

 

Duurzaam produceren kan!

Het onderzoek naar nieuwe productiemethoden in de pluimveehouderij gaat voorspoedig, zei Imke de Boer, professor Dierlijke Productie System aan de WUR in Wageningen. Naast nieuwe huisvestingssystemen wordt veel aandacht besteed aan fokkerij en voeding. Op die manier moet een antwoord gevonden worden op de vraag hoe een langzamer groeiend vleeskuiken economisch kan worden gehouden. De oplossing ligt volgens De Boer waarschijnlijk in het naar behoefte verstrekken van minder eiwit- en energierijk (duur) voer. Precisievoeding en het vinden van nieuwe eiwitbronnen, zoals larven van de soldaatvlieg, kunnen een uitkomst bieden. Maar de sector zal ook veel meer aandacht moeten besteden aan het vakmanschap van de pluimveehouder zelf, gezien het feit dat er nog veel te grote verschillen bestaan tussen de onderlinge prestaties.

Pluimveehouder en LTO voorman Noud Janssen is het daarmee eens. Hij onderstreepte dat er nog ruimte voor verbeteringen is. “In de laatste jaren hebben we ons moeten aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij. Doordat we in staat zijn om die veranderingen te vertalen in nieuwe productiemethoden is onze pluimvee productie al duurzaam. Maar in samenwerking met de partners in de voedselketen kunnen en moeten we nog een aantal grote stappen maken. We lopen voorop in Europa en hebben daardoor hogere productiekosten dan onze collega’s in de rest van de EU, en toch kunnen we concurrentie nog de baas blijven door een betere opbrengst te genereren.

Het is nu zaak volgens Janssen om deze prestaties uit te dragen. “De Nederlandse overheid heeft in haar beleid een aantal topsectoren benoemd, waaronder de tuinbouw en agri- food sectoren. Daardoor is er ruimte voor een op de toekomst gericht beleid, en daar kunnen we profeit van hebben.”

 

Niet noodzakelijk duurder

“Duurzaam produceren is niet per definitie duurder!” Met deze woorden gaf Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland van de Rabobank, aan dat het tijd wordt om oude denkwijzen te herzien en mee te gaan met veranderingen die zich in de maatschappij voltrekken. In de landbouw was lange tijd het credo: Produceren en verkopen wat je hebt. Maar de markt is veranderd en tegenwoordig moet je hebben wat je kunt verkopen. We weten dat de wereldbevolking gaat toenemen, maar met die toename zien we ook meer mensen in miljoenensteden gaan wonen, ver van waar voedsel wordt geproduceerd. Die consumenten gaan wellicht meer verdienen, maar zeker eisen stellen aan de kwaliteit van hun voedsel. En daar moet je vandaag al op inspelen,” zegt Huirne. De Nederlandse agro-sector is export gericht en staat bekend om de kwaliteit van de producten. We zijn innovatief en vaak de concurrentie een stap voor. Dat is de reden waarom we op de wereldmarkt mee kunnen doen. De mogelijkheden zijn groot en de kansen die geboden worden moeten we benutten, en dat kan door goed te luisteren naar de markt en het hanteren van geaccepteerde efficiënte productie methoden.

Waarnemend DPC voorzitter Jan Wolleswinkel sloot het congres af met een korte samenvatting van de inleiders en benadrukte daarbij de woorden van de verschillende sprekers dat de pluimveesector meer eenheid moet tonen en met één geluid naar buiten treden. Er is reeds veel bereikt in het kader van duurzaam produceren maar er kunnen nog flink wat stappen worden gezet door beter vakmanschap, kennisoverdracht en samenwerking.

De presentaties en teksten vindt u op: http://www.pluimveecongres.nl/

 

DPC leden te gast bij Agrifirm

Het DPC Marktcafé vond op 20 maart jl. een prachtige locatie aan de Volzeler Feldweg in het Duitse Emlichheim. Hier kwamen een groot aantal leden samen om kennis te nemen van het nieuwe slachtkuikenbedrijf van Klaas Knol, verkoopleider pluimvee voor Agrifirm in Duitsland. Het is niet zo maar een bedrijf, maar een bedrijf met een bijzonder concept: Optima Vita, of wel ‘het beste leven’.

Bij afwezigheid van voorzitter Jos Ramekers heette Jan Wolleswinkel veel leden van DPC welkom op het eerste Marktcafé van 2013. Hij bedankte Agrifirm voor de gastvrijheid en wees de leden op de gewijzigde datum van het pluimveecongres. Doordat staatssecretaris Dijksma op de eerder bepaalde datum (24 april) niet beschikbaar was maar toch graag haar verhaal wilde doen is besloten uit te wijken naar 15 mei.

De bijeenkomst kreeg zijn vervolg met een introductie over Agrifirm, door Ben van Raaij. Hij zette uiteen welke ontwikkelingen het bedrijf, wat tot stand is gekomen door een fusie tussen Agrifirm (CLM) en CHV, door heeft gemaakt om van een nationale naar een internationale onderneming te groeien. Het coöperatieve bedrijf, met ongeveer 20.000 leden, heeft vestigingen in grote delen van West, Noord en Oost Europa als ook in China. Het houdt zich vooral bezig met de productie van diervoeders, landbouwgewassen en de verkoop van landbouwwerktuigen en -benodigdheden. Er werken 3000 mensen en de jaaromzet is 2,3 miljard Euro.

 

Uit de dop in de stal

Na van Raaij gaf Klaas Knol een toelichting op de totstandkoming van zijn bedrijf en het Optima Vita concept. Zijn keuze voor een plek in Duitsland, net over de grens bij Coevorden, heeft naar zijn zeggen vooral te maken met beschikbaarheid van grond, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het partnerschap met een naburige Duitse rundveehouder.  De bouw van de stallen is tamelijk onorthodox verlopen, doordat vanwege subsidie de zonnepanelen voor een bepaalde datum geplaatst moesten zijn. Daardoor werden eerste alle spanten en dakbeschotten van de vijf stallen geplaatst zodat de zonnepanelen op tijd hun plek konden krijgen. De muren en de rest volgde daarna en vormen nu samen met het dienstgebouw een modern complex voor de productie van 2,25 miljoen kuikens per jaar.

Het innovatieve van het Optima Vita concept zit in de manier waarop de kuikens worden gehouden. Ze komen als broedei binnen en worden op het bedrijf in Hatchtech broedmachines gelegd en voorgebroed. Na deze pre-care periode van18 weken gaan de eieren na het schouwen op broedladen de high-care fase in. Deze bestaat uit een verblijf van 13 dagen in een (vloer-)verwarmde stal met een systeem vergelijkbaar aan de Patio van Vencomatic, waarbij de kuikens in de stal uit het ei komen en direct toegang tot water en voer hebben.  Na 13 dagen gaan de kuikens naar de Living, waar ze blijven tot ze hun slachtgewicht hebben bereikt. Het overplaatsen van de kuikens gebeurt met behulp van een speciaal voor dat doel ontwikkelde transportband.

 

Duurzaam systeem

Doordat de kuikens op het bedrijf uit het ei komen boven een verwarmde strooiselvloer en onmiddellijk voer en water ter beschikking hebben krijgen ze een optimale start. De ideale leefomgeving zorgt voor gezonde dieren die op een efficiënte en duurzame manier kunnen opgroeien.  Door gebruik te maken van zonne-energie, kuiken warmte, vloerverwarming en led verlichting blijft de energie rekening laag.

De rondgang door de stallen riep bewondering op bij de leden van het DPC en gaf voer voor discussie.

De bijeenkomst werd afgesloten op de Duitse gastvrije manier, met een drankje en een halve haan met ‘beilagen’.

A Dutch delegation discusses the establishment of the first association for Poultry Producers in Saudi Arabia

(Publiced in Al Hayat Newspaper)
A high ranking Dutch economic delegation discussed the basic challenges confronting the poultry industry in the Kingdom, and they discussed with Saudi officials means of establishing an association representing the poultry producers in the Saudi private sector.  The delegation members were  accompanied by ARASCO and they visited Riyadh and Al-Kharj aiming at enhancing the strategic relations and exchanging the experiences between private sector companies in Saudi Arabia and the Netherlands.

The delegation consisted of Dutch experts in the field of poultry headed by the Director General of the Poultry Center Mr. Andries de Vries and the former Head of the Animal Resources Council Mr. Jos Ramekers, and the Agricultural Counsellor in Riyadh Dr. Hans van der Beek, in addition to a number of heads of big companies and senior specialists in the field from the Netherlands.

The delegation viewed part of the food supply chain and the slaughterhouse managed by ARASCO in each of Riyadh and Al-Kharj.

The Agricultural and Food Officer at the Netherlands Embassy Mr. Mohsen Al-Bahaie said that this visit coincides with the hard work of the Kingdom to develop its poultry sector, due to the huge opportunities offered to this sector, declaring that the Kingdom counts on the Netherlands to cover more than 60% of its technical and technological needs in the field of poultry producing, animal feed and veterinary drugs, and also depends on the Netherlands to develop this sector  strongly through helping the private sector  by offering them innovative solutions to increase the producing competency of poultry farms spread all over the Kingdom.

Al Bahaie said that the Dutch delegation looks for strategic partnerships in the Kingdom within a plan that aims at a dialogue over the strategic cases and not only the trade ones, in the way to attain sustainable development of poultry industry sector in the Kingdom.

On his side, Fahd Al Shihry, from ARASCO, clarified that visiting the industries of ARASCO gave the members of the Dutch delegation a chance to know more about the characteristics of the Saudi agricultural sector, specially the sector of poultry.  He stressed that ARASCO has exerted all its human resources capabilities using the latest advanced technologies to manage its industries and numeral units.

Volg ons op

Contact

Dutch Poultry Centre
Landjuweel 15
3905 PG  Veenendaal
The Netherlands


Kamer van Koophandel 08132038


© 2023 Dutch Poultry Centre